cs:news:2014

Table of Contents

Archiv novinek roku 2014

Upgrade u Springer

21.12.2014

Springer provedli upgrade Service Providera u platformy SpringerLink, Service Provider je nyní registronavý v interfederaci eduGAIN prostřednictvím briské UK Access Management Federation for Education and Research. Pro autorizaci SpringerLink nadále používá Entity ID. Autorizace pro všechny české zákazníky Springer a členy eduID.cz by měla být v pořádku nastavena, otestování úspěšně proběhlo na Univerzitě Karlově v Praze. V případě problému se můžete obrátit na adresu podpory SpringerLink uvedenou v návodu.

Nový člen federace eduID.cz - IBOT AV ČR

19.12.2014

Botanický ústav Akademie věd České republiky úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - IPP AV ČR

25.11.2014

Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - MATH AV ČR

11.11.2014

Matematický ústav Akademie věd České republiky úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Federativní autentizace u TECHEM

4.11.2014

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, resp. institucionálního přihlášení u TECHEM CZ. Služba poskytuje elektronické nástroje pro implementaci chemické a environmentální legislativy.

Upgrade u Proquest

30.10.2014

Proquest provedli upgrade Service Providera, nový Service Provider má jiné entity ID než dřívější Service Provider. U Identity Providerů může být potřeba upravit uvolňování atributů potřebných pro autorizaci v Proquest Central. Nové entity ID a atributy požadované pro autorizaci jsou vystavené v návodu k Proquest Central.

Nový člen federace eduID.cz - ITAM AV ČR

27.10.2014

Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - NLK

16.10.2014

Národní lékařská knihovna úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - RECAMO

15.10.2014

Regionální centrum aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně úspěšně dokončilo registraci metadat Identity Providera a stalo se plnohodnotným členem eduID.cz.

Federativní autentizace u RefWorks

15.10.2014

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, resp. institucionálního přihlášení u RefWorks. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšné na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Nový člen federace eduID.cz - ISI Brno

3.10.2014

Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - BIOMED AV ČR

10.9.2014

Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Noví členové federace eduID.cz - IBP AV ČR, SOC AV ČR a PSÚ AV ČR

29.7.2014

Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Sociologický ústav Akademie věd České republiky a Psychologický ústav Akademie věd České republiky dokončili registraci metadat Identity Providerů a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz.

Federativní autentizace u JIB

20.6.2014

U Jednotné informační brány (JIB) bylo upraveno institucionální přihlášení podle připomínek z Univerzity Karlovy v Praze. Institucionální přihlášení u JIB má nyní k dispozici Národní knihovna ČR, Univerzita Karlova v Praze, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Moravská zemská knihovna, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Doplnění institucionálního přihlášení pro další organizace se připravuje. Institucionální přihlášení je k dispozici v rozhraní JIB Klasik i JIB Plus.

Nový člen federace eduID.cz - UI AV ČR

17.6.2014

Ústav informatiky Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - UFE AV ČR

12.6.2014

Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotným členem eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - IMG AV ČR

9.6.2014

Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Federativní autentizace u ACM

5.6.2014

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, resp. institucionálního přihlášení u ACM Digital Library. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšné na Univerzitě Karlově v Praze.

Update u Wiley

5.6.2014

Wiley zaregistrovali Service Providera v eduGAIN prostřednictvím UK Federation a provedli update metadat Service Providera. Pro aktualizaci metadat Service Providera Wiley u Identity Providerů v eduID.cz a korektní institucionální přihlášení u Wiley Online Library je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN.

Federativní autentizace u Taylor & Francis Online

5.6.2014

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, resp. institucionálního přihlášení u Taylor & Francis Online. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšné na Univerzitě Karlově v Praze.

Nový člen federace eduID.cz - FGU AV ČR

29.5.2014

Fyziologický ústav Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

29.5.2014

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, institucionální přihlášení u SpringerLink. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšné ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a na Univerzitě Karlově v Praze.

Federativní autentizace u Annual Reviews

15.5.2014

Na Univerzitě Karlově v Praze bylo úspěšně dokončeno testování institucionálního přihlášení u Annual Review.

Všichni členové eduID.cz mají federativní autentizaci, resp. institucionálního přihlášení k dispozici. Návod k nastavení je vystaven.

Nový člen federace eduID.cz - CzechGlobe

6.5.2014

CzechGlobe - Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Federativní autentizace u služby Veverka.ch

6.5.2014

Služba Veverka.ch byla zaregistrována v eduID.cz.

Veverka je postavená výhradně na svobodném softwaru a poskytuje groupwarové funkce – lze zde např. sdílet kalendáře mezi uživateli z různých organizací, posílat e-maily nebo chatovat přes otevřený protokol Jabber/XMPP.

Získání účtu pomocí federativního přihlášení eduID.cz je popsáno v nápovědě.

Federativní autentizace u Karger

5.5.2014

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, resp. institucionálního přihlášení u Karger. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšné na Univerzitě Karlově v Praze.

Noví členové federace eduID.cz - ÚFM AV ČR a BC AV ČR

2.5.2014

Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky a Biologické centrum Akademie věd České republiky dokončili registraci metadat Identit Providerů a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - MKP

14.4.2014

Městská knihovna v Praze dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.

Noví členové federace eduID.cz - ÚJF AV ČR a GLI AV ČR

9.4.2014

Ústav jaderné fyziky Akademie věd České republiky a Geologický Ústav Akademie věd České republiky dokončili registraci metadat Identit Providerů a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - UEB AV ČR

7.4.2014

Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Update u IEEE

19.3.2014

IEEE provedli update metadat Service Providera. Update opravuje problém s institucionálním přihlášením pro některé ze členů eduID.cz zákazníků IEEE.

Nový člen federace eduID.cz - ÚCHP AV ČR

18.3.2014

Ústav chemických procesů Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - FZÚ AV ČR

18.3.2014

Fyzikální ústav Akademie věd České republiky dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Noví členové federace eduID.cz - ÚTIA AV ČR a SSČ AV ČR

18.3.2014

Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky a Středisko společných činností Akademie věd České republiky dokončili registraci metadat Identit Providerů a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz.

Nový design stránek eduID.cz

17.3.2014

Webové stránky eduID.cz byly upraveny do nového designu.

Nový eduID.cz WAYF/DS nastaven u Web Of Knowledge

14.3.2014

U Web Of Knowledge byl původní WAYF/DS eduID.cz nahrazen novým.

Popis nastavení u Proquest Central

Nové nastavení u Emerald

7.3.2014

Emerald nyní požadují Identity Provider registrovaný v eduGAIN. WAYFless odkazy jsou nově připraveny pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Národní technickou knihovnu, Moravskoslezskou knihovnu v Ostravě a Univerzitu Hradci Králové. Podrobnosti jsou uvedeny v návodu k nastavení federativní autentizace u Emerald.

Popis nastavení u Nature

ownCloud

27.2.2014

Služba ownCloud od CESNET využívá federativní autentizaci eduID.cz.

ownCloud poskytuje synchronizované cloudové úložiště přístupné přes web, přes desktopové aplikace (Linux, Windows, OS X) a mobilní aplikace (Android, iOS). Služba je nyní spuštěna v pilotním testovacím režimu, avšak data jsou každý den zálohována a služba běží v režimu high-availability. Není třeba se registrovat, stačí se přihlásit a ověřit se vůči poskytovateli identity v eduID.cz, účet pak bude automaticky založen. Uživatel má v CESNET ownCloud k dispozici 100 GB.

Úvodní návod je k dispozici na adrese https://du.cesnet.cz/wiki/doku.php/cs/navody/owncloud/start

S připomínkami ke službě se můžete obracet e-mailem na adresu du-support@cesnet.cz

Popis nastavení u Levná knihovna

Federativní autentizace u portálu Levná knihovna

16.1.2014

Portál Levná knihovna provozovaný Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk byl zaregistrován v eduID.cz.

Levná knihovna je nový portál, který nabízí české elektronické knihy pro univerzity a knihovny. Zkušební provoz nyní probíhá na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Popis nastavení federativní autentizace pro členy eduID.cz připravujeme.

Nový člen federace eduID.cz - SVK HK

9.1.2014

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.

Upgrade u Clarin

8.1.2014

MFF UK provedli upgrade metadat u Service Providera Clarin. Po upgrade Service Provider Clarin splňuje EduGAIN Code of Conduct.

EduGAIN Code of Conduct přijal také Identity Provider Univerzity Karlovy v Praze.

Federativní autentizace u THALAMOSS

8.1.2014

Masarykova Univerzita v Brně zaregistrovali v eduID.cz Service Provider pro službu spravující data projektu THALAMOSS. Implementace služby na MUNI probíhá. Service Provider je registrovaný také v eduGAIN.

Federativní autentizace u Nature

8.1.2014

Nature Publishing Group úspěšně sdolali nastavení federativní autentizace pro členy eduID.cz. Popis nastavení včetně konstrukce WAYFless odkazů připravujeme.

Nový člen federace eduID.cz - MSVK

8.1.2014

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.

Last modified:: 2019/12/16 10:38