cs:news:2010

Archiv novinek roku 2010

Moodle a Mefanet LFHK UK

27.12.2010

Mefanet a Moodle provozované Lékařskou fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy byly připojeny do eduID.cz.

Tisková zpráva Microsoft

20.12.2010

Microsoft vydává tiskovou zprávu k připojení Dreamspark do eduID.cz.

Reportáže ze semináře Shibboleth v praxi

14.12.2010

V prosincových číslech Ikaros a Inflow vyšly reportáže ze semináře Shibboleth v praxi - reportáž v Ikaros, zpráva v Inflow. Miroslavo, Milane - děkujeme =)

Shibbolethová autentizace u Microsoft Dreamspark spuštěna

14.12.2010

Microsoft u služby Dreamspark aktivoval autentizaci prostřednictvím Shibboleth pro členy federace eduID.cz. Všichni studenti univerzit, které jsou členy federace eduID.cz, se v rámci Dreamspark mohou autentizovat u své domovské instituce a získat tím přístup ke stažení SW nástrojů. Microsoft na stránkách Dreamspark studentům nabízí např. Visual Studio, Windows Server, nebo Windows Phone.

Autentizace byla aktivována pro všechny univerzity, které jsou členy eduID.cz.

Pro přístup ke službě musí mít studenti Windows Live ID. Jako Windows Live ID je možné použít univerzitní či jakoukoli jinou e-mailovou adresu. Ověření statutu studenta prostřednictvím Shibboleth u domovské univerzity je u Dreamspark platné jeden rok. Na ČVUT je pro studenty vystavený pěkný návod.

Otestování úspěšně proběhlo na Českém vysokém učení technickém, na Univerzitě Karlově v Praze a na Vysokém učení technickém v Brně.

Shibbolethová autentizace u IEEE Xplore spuštěna

1.12.2010

IEEE se přidává mezi poskytovatale el. zdrojů nabízejících shibbolethovou autentizaci pro členy federace eduID.cz.

Shibboletová autentizace je k dispozici pro platformu IEEE Xplore. Otestování úspěšně proběhlo na Českém vysokém učení technickém a na Masarykově univerzitě v Brně.

Návod k aktivaci přístupu je vystaven.

Odevzdej.cz

25.11.2010

U služby Odevzdej.cz je dostupná autentizace pomocí Shibboleth pro studenty a zaměstnance všech univerzit, které jsou členy federace eduID.cz.

Shibbolethová autentizace u Elsevier Science Direct a Scopus aktivována

22.11.2010 - aktualizováno 15.12.2010

U Elsevier Science Direct a Scopus byla aktivována autentizace pomocí Shibboleth pro následující členy federace eduID.cz:

 • Univerzita Karlova v Praze
 • Národní knihovna České republiky
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Masarykova univerzita
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • Univerzita Pardubice
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Západočeská Univerzita v Plzni
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

V jednání je aktivace autentizace pro:

 • Knihovna Akademie věd České republiky
 • Vysoké učení technické v Brně

15.12.2010 - autentizace je aktivována také pro Knihovnu Akademie věd České republiky a Vysoké učení technické v Brně. Autentizace pomocí Shibboleth je dostupná pro všechny členy eduID.cz s platnou licenční smlouvou s Elsevier k Science Direct nebo Scopus.

Shibbolethová autentizace u Elsevier Science Direct a Scopus spuštěna

30.10.2010

Elsevier se přidává mezi poskytovatale el. zdrojů nabízejících shibbolethovou autentizaci pro členy federace eduID.cz.

Shibboletová autentizace je k dispozici pro Elsevier Science Direct a Elsevier Scopus. Otestování úspěšně proběhlo na Českém vysokém učení technickém a na Univerzitě Karlově v Praze.

Návody k aktivaci přístupu jsou vystaveny: Science Direct - Scopus.

Prezentace z říjnových akcí

30.10.2010

Odkazy na prezentace ze seminářů pořádaných v říjnu 2010 - Shibboleth v praxi, Federace identit, Budování a správa fondu s využitím nových technologií - jsou vystaveny na stránkách eduID.cz.

Shibboleth na UK a MUNI

30.10.2010

Studenti a pedagogové na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Karlově v Praze mají k dispozici vzdálený přístup ke všem předpláceným el. zdrojům v prostředí Shibboleth. Jednotné přihlášení v rámci prostředí Shibboleth je využíváno u poskytovatelů zapojených ve federaci eduID.cz. El. zdroje poskytovatelů, kteří autentizaci v rámci Shibboleth u svých platforem ještě nenabízí, jsou do prostředí Shibboleth zapojeny prostřednictvím EZproxy. EZproxy je zde implementována jako Shibboleth Gateway. Po přihlášení na Portál el. zdrojů Univerzity Karlovy pracují uživatelé transparentně v prostředí jednotného přihlášení se všemi el. zdroji předplácenými na UK.

Podrobnosti uvádí články Shibboleth v praxi: vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům a 100% el. zdrojů na UK přístupných v rámci Shibboleth.

Obdobně komfortní přístup k předpláceným el. zdrojům pro své čtenáře nyní připravují například také Knihovna Akademie věd ČR, Národní technická knihovna a Národní knihovna v Praze.

Shibbolethová autentizace u Wilson spuštěna

19.10.2010

H.W.Wilson se přidává mezi poskytovatale el. zdrojů nabízejících shibbolethovou autentizaci pro členy federace eduID.cz.

Otestování úspěšně proběhlo na Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Karlově v Praze.

Návod k aktivaci přístupu je vystaven.

Seminář Federace identit

20.9.2010

Seminář Federace identit pořádaný v prostorách UTIA AV ČR, v.v.i., Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8 se bude konat 13. 10. 2010 od 10 hodin. Cílem semináře je představit eduID.cz těm, kteří ve federaci ještě nejsou a pro něž by federace mohla být poskytovanými službami zajímavá.

Další informace naleznou případní zájemci na stránce: https://www.eduid.cz/wiki/eduid/seminar-avcr-102010.

Web Of Knowledge podporuje WAYFless odkazy

27.8.2010

Díky upgrade na Shibboleth 2 o víkendu 21.-22. srpna Thomson Reuters nyní přichází s podporou WAYFless odkazů pro všechny databáze na platformě Web Of Knowledge.

Návod k vytvoření WAYFless odkazů je vystaven.

Školení pro knihovníky k aktivaci přístupu u el. zdrojů pomocí Shibboleth

25.8.2010

V rámci semináře Budování a správa fondu s využitím nových technologií pořádaným Asociací vysokoškolských knihoven 6.10.2010 v Brně proběhne rychlokurz k nastavení přístupu pomocí Shibboleth u el. zdrojů registrovaných v eduID.cz .

Podrobnosti k semináři a registrační formulář jsou vystaveny na stránkách AKVŠ.

Shibbolethová autentizace u BMJ spuštěna

25.8.2010

British Medical Journal (BMJ) se přidává mezi poskytovatale el. zdrojů nabízejících shibbolethovou autentizaci pro členy federace eduID.cz.

Shibboletová autentizace je k dispozici pro BMJ Learning, BMJ Best Practice a BMJ Clinical Evidence, otestování úspěšně proběhlo na Univerzitě Karlově v Praze.

Návod k aktivaci přístupu je vystaven.

Shibbolethová autentizace u ebrary spuštěna

25.8.2010

ebrary se přidává mezi poskytovatale el. zdrojů nabízejících shibbolethovou autentizaci pro členy federace eduID.cz.

Shibboletová autentizace je k dispozici pro všechen obsah nabízený ebrary, otestování úspěšně proběhlo na Univerzitě Karlově v Praze.

Návod k aktivaci přístupu je vystaven.

Nový člen federace eduID.cz - NKP ČR

10.8.2010

Národní knihovna České republiky se stala členem federace eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - Knihovna AV ČR

5.8.2010

Knihovna Akademie věd České republiky se stala členem federace eduID.cz.

Seminář "Shibboleth v praxi"

4.8.2010 - aktualizováno: 4.12.2010

Kdy: 20.10. 2010, 10:00 - 16:30

Kde: NTK Praha, počítačová učebna pro 50 účastníků

Program:

1.blok:  
10:00-11:00,  Aktivace přístupu pomocí Shibboleth u e-zdrojů,  přednášející Ing. Pavlík (UK/CESNET)

11:00-11:10 - přestávka na kávu

2. blok: 
11:10-11:55, Implementace SP (Service Provider) pro DSpace, přednášející Mgr. Vlastimil Krejčíř (MU)
12:00-12:45, Implementace SP pro produkty Ex Libris, přednášející Ing. Jiří Pavlík (UK/CESNET)

12:45-13:15 - přestávka na oběd

3.blok:   
13:15-14:00, Instalace IdP (Identity Provider) k LDAP, přednášející Ing. Václav Jansa (NTK)

4. blok:  
14:05-15:00, Konfigurace EZproxy pro prostředí Shibboleth, přednášející Mgr. Petr Novák (UK)

5. blok:  
15:00-16:30, Hands-on, diskuze s přednášejícími

Dopolední program (1. a 2. blok) je určen především pro pracovníky knihoven spravující elektronické informační zdroje. Odpolední program bude zaměřen více pro IT pracovníky. Zájemci o seminář si mohou vybrat, zda se chtějí účastnit jen některého z bloků nebo celého semináře.

Děkujeme NTK za poskytnutí prostor pro konání semináře a grantovou podporu z VISK2: Seminář se koná v rámci projektu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2010 s podporou programu Ministerstva kultury „Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků“. Kontakt: PhDr. Zdenka Kloučková, NTK, tel.: 232 002 478, e-mail: zdenka.klouckova@techlib.cz

Organizační garant semináře: Ing. Barbora Katolická, bar@uk.zcu.cz

Odborný garant semináře: Ing. Jiří Pavlík, pavlik@cuni.cz

Registrovaní účastníci.

Prezentace a videozáznamy ze semináře.

Shibbolethová autentizace u Cambridge University Press spuštěna

30.7.2010

Cambridge University Press se přidává mezi poskytovatale el. zdrojů nabízejících shibbolethovou autentizaci pro členy federace eduID.cz.

Shibboletová autentizace je k dispozici pro Cambridge University Journals, otestování úspěšně proběhlo na Univerzitě Karlově v Praze.

Návod k aktivaci přístupu ke Cambridge University Journals je vystaven.

Nový člen federace eduID.cz - JČU

17.6.2010

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se stala členem federace eduID.cz.

Wayfless odkazy k EBSCOhost, WOK a OvidSP

8.5.2010

V popisech konfigurací EBSCOhost, WOK a OvidSP, byly vystaveny informace k nastavení wayfless odkazů.

Shibbolethová autentizace u OvidSP spuštěna

18.3.2010

Ovid 9.3.2010 jako třetí z poskytovatelů el. zdrojů spustil shibbolethovou autentizaci pro členy federace eduID.cz.

Shibboletová autentizace je k dispozici pro celou platformu OvidSP, nyní probíhá testování na Univerzitě Karlově v Praze.

Členové eduID.cz s registrovaným Identity Provider si mohou přístup prostřednictím Shibboleth aktivovat. Návod k aktivaci je vystaven.

Last modified:: 2019/12/16 10:38