cs:tech:sources:annualreviews

Nastavení autentizace a autorizace u Annual Reviews

Konfigurace

Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory support@annualreviews.org.

Atributy používané pro autentizaci

Pro autorizaci Annual Reviews používají entity ID.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Annual Reviews institucionální přihlášení v responsivním webovém rozhranní.

Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány.

Annual Reviews používají vlastní WAYF/DS.

Wayfless odkazy

Formát WAYFless odkazu je:

http://www.annualreviews.org/action/ssostart?idp=[encoded URL of IdP]&redirectUri=[encoded relative URL of target page]

Například WAYFless odkaz pro Univerzitu Karlovu v Praze na uvodní stránku portálu Annual Reviews je:

http://www.annualreviews.org/action/ssostart?idp=https%3A%2F%2Fwww.cuni.cz%2Fshibboleth&redirectUri=

Stávající omezení

Poslední úprava: 2017/02/10 07:02