cs:tech:sources:springerlink

Nastavení federativní autentizace u SpringerLink

Konfigurace

Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz a CzechELib vyřizuje CzechELib - info@czechelib.cz. Podpora SpringeLink onlineservice@springernature.com vyřizuje žádosti o nastavení institucionálního přihlášení pro ostatní členy eduID.cz a žádosti o úpravy autorizace.

Service Provider SpringerLink má entity ID https://fsso.springer.com.

SpringerLink vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Používané atributy

SpringerLink používá eduPersonEntitlement.

Standardní autorizační pravidlo je nastaveno na: eduPersonEntitlement = urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u SpringerLink institucionální přihlášení v responsivním webovém rozhranní.

SpringeLink používá vlastní WAYF/DS.

Wayfless odkazy

WAYFless odkazy jsou uvedené ve WAYF/DS SpringerLink. Syntax WAYFless odkazu na úvodní stránku SpringerLink je:

https://fsso.springer.com/federation/init?entityId=[entity ID IdP]&
returnUrl=http://link.springer.com/

Příklady WAYFless odkazů:

Univerzitu Karlova
https://fsso.springer.com/federation/init?entityId=https://cas.cuni.cz/idp/shibboleth&returnUrl=http://link.springer.com/

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
https://fsso.springer.com/federation/init?entityId=https://shibboleth.utb.cz/idp/shibboleth&returnUrl=http://link.springer.com/

Stávající omezení

  • Springer nepodporují přihlašování odpovídající standardu Seamless Access. Přihlášení je uváděno pod Login → Access via your institution
  • Springer nepodporují doporučení FIM4L. Požadované atributy nejsou uvedené v metadatech eduGAIN.
  • Identita z institucionálního přihlášení není využívána pro personalizaci. Pro personalizaci je nutné vytvořit lokální účet se jménem a heslem.
  • Zobrazení informace o institucionálním přihlášení je nepřehledně zobrazeno v patičce.
Last modified:: 2021/02/17 09:16