cs:news:2009

Archiv novinek roku 2009

Aktivace přístupu přes Shibboleth k EBSCOhost a Web Of Knowledge

18.3.2009

Všichni členové eduID.cz s registrovaným Identity Provider si mohou aktivovat přístup prostřednictím Shibboleth k EBSCOhost a Web Of Knowledge. Návody k aktivaci jsou vystaveny: EBSCOhost - WOK .

Shibbolethová autentizace u ISI Web Of Knowledge spuštěna

22.9.2009

Thomson Reuters 30.10.2009 jako druhý z poskytovatelů el. zdrojů spustilo shibbolethovou autentizaci pro členy federace eduID.cz.

Shibboletová autentizace je k dispozici pro celou platformu ISI Web Of Knowledge, nyní probíhá testování na Univerzitě Karlově v Praze.

Školení

29.9.2009 (aktualizováno 16.12.2009)

CESNET pořádá školení k instalaci a konfiguraci Shibboleth Service Provider a Identity Provider.

Program školení:

1. Úvod do Shibboleth - Ivan Novakov (30 minut)
2. Instalace a konfigurace Shibboleth IdP/SP - Ivan Novakov (3 hod.)
3. Nastavení autentizace a autorizace u EBSCOhost - Jiří Pavlík (15 minut)

Čas:

Úterý 20.10. 10:00 - 14:00

Místo:

Místnost 115B, blok A3, první patro
Fakulta elektrotechnická
Technická 2
Praha 6 - Dejvice

(plánek budovy)

Registrovaní účastníci: http://spreadsheets.google.com/pub?key=tJC4jb2J6jXBWfT2AMMf3Ew&output=html

Kapacita školící místnosti je 30 míst. Školení je pro účastníky zdarma.

Školení je již plně obsazeno. Ze školení budou k dispozici videozáznam a prezentace, připravujeme další termín školení.

Zájemci o další termín školení jsou vítáni, prosíme o registraci na adresu pavlik@cuni.cz .

Prezentace a videozáznam ze školení jsou vystaveny.

Thomson Reuters členem eduID.cz

29.9.2009

Thomson Reuters se k 31.7.2009 stal dalším členem federace eduID.cz z poskytovatelů el. zdrojů.

Nyní probíhají technické práce na spuštění ISI Service Provider v rámci eduID.cz.

Shibbolethová autentizace u EBSCOhost spuštěna

22.9.2009

EBSCO Publishing 1.9.2009 jako první z poskytovatelů el. zdrojů spustilo shibbolethovou autentizaci pro členy federace eduID.cz.

Shibboletová autentizace je k dispozici pro celou platformu EBSCOhost. Univerzita Karlova v Praze shibbolethovou autentizaci využívá pro přístup k celouniverzitně předplácenému obsahu a připravuje zpřístupnění také obsahu předpláceného na fakultách, katedrách a ústavech.

Nový člen federace eduID.cz - VŠB

1.9.2009

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se stala členem federace eduID.cz.

Shibboleth IdP 2.1.3 a nové verze SP 1.3 a 2.x

31.8.2009

Uvolněny byly IdP 2.1.3 a nové verze SP 1.3 a 2.x. Novinky se týkají především zlepšení bezpečnosti.

Podrobnosti viz. http://n2.nabble.com/Shibboleth-Service-Provider-Security-Advisory-26-August-2009-tc3517245.html#a3517245 a http://n2.nabble.com/Shibboleth-IdP-2-1-3-Release-td3487232.html#a3487232

EBSCO členem eduID.cz

10.6.2009

EBSCO Publishing se 9.6.2009 stalo prvním členem federace eduID.cz z poskytovatelů el. zdrojů.

Nyní probíhají technické práce na spuštění EBSCOhost Service Provider v rámci eduID.cz. Administrativní jednání k připojení do federace a souběžně i technické práce na připojení probíhají dále u Thomson Reuters, ebrary a Springerlink.

Ostravská univerzita členem eduID.cz

25.5.2009

Ostravská univerzita se minulý týden stala členem federace eduID.cz.

Emailová konference eduid@eduid.cz

22.5.2009

Na podporu federace eduID.cz jsme do provozu uvedli emailovou konfereci eduid@eduid.cz. Konference je určena pro komunikaci mezi správci federace eduID.cz, správci jednotlivých SP a IdP. Do konference se automaticky přidávají kontaktní osoby uvedené v metadatech.

Alternativou k této emailové konferenci je diskusní fórum.

Thomson Reuters a eduID.cz

22.5.2009

Počátkem května Knihovna AV ČR začala jako administrátor multilicence v ČR vyjednávat se zástupcem Thomson Reuters o možnosti podpory autentizace pomocí technologie Shibboleth. Nyní se již pracuje na technických detailech kolem připojení.

Celkový přehled stavu jednání o připojení do eduID.cz s postytovateli el. zdrojů je uveden v této tabulce.

Poskytovatelé zastupovaní Albertina Icome Praha a eduID.cz

15.5.2009

13. května 2009 Albertina Icome Praha (AIP) za zastupované poskytovatele el. zdrojů potvrdili přijetí pozvání k připojení do federace eduID.cz, žádost o spuštění shibbolethové autentizace pro instituce z České republiky.

Připravuje se připojení u Proquest a Ovid. Další poskytovatele bude AIP postupně kontaktovat, informovat je o možnosti připojení do eduID.cz a spuštění shibbolethové autentizace pro zájemce z řad univerzit a knihoven v České republice.

Celkový přehled stavu jednání o připojení do eduID.cz s postytovateli el. zdrojů je uveden v této tabulce.

Poskytovatelé zastupovaní SUWECO a eduID.cz

12.5.2009

12. května 2009 SUWECO za zastupované poskytovatele el. zdrojů potvrdilo přijetí pozvání k připojení do federace eduID.cz, žádost o spuštění shibbolethové autentizace pro instituce z České republiky.

Připravuje se připojení u Elsevier Science Direct a Springerlink. Wiley-Blackwell ještě nemá svůj systém pro shibbolethovou autentikaci připravený. Tuto možnost Wiley-Blackwell nabídne, jakmile dokončí nový systém, což podle posledních zpráv bude v létě či na podzim 2009.

Celkový přehled stavu jednání o připojení do eduID.cz s postytovateli el. zdrojů je uveden v této tabulce.

Školení

10.5.2009

18.-20. května 2009 se uskuteční školení k Shibboleth Identity Provider a Service Provider. Školení pořádá SWITCH, proběhne v Zurichu, švýcarská kvalita :-) - podrobnosti.

EBSCO a eduID.cz

9.5.2009

30. dubna 2009 EBSCO Publishing potvrdilo přijetí pozvání k připojení do federace eduID.cz, žádost o spuštění shibbolethové autentizace pro instituce z České republiky.

Pro velké univerzity jako je Univerzita Karlova v Praze autentizace prostřednictvím Shibboleth umožní vytvoření deeplinků na dílčí kolekce i jednotlivé elektronické časopisy, odstraní problémy při linkování ze seznamů časopisů a z výsledků vyhledávání ve vyhledávačích. Výrazně zjednodušší administrativu kolem vzdáleného přístupu jak na straně univerzity, tak na straně poskytovatele. Znamená také výrazné zjednodušení kolem správy systémů pro vzdálený přístup. Díky autentizaci založené na atributech namísto na IP adresách proxy serverů v kombinaci s institucionálními jmény a hesly umožní také detailnější členění předpláceného obsahu, optimalizaci předplatného přesně pro potřeby výuky na fakultách, katedrách, v rámci studijních programů a oborů, nebo v rámci konkrétních seminářů, kurzů. Pro studenty a pedagogy shibbolethová autentizace znamená komfortní přístup ke studijním materiálnům odkudkoli účtem z domovské univerzity a jednotným přihlášením.

Celkový přehled stavu jednání o připojení do eduID.cz s postytovateli el. zdrojů je uveden v této tabulce.

Fórum eduID.cz

5.5.2009

Na podporu federace eduID.cz jsme do provozu uvedli diskusní fórum. Fórum vzniklo za účelem zlepšení komunikace administrátorů IdP a SP jak mezi sebou, tak i s uživateli federace eduID.cz. Bližší info na fóru.

Nový web

23.4.2009

Federace eduID.cz má nový, přehledněji uspořádaný a doplněný web. Nově je dostupný popis postupu připojení do federace eduID.cz v české i anglické verzi, zveřejněno je logo federace. V sekci pro uživatele jsou nápovědy k přihlášení, odhlášení a informace, kam se obrátit v případě potíží. V sekci pro správce najdete technické informace ohledně zprovoznění infrastruktury a připojení do federace. V sekci zdroje jsou vystaveny užitečné odkazy, dokumenty a grafika ke stažení, prezentace ze školení a seminářů, články publikované k Shibboleth a eduID.cz a další relevantní informace.

Adobe Connect

31.3.2009

Po více než ročním interním testování byla spuštěna aplikace Adobe Connect pod eduID.cz autentizací. Více informací na: https://vidcon.cesnet.cz/app/ac/auth.

Zahájení provozu federace eduID.cz

1.1.2009

Schválením politiky byla federace eduID.cz uvedena do ostrého provozu.

Last modified:: 2019/12/16 10:38