cs:tech:sources:karger

Nastavení autentizace a autorizace u Karger

Konfigurace

Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory orders@karger.com. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera.

Karger vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Atributy používané pro autentizaci

Pro autorizaci Karger používá entity ID.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Karger institucionální přihlášení v responsivním webovém rozhranní.

Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány.

Wayfless odkazy

WAYFless odkaz na požádání připraví podpora Karger.

WAYFless link na úvodní stránku Karger má strukturu

https://auth.karger.com/Wayfless?entity=<your_entity_id>&target=https://www.karger.com/

Například pro Masarykovu univerzitu je entity ID Identity Providera, <your_entity_id>

https://idp2.ics.muni.cz/idp/shibboleth

WAYFless link pak je

https://auth.karger.com/Wayfless?entity=https://idp2.ics.muni.cz/idp/shibboleth
&target=https://www.karger.com/

Stávající omezení

  • Identitu z institucionálního přihlášení Karger nepoužívá pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu. Je možné využít účet Facebook.
Poslední úprava: 2018/02/21 11:10