cs:tech:sources:karger

Nastavení autentizace a autorizace u Karger

Konfigurace

Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory orders@karger.com. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera.

Karger vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Atributy používané pro autentizaci

Pro autorizaci Karger používá entity ID.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Karger institucionální přihlášení v responsivním webovém rozhranní.

Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány.

Přihlášení pro členy eduID.cz je dispozici přes WAYF/DS britské UK Federation.

Wayfless odkazy

WAYFless odkaz na požádání připraví podpora Karger.

WAYFless link na úvodní stránku Karger má strukturu

https://www.karger.com/Shibboleth.sso/UKWAYF?
target=https://www.karger.com/secure/OALogin.aspx&entityID=<your_entity_id>

Například pro Masarykovu univerzitu je entity ID Identity Providera, <your_entity_id>

https://idp2.ics.muni.cz/idp/shibboleth

WAYFless link pak je

https://www.karger.com/Shibboleth.sso/UKWAYF?
target=https%3A%2F%2Fwww.karger.com%2Fsecure%2FOALogin.aspx&
entityID=https%3A%2F%2Fidp2.ics.muni.cz%2Fidp%2Fshibboleth

Stávající omezení

  • Identitu z institucionálního přihlášení Karger nepoužívá pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu.
  • Pro přihlášení účtem instituce z ČR je nutné použít WAYF/DS britské UK Federation.
Poslední úprava: 2017/10/26 05:57