cs:tech:sources:karger

Nastavení federativní autentizace u Karger

Konfigurace

Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory orders@karger.com. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera.

Service Provider má entity ID: https://www.karger.com/oa/entity.

Karger vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Používané atributy

Karger používá eduPersonScopedAffiliation.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Karger institucionální přihlášení v responsivním webovém rozhranní.

Karger využívá OpenAthens WAYF.

Wayfless odkazy

WAYFless odkazy na požádání připraví podpora Karger.

WAYFless odkaz na úvodní stránku Karger má strukturu

https://auth.karger.com/Wayfless?entity=<your_entity_id>&target=https://www.karger.com/

Příklady WAYFless odkazů

Masarykova univerzita
https://auth.karger.com/Wayfless?entity=https://idp2.ics.muni.cz/idp/shibboleth&target=https://www.karger.com/

Univerzita Karlova
https://auth.karger.com/Wayfless?entity=https://cas.cuni.cz/idp/shibboleth&target=https://www.karger.com/

Stávající omezení

  • Identitu z institucionálního přihlášení Karger nepoužívá pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu. Je možné využít účet Facebook.
  • Karger nepodporují standard Seamless Access, přihlášení je uvedeno pod Login - Institutional - LOGIN (Shibboleth OpenAthens).
Last modified:: 2020/09/04 15:04