cs:news:2013

Archiv novinek roku 2013

Nový člen federace eduID.cz - UTB

19.12.2013

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotným členem eduID.cz.

Popis nastavení u Microsoft Dreamspark

Nagios

8.12.2013

Monitorovací systém Nagios provozovaný CESNET využívá federativní autentizaci eduID.cz.

Federativní autentizace u služby ČístBrno.cz

8.12.2013

Služba ČístBrno.cz Moravské zemské knihovny v Brně byla zaregistrována v eduID.cz.

ČístBrno.cz - Knihy brněnských knihoven - je Discovery služba nad katalogy dvou univerzitních a dvou veřejných knihoven z Brna.

Nový člen federace eduID.cz - UOCHB AV ČR

8.12.2013

Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotným členem eduID.cz.

Popis nastavení u JSTOR

Popis nastavení u eReading.cz

Nový člen federace eduID.cz - JAMU

8.11.2013

Janáčkova akademie múzických umění v Brně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.

23.10.2013

Po otestování na Univerzitě Karlově v Praze připravujeme návody pro Proquest, JSTOR, Annual Reviews, Elsevier E Library. U Nature a Highwire pokračuje testování s pomocí Knihovny Akademie věd a Masarykovy univerzity v Brně.

Federativní autentizace u služeb Bydlení a WebCentrum MUNI

21.10.2013

Služby Bydlení.Muni.cz a WebCentrum Masarykovy Univerzity v Brně byly zaregistrovány v eduID.cz.

Pomocí Portál Bydlení.Muni.cz si studenti nejen Masarykovy univerzity mohou hledat ubytování v Brně a okolí. WebCentrum slouží pro hosting webových prezentací.

Federativní autentizace u ACM, Elsevier E library

16.10.2013

ACM a Elsevier E library se přidávájí mezi poskytovatale el. zdrojů, kteří nabídnou federativní autentizaci pro členy federace eduID.cz. Nyní probíhá testování na Univerzitě Karlově v Praze, České vysokém učení technickém v Praze, Masarykově univerzitě v Brně a v Knihovně akademie věd ČR. Po úspěšném dokončení testování budou vystaveny návody k aktivaci federativní autentizace pro ostatní členy eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - ČZU

19.9.2013

Česká zemědělská univerzita v Praze dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - Astronomický ústav AV ČR

23.8.2013

Astronomický ústav Akademie věd České republiky dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotným členem eduID.cz.

Federativní autentizace u Jídelníčků menz ČVUT

21.8.2013

U služby Jídelníčky menz ČVUT byla doplněna federativní autentizace eduID.cz. Přihlášení je omezeno pro ČVUT a VŠCHT.

Po přihlášení se uživatelé mohou dozvědět stav konta, přehled odběrů jídel, popřípadě platnost karet.

Upgrade u Microsoft Dreamspark

16.8.2013

Microsoft provedli upgrade metadat Dreamspark. Uprage umožní oveřování akademického statutu pomocí Microsoft AVE (Academic Verification Engine). Změny v metadatech se u Identity Providerů promítnou automaticky.

Nový člen federace eduID.cz - NTK

6.8.2013

Národní technická knihovna dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.

Federativní autentizace u Highwire

26.7.2013

Highwire se přidávájí mezi poskytovatale el. zdrojů, kteří nabídnou federativní autentizaci pro členy federace eduID.cz. Nyní probíhá registrace metadat service providera. Po úspěšném otestování na Univerzitě Karlově v Praze budou vystaveny návody k aktivaci federativní autentizace pro zákazníky poskytovatelů.

Upgrade u BMJ

24.7.2013

BMJ provedli upgrade metadat, doplněn byl nový certifikát. Změny v metadatech se u Identity Providerů promítly automaticky.

FileSender

25.6.2013

Služba FileSender od CESNET využívá federativní autentizaci eduID.cz.

FileSender je webová služba pro předávání souborů, kterou mohou použít studenti a zaměstnanci akademických institucí v ČR pro účely výzkumu a vývoje. FileSender slouží pro předání souborů mezi dvojicí účastníků, kde alespoň jeden z nich musí mít účet ve federaci eduID.cz (případně ověřenou identitu z hostelu).

Federativní autentizace u Microsoft Office 365, upgrade Microsoft Dreamspark

25.6.2013

Microsoft přidává Office 365 mezi poskytovatale nabízejících autentizaci pro členy federace eduID.cz. Pro ověření akademického statutu Microsoft využívá federativní autentizaci eduID.cz.

U Dreamspark připravují Microsoft upgrade.

Federativní autentizace u Nature, Annual Reviews a JSTOR

25.6.2013

Nature Group Publishing, Annual Reviews a Ithaka Harbors provozující JSTOR se přidávájí mezi poskytovatale el. zdrojů, kteří nabídnou federativní autentizaci pro členy federace eduID.cz. Nyní probíhá registrace metadat service providerů, po úspěšném otestování na Univerzitě Karlově v Praze budou vystaveny návody k aktivaci federativní autentizace pro zákazníky poskytovatelů.

Nový způsob autentizace u DokuWiKi

12.6.2013

V nedávné době vyšla nová verze DokuWiki, která poněkud mění způsob autentizace. Místo tzv. „backendu“ zavádí autentizační pluginy. V podstatě jde o tu samou funkcionalitu, ale zabalenou do „standardního“ pluginu se všemi výhodami z toho vyplývajícími. Shibboleth backend byl upravený do nového pluginu. Podrobnosti jsou uvedeny v GitHub repozitáři.

Nové webové stránky eduID.cz, nové adresy WAYF/DS

12.6.2013

Federace eduID.cz má nové, přehledněji uspořádané a doplněné webové stránky.

Upraveny byly také adresy WAYF/DS eduID.cz. V souhrnu technických detailů jsou nové adresy uvedeny.

Popis nastavení u MetaPress

Upgrade u EBSCOhost

16.4.2013

EBSCO v pondělí provedli upgrade metadat u platformy EBSCOhost. Doplněn byl nový certifikát namísto původního, jehož platnost vypršela. Změny v metadatech se u Identity Providerů promítly automaticky během tří hodin.

Shongo

30.3.2013

Pro rezervaci kapacity virtuálních místností CESNET Adobe Connect a MCU bylo spuštěno BETA testování rezervačního systému Shongo. Stávájící místnosti nejsou testem ovlivněny a Adobe Connect i Shongo použivají federativní autentizaci eduID.cz.

Doporučení k designu federativní autentizace

30.3.2013

Sdružení REFEDS připravilo doporučení k designu přihlašování uživatelů pro poskytovatele služeb využivájící federativní autentizaci: http://discovery.refeds.org

Vedoucí projektu Nicole Harris z britského JISC Advance komentuje doporučení slovy: “When speaking to users, the lack of a consistent experience for login has been highlighted as the main barrier to the take-up and use of federated identity again and again. With this guide, REFEDS demonstrates the business drivers for improving the login process in a consistent way, compatible with identity federations worldwide.” CESNET, správce federace eduID.cz, je členem REFEDS.

Federativní autentizace u Proquest a MetaPress

22.3.2013

Proquest přidává svou hlavní platformu mezi poskytovatale nabízejících autentizaci pro členy federace eduID.cz. Také EBSCO přidává platformu MetaPress mezi poskytovatale nabízejících autentizaci pro členy federace eduID.cz.

Otestování federativní autentizace u obou uvedených platforem úspěšně proběhla na Masarykově Univerzitě. Návody pro aktivaci připravíme po úspěšném dokončení testování na Univerzitě Karlově v Praze.

Nový člen federace eduID.cz - UHK

6.3.2013

Univezita Hradec Králové se stala členem federace eduID.cz.

Přístup k Dreamspark rozšířen

1.3.2013

Díky podpisu dodatku k memorandu o porozumění mezi Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a Microsoft byl přístup k Microsoft Dreamspark rozšířem také pro všechny vyučující a zaměstnance škol. Podrobnosti uvádí zpráva na blogu Microsoft. Videotutoriál připravený Microsoft představuje postup ověření akademického statutu prostřednictvím eduID.cz.

Upgrade u Ovid

20.2.2013

Ovid provedli upgrade metadat. Upgrade metadat předchází upgrade na OpenAthens/SAML2. Změny v metadatech se u Identity Providerů promítnou automaticky během tří hodin.

Upgrade u Wiley

5.2.2013

Ke konci roku 2012 provedli Wiley upgrade Service Providera na verzi 2.3.0. Po upgrade Wiley již podporují SAML 2.0 a UnsolicitedIdP calls.

Kódy databází u Ovid

23.1.2013

Přehled kódů databází Ovid pro vytváření WAYFless odkazů byl aktualizován a doplněn. Díky za pomoc Petrovi Novákovi z Univerzity Karlovy v Praze!

Last modified:: 2019/12/16 10:38