cs:news

Novinky

Noví členové federace eduID.cz - SLU a MUA AV ČR

24.5.2018

Slovanský ústav AV ČR a Masarykův ústav a archiv AV ČR úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Metadata ACM nově dostupná přes eduGAIN

17.5.2018

Aktuální metadata Service Providera ACM jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN.

Nový člen federace eduID.cz - PKJAK

26.3.2018

Pedagogocká knihovna J.A.Komenského úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Nový člen federace eduID.cz - KN T.Bati

23.3.2018

Krajská nemocnice T. Bati úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.

Federativní autentizace u vzdělavacího portálu kraje Vysočina

13.3.2018

Vzdělávací portál Kraje Vysočina byl zaregistrován jako nová služba v eduID.cz. Přihlášení je v současné době dostupné pro Kraj Vysočina a Nemocnici Jihlava.

Update metadat u Annual Reviews

1.3.2018

Annual Reviews provedli update metadat u Service Providera, aktuální metadata Service Providera Annual Reviews jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN.

Den s Perunem v Praze, 6.3.2018 10-15 hodin

27.2.2018

V úterý 6.3. proběhne v zasedací místnosti CESNET seminář Den s Perunem zaměřený na využití Proxy IdP a integraci služeb s protokoly SAML a OIDC.

V rámci CESNET eInfrastruktury je provozován systém Perun pro správu uživatelů, skupin, zdrojů a přístupů. Aby služby mohly využívat existující identity uživatelů a dodatečné informace nutné pro autorizační rozhodnutí, musí je nějakým způsobem získat. V dnešní době se nejčastěji používají protokoly SAML2 a OIDC, pomocí kterých je možné data o uživateli dostat na koncovou službu. Den s Perunem bude zaměřen na komponentu zvanou Proxy IdP, která tyto přenosy zajišťuje. Provádí autentizaci uživatelů z různých poskytovatelů identit (eduID.cz, eduGAIN, Google, LinkedIn, apod.) a obohacuje identity o data uložená v systému Perun.

Školení je určeno především pro IT administrátory služeb v CESNET eInfratruktuře, kteří se seznámí s Proxy IdP a dále se naučí jak připojit službu k Proxy IdP.

Program:

  • AARC BluePrint Architecture: Celková architektura, ve které je usazeno Proxy IdP a Perun
  • Proxy IdP: Jak funguje a co umí Proxy IdP
  • OIDC AuthZ: Jak funguje a co umí OIDC AuthZ server (MitreID implementace)
  • Perun: Jaké informace lze získat ze systému Perun přes Proxy IdP a OIDC Authz

Přestávka na občerstvení

  • Jak připojit SAML2 službu: Pro administrátora službem využívající SAML2 protokol
  • Jak připojit OIDC službu: Pro administrátora službem využívající OIDC protokol
  • Hands on: Pomoc s integrací služby do testovací verze Proxy IdP

Stream bude dostupný na adrese: http://live.cesnet.cz/live-densperunem.html.

Pro aktivní účast prostřednictvím videokonference můžete použít:

Máte-li o účast na školení zájem, oznamte to prosím Kláře Thomasové.

Změny u Karger

21.2.2018

Karger upravili syntax WAYFless odkazů, úpravy jsou promítnuty v návodu k nastavení.

Federativní autentizace u ZEDHIA

1.2.2018

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, institucionálního přihlášení u ZEDHIA. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově.

Záznam a prezentace ze semináře Univerzitní identity 2017

29.1.2018

Na stránce semináře Univerzitní identity 2017 je vystavený videozáznam semináře i prezentace z přednášek.

Nový člen federace eduID.cz - KK KV

25.1.2018

Krajská knihovna Karlovy Vary úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Federativní autentizace u Pablikado

17.1.2018

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, institucionálního přihlášení u Pablikado. Návod k nastavení je vystaven. Pablikado využívá stejný Service Provider jako Citace Pro. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově.

Nový člen federace eduID.cz - NFA

13.11.2017

Národní filmový archiv úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Seminář Univerzitní identity 2017

25.10.2017

Již zítra proběhne letošní seminář Univerzitní identity. Kapacita semináře je naplněna, ale na stránce s programem semináře můžete sledovat živý přenos: https://www.cesnet.cz/sdruzeni/akce/univerzitni-identity-2017/

Nový člen federace eduID.cz - Ústav archeologické a památkové péče Brno

25.10.2017

Ústav archeologické a památkové péče Brno úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Nový člen federace eduID.cz - Knihovna Jana Drdy Příbram

20.10.2017

Knihovna Jana Drdy úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Noví členové federace eduID.cz - Knihovna Petra Bezruče v Opavě a Městská knihovna Chodov

15.8.2017

Knihovna Petra Bezruče v Opavě a Městská knihovna Chodov úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Update metadat u ProQuest

15.8.2017

ProQuest provedli update metadat u Service Providera platformy Central. Aktuální metadata Service Providera ProQuest Central jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN.

Nový člen federace eduID.cz - mojeID

19. 5. 2017

Poskytovatel identit mojeID provozovaný sdružením CZ.NIC se stal plnohodnotným členem české akademické federace identit eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - Univerzita Obrany

4.5.2017

Univerzita Obrany úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Federativní autentizace u De Gruyter

26.4.2017

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, institucionálního přihlášení u De Gruyter. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově.

WAYFless URL k Web Of Science pro pracovníky Ústavu fyziky a plazmatu AV ČR

18.4.2017

Knihovna Ústavu fyziky a plazmatu AV ČR doplnila do přehledu elektronických informačních zdrojů WAYFless URL pro Web Of Science. Zaměstnanci ústavu díky tomu mají pohodlný přístup k WOS z práce, z domova i na cestách na jedno kliknutí na stránce knihovny.

Nový člen federace eduID.cz - Nemocnice Třebíč

13.4.2017

Nemocnice Třebíč úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Federativní autentizace u InCites

10.4.2017

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, institucionálního přihlášení u InCites. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově, Českém vysokém učení technickém a v Knihovně Akademie věd ČR.

Nový člen federace eduID.cz - ÚSMH AV ČR

31.3.2017

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Nový člen federace eduID.cz - MK Přerov

7.2.2017

Městská knihovna v Přerově úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Poslední úprava: 2018/05/24 10:18