cs:news:2016

Archiv novinek roku 2016

Prezentace a videozáznamy ze semináře Univerzitní identity 2016

19.10.2016

Na stránce semináře Univerzitní identity 2016 jsou vystaveny prezentace a záznamy všech přednášek. Děkujeme všem přednášejícím a účastníkům, těšíme se na setkání na dalším ročníku semináře na podzim 2017.

Nový člen federace eduID.cz - ARUB AV ČR

17.10.2016

Archeologický ústav AV ČR, Brno úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Nový člen federace eduID.cz - SVK KL

14.10.2016

Středočeská vědecká knihovna v Kladně úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - VŠUP

11.10.2016

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.

Upgrade u Cambridge University Press

26.9.2016

Cambridge University Press provádí certificate rollout. Výměna certifikátu probíhá na úrovni eduGAIN prostřednictvím britské federace UK Federation. Certificate rollout probíhá korektně bez výpadku institucioálního přihlášení u Cambridge Core, přístup byl úspěšně ověřen na Univerzitě Karlově.

Seminář Univerzitní identity 2016

18.9.2016

Vážení kolegové,

zveme vás na seminář o systémech pro správu identit a souvisejících technologiích. Chceme představit zajímavá řešení z oblasti AAI použitelná v rozsáhlých akademických sítích. Seminář je určen všem zájemcům o tuto problematiku – návrhářům, správcům i dalším IT odborníkům především z akademické oblasti.

Seminář proběhne 13. října 2016 v Národní technické knihovně, program, odkaz na registraci a další podrobnosti jsou uvedené na stránce: https://www.cesnet.cz/sdruzeni/akce/univerzitni-identity-2016/

Upgrade u Cambridge University Press

18.9.2016

Cambridge Core je nová platforma, která nahrazuje dřívější platformu Cambridge Journals. Návod k nastavení federativní autentizace byl upraven.

Upgrade u JSTOR

18.9.2016

JSTOR nyní podporují rozlišování skupin uživatelů v rámci organizace. V návodu je doplněné info k nastavení autorizace při různém předplatném pro různé skupiny uživatelů v rámci organizace. Otestování úspěšně proběhlo na Univerzitě Karlově.

Nový člen federace eduID.cz - KKFB

7.9.2016

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Nový člen federace eduID.cz - JVK ČB

31.8.2016

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - UMV

5.8.2016

Ústav mezinárodních vztahů úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Noví členové federace eduID.cz - MK UO a MK KU

28.7.2016 Městská knihovna Ústí nad Orlicí a Městská knihovna Kutná Hora úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotným členem eduID.cz. Městská knihovna Ústí nad Orlicí má registraci v interfederaci eduGAIN.

Noví členové federace eduID.cz - KVK LI a SVK UL

15.7.2016 Krajská vědecká knihovna Liberec a Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotným členem eduID.cz.

Update metadat u Thomson Reuters

8.7.2016

Thomson Reuters provedli update metadat Service Providera, aktuální metadata Service Providera Thomson Reuters pro členy eduID.cz zůstávají dostupná prostřednictím eduGAIN. Institucionální přihlášení je dostupné u služeb Web of Science a Journal Citation Reports Web of Science. U služeb InCites a Journal Citation Reports InCites institucionální přihlášení ještě dostupné není.

Update metadat u IEEE Xplore

27.6.2016

IEEE provedli update metadat u Service Providera IEEE Xplore. Aktuální metadata Service Providera IEEE Xplore jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN.

Update metadat u Dreamspark

15.6.2016

Microsoft provedli update metadat u Service Providera Dreamspark. Aktuální metadata Service Providera EBSCOhost jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN.

Federativní autentizace u Anlupa.cz

27.4.2016

Federativní autentizace je dostupná u webové aplikace Anlupa.cz provozované ČVUT a VŠCHT. Aplikace umožňuje vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Federativní autentizace u Proteomics Core Facility CEITEC

26.4.2016

Federativní autentizace je dostupná u informačního systému Proteomics Core Facility výzkumného centra CEITEC. Služba je registrována v interfederaci eduGAIN.

Federativní autentizace u Patriot IS TA ČR

18.4.2016

V pilotním provozu je federativní přihlašování u informačního systému Patriot provozovaném Technologickou agenturou ČR.

Nový člen federace eduID.cz - UDU AV ČR

11.4.2016

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Nový člen federace eduID.cz - IG AV ČR

6.4.2016

Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Nový člen federace eduID.cz - MKTA

30.3.2016

Městská knihovna Tábor úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - IBT AV ČR

23.3.2016

Biotechnologický ústav Akademie věd České republiky úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Update metadat u EBSCOhost

21.3.2016

EBSCO provedli update metadat u Service Providera EBSCOhost. Aktuální metadata Service Providera EBSCOhost jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN.

Nový člen federace eduID.cz - ÚŽFG AV ČR

16.3.2016

Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Update metadat u Elsevier

6.3.2016

Aktuální metadata Service Providera Elsevier jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN. Elsevier nyní využívá společný Service Provider pro služby Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village, Reaxys, ClinicalKey, ExamPrep, Pure and Experts. U služby SciVal institucionální přihlášení není dostupné.

Nové nastavení od Elsevier je promítnuto v návodech k Science Direct a Scopus.

Update metadat u Thomson Reuters

6.3.2016

Aktuální metadata Service Providera Thomson Reuters jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN. Institucionální přihlášení je dostupné u služeb Web of Science a Journal Citation Reports Web of Science. U služeb InCites a Journal Citation Reports InCites zatím institucionální přihlášení dostupné není. Doplnění institucionálníhho přihlášení u InCites a Journal Citation Reports InCites Thomson Reuters plánují v průběhu příštího roku.

Nové nastavení od Thomson Reuters je promítnuto v návodu k Web of Science.

Nový člen federace eduID.cz - FNO

9.2.2016

Fakultní nemocnice Ostrava úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - UGN AV ČR

18.1.2016

Ústav geoniky Akademie věd České republiky úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Nový člen federace eduID.cz - SVK PL

5.1.2016

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Last modified:: 2019/12/16 10:38