cs:news:2018

Table of Contents

Archiv novinek roku 2018

Federativní autentizace u Brill

20.12.2018

Členové eduID.cz s Identity Providerem registrovaným v eduGAIN mají k dispozici federativní autentizaci, institucionální přihlášení u Brill. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově.

Podpora SAML 2.O u Ovid

18.12.2018

SP u platformy Ovid již podporuje SAML 2.0, návod byl aktualizován a otestování institucionálního přihlašování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově.

Federativní autentizace u Mendeley

11.12.2018

Členové federace eduID.cz s poskytovatelem identity registrovaným v interfederaci eduGAIN mají k dispozici institucionální přihlášení u Mendeley. V návodu jsou uvedeny požadované atributy. Otestování institucionálního přihlašování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově a v CESNET.

Nový člen federace — Městská knihovna v Hradci nad Moravicí

27. 11. 2018

Registrací poskytovatele identit (IdP) se stala Městská knihovna v Hradci nad Moravicí novým členem federace eduID.cz i mezinárodní federace eduGAIN.

Noví členové federace — knihovny Písek, Pelhřimov, Český Krumlov a Znojmo

26. 11. 2018

Registrací poskytovatele identit (IdP) se staly Městská knihovna Písek, Městská knihovna Pelhřimov, Městská knihovna v Českém Krumlově a Městská knihovna Znojmo novými členy federace eduID.cz i mezinárodní federace eduGAIN.

Federativní autentizace u OpenAIRE

21.11.2018

Díky projektu AARC mají členové federace eduID.cz s poskytovatelem identity registrovaným v interfederaci eduGAIN k dispozici institucionální přihlášení u OpenAIRE.

Portál OpenAIRE nabízí rozsáhlou paletu služeb nad otevřeným obsahem evropských vědeckých repozitářů, archivů a časopisů. V rámci jednoho vyhledávacího rozhraní je možné kromě vědeckých publikací vyhledávat také výzkumná data, projekty, osoby, organizace i poskytovatele dat.

Otestování institucionálního přihlašování proběhlo úspěšně na Masarykově univerzitě, Univerzitě Karlově a v CESNET.

Federativní autentizace u Garnier Classics

10.11.2018

Členové eduID.cz s Identity Providerem registrovaným v eduGAIN mají k dispozici federativní autentizaci, institucionální přihlášení u Garnier Classics. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově.

Federativní autentizace u Oxford Music Online

10.11.2018

Členové eduID.cz s Identity Providerem registrovaným v eduGAIN mají k dispozici federativní autentizaci, institucionální přihlášení u Oxford Music Online. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně v Městské knihovně v Praze a v Moravské zemské knihovně.

Nový člen federace — Ústav pro jazyk český AVČR

7. 11. 2018

Registrací poskytovatele identit (IdP) se stal Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky novým členem federace eduID.cz i mezinárodní federace eduGAIN.

Update u JSTOR

31.10.2018

JSTOR provedli update rozhraní, WAYFless odkazy mají nový tvar, návod k JSTOR je aktualizován.

Nový člen federace — Státní ústav radiační ochrany

5. 10. 2018

Registrací poskytovatele identit (IdP) se stal Státní ústav radiační ochrany novým členem federace eduID.cz i mezinárodní federace eduGAIN.

Nový člen federace — Ústřední vojenská nemocnice

4. 10. 2018

Registrací poskytovatele identit (IdP) se stala Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha novým členem federace eduID.cz i mezinárodní federace eduGAIN.

Nový člen federace — ŠKODA AUTO Vysoká škola

23. 8. 2018

Registrací poskytovatele identit (IdP) se stala ŠKODA AUTO Vysoká škola novým členem federace eduID.cz i mezinárodní federace eduGAIN.

Noví členové federace eduID.cz — Zlínský kraj a Etnologický ústav AV ČR

23. 8. 2018

Registrací poskytovatelů identit (IdP) se stali Zlínský kraj a Etnologický ústav AV ČR novými členy federace eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz — ÚFCH JH AV ČR

6.8.2018

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Update metadat u Metapress

1.8.2018

Aktuální metadata Service Providera Metapress jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN.

Nový člen federace eduID.cz — UFA AV ČR

27.7.2018

Ústav fyziky atmosféry AV ČR úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Nový člen federace eduID.cz — IEM AV ČR

18.7.2018

Ústav experimentální medicíny AV ČR úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Federativní autentizace u BOOKPORT

27.6.2018

U služby BOOKPORT od nakladatelství Grada je dostupná federativní autentizace eduID.cz. Otestování úspěšně proběhlo na CESNET a na Univerzitě Karlově. Služba BOOKPORT nabízí neomezené čtení e-knih a to jak on-line ve webovém prohlížeči, tak off-line v aplikacích pro Android, iOS a Windows. Dostupných je aktuálně více než 4 100 titulů v českém jazyce od více než 10 nakladatelství jako je GRADA, PORTÁL, GALÉN a další.

Federativní autentizace u Slavic Humanities Index

27.6.2018

U služby Slavic Humanities Index je dostupná federativní autentizace eduID.cz. Otestování úspěšně proběhlo v Národní knihovně České republiky a v CESNET. Slavic Humanities Index je odborná databáze zaměřená na evropská studia z oblasti střední, východní a jiho-východní Evropy.

Nový člen federace eduID.cz — ORIENT AV ČR

27.6.2018

Orientální ústav AV ČR úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Noví členové federace eduID.cz — SLU a MUA AV ČR

24.5.2018

Slovanský ústav AV ČR a Masarykův ústav a archiv AV ČR úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Metadata ACM nově dostupná přes eduGAIN

17.5.2018

Aktuální metadata Service Providera ACM jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN.

Nový člen federace eduID.cz — PKJAK

26.3.2018

Pedagogocká knihovna J.A.Komenského úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Nový člen federace eduID.cz — KN T.Bati

23.3.2018

Krajská nemocnice T. Bati úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.

Federativní autentizace u vzdělavacího portálu kraje Vysočina

13.3.2018

Vzdělávací portál Kraje Vysočina byl zaregistrován jako nová služba v eduID.cz. Přihlášení je v současné době dostupné pro Kraj Vysočina a Nemocnici Jihlava.

Update metadat u Annual Reviews

1.3.2018

Annual Reviews provedli update metadat u Service Providera, aktuální metadata Service Providera Annual Reviews jsou pro členy eduID.cz nově dostupné prostřednictím eduGAIN.

Den s Perunem v Praze, 6.3.2018 10-15 hodin

27.2.2018

V úterý 6.3. proběhne v zasedací místnosti CESNET seminář Den s Perunem zaměřený na využití Proxy IdP a integraci služeb s protokoly SAML a OIDC.

V rámci CESNET eInfrastruktury je provozován systém Perun pro správu uživatelů, skupin, zdrojů a přístupů. Aby služby mohly využívat existující identity uživatelů a dodatečné informace nutné pro autorizační rozhodnutí, musí je nějakým způsobem získat. V dnešní době se nejčastěji používají protokoly SAML2 a OIDC, pomocí kterých je možné data o uživateli dostat na koncovou službu. Den s Perunem bude zaměřen na komponentu zvanou Proxy IdP, která tyto přenosy zajišťuje. Provádí autentizaci uživatelů z různých poskytovatelů identit (eduID.cz, eduGAIN, Google, LinkedIn, apod.) a obohacuje identity o data uložená v systému Perun.

Školení je určeno především pro IT administrátory služeb v CESNET eInfratruktuře, kteří se seznámí s Proxy IdP a dále se naučí jak připojit službu k Proxy IdP.

Program:

  • AARC BluePrint Architecture: Celková architektura, ve které je usazeno Proxy IdP a Perun
  • Proxy IdP: Jak funguje a co umí Proxy IdP
  • OIDC AuthZ: Jak funguje a co umí OIDC AuthZ server (MitreID implementace)
  • Perun: Jaké informace lze získat ze systému Perun přes Proxy IdP a OIDC Authz

Přestávka na občerstvení

  • Jak připojit SAML2 službu: Pro administrátora službem využívající SAML2 protokol
  • Jak připojit OIDC službu: Pro administrátora službem využívající OIDC protokol
  • Hands on: Pomoc s integrací služby do testovací verze Proxy IdP

Stream bude dostupný na adrese: http://live.cesnet.cz/live-densperunem.html.

Pro aktivní účast prostřednictvím videokonference můžete použít:

Máte-li o účast na školení zájem, oznamte to prosím Kláře Thomasové.

Změny u Karger

21.2.2018

Karger upravili syntax WAYFless odkazů, úpravy jsou promítnuty v návodu k nastavení.

Federativní autentizace u ZEDHIA

1.2.2018

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, institucionálního přihlášení u ZEDHIA. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově.

Záznam a prezentace ze semináře Univerzitní identity 2017

29.1.2018

Na stránce semináře Univerzitní identity 2017 je vystavený videozáznam semináře i prezentace z přednášek.

Nový člen federace eduID.cz — KK KV

25.1.2018

Krajská knihovna Karlovy Vary úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Federativní autentizace u Pablikado

17.1.2018

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, institucionálního přihlášení u Pablikado. Návod k nastavení je vystaven. Pablikado využívá stejný Service Provider jako Citace Pro. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově.

Last modified:: 2019/12/16 10:39