cs:news:2015

Archiv novinek roku 2015

Nový člen federace eduID.cz - Krajská knihovna v Pardubicích

28.12.2015

Krajská knihovna v Pardubicích úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Federativní autentizace u Publi.cz

11.12.2015

Code Creator úspěšně dokončili registraci Service Providera Publi.cz v eduID.cz. Testování federativní autentizace probíhá ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Nový člen federace eduID.cz - UJAK

26.11.2015

Univerzita Jana Amose Komenského Praha úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - VFU

24.11.2015

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz s registrací v interfederaci eduGAIN.

Seminář Univerzitní identity

19.11.2015

Vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na seminář „Správa identit v univerzitním prostředí“. Tématem jsou univerzitní identity management systémy, jejich nasazování a provozování.

Seminář se koná ve čtvrtek 26.11. v Praze. Podrobnosti najdete na stránce: http://eduid.cz/cs/idm_2015

Seminář je prostorem k výměně aktuálních informací o stavu a plánech v této oblasti na univerzitách. Pokud chcete vystoupit s krátkou prezentací, je to vítáno, dejte nám vědět.

Pokud počítáte s účastí na semináři, nezapomeňte se prosím zaregistrovat.

Upgrade u JSTOR

9.11.2015

JSTOR provedli upgrade Service Providera. Nový Service Provider má nové entity ID, podporuje SAML 2.0 a vyžaduje registraci Identity Providera v eduGAIN. Novinky jsou promítnuty v návodu k nastavení autentizace u JSTOR. Podrobnosti k upgrade jsou uvederny na stránce: http://support.jstor.org/saml-transition . Otestování přihlášení u JSTOR prostřednictvím nového Service providera proběhlo na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na Univerzitě Karlově.

Nový člen federace eduID.cz - Nemocnice Jihlava

3.11.2015

Nemocnice Jihlava úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz.

Nový člen interfederace eduGAIN prostřednictvím eduID.cz - BBMRI

14.10.2015

Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium (BBMRI-ERIC) úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotnými členy eduGAIN prostřednictvím eduID.cz.

Federativní autentizace u BMJ Journals

5.10.2015

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, resp. institucionálního přihlášení u BMJ Journals. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově v Praze.

Noví členové federace eduID.cz - MK Česka Třebová a Národní muzeum

2.10.2015

Městská knihovna Česká Třebová a Národní muzeum úspěšně dokončili registraci metadat Identity Providera a stali se plnohodnotnými členy eduID.cz.

Federativní autentizace u Centrálního portálu knihoven

14.9.2015

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, resp. institucionálního přihlášení u beta verze Centrálního portálu knihoven. Návod k nastavení je vystaven.

Update u Nature

22.7.2015

Nature provedli update certifikátu. Nová metadata Service Providerů již Nature distribují prostřednictvím eduGAIN bez registrace v eduID.cz. Pro federativní autentizaci u Nature je nově tedy nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. Otestování po upgrade proběhlo na Univerzitě Karlově v Praze.

Federativní autentizace u HeinOnline

30.6.2015

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, resp. institucionálního přihlášení u HeinOnline. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově v Praze.

Federativní autentizace u BioOne

8.6.2015

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, resp. institucionálního přihlášení u BioOne. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově v Praze.

Federativní autentizace u Morgan & Claypool Publishers

3.6.2015

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, resp. institucionálního přihlášení u Morgan & Claypool Publishers. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Univerzitě Karlově v Praze.

Update u Ovid

14.4.2015

Ovid provedli update certifikátu Service Providera. Dočasně jsou metadata Ovid SP dostupná prostřednictvím eduGAIN, přihlášení pro členy eduID.cz nabízí WAYF Ovid v rámci UK Federation. WAYFless linky zůstávají v platnosti.

Federativní autentizace u Repozitar.cz

26.3.2015

U Repozitáře vědeckých prací provozovaného Fakultou informatiky Masarykovy univerzity byla doplněna federativní autentizace. Institucionální přihlášení je dostupné pro vybranné instituce zapojené v projektu. Otestování proběhlo úspěšně na Technické univerzitě v Libreci.

Federativní autentizace u Oxford Journals

20.3.2015

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, resp. institucionálního přihlášení u Oxford Journals. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšně na Západočeské univerzitě v Plzni.

Nový člen federace eduID.cz - FN Brno

12.3.2015

Fakutní nemocnice Brno úspěšně dokončila registraci metadat Identity Providera a stala se plnohodnotným členem eduID.cz.

Úprava u Cambridge Journals

21.2.2015

Metadata Service Providera Camridge Journals jsou nyní dostupná v eduGAIN prostřednictvím bristké UK Federation, registrace metadat v eduID.cz je zrušena. Pro institucinální přihlášení u Cabridge Journals je tedy nutná registrace Identity Providera v eduGAIN.

Federativní autentizace u IOPscience

5.2.2015

Členové eduID.cz mají k dispozici federativní autentizaci, resp. institucionálního přihlášení u IOPscience. Pro nastavení institucionálního přihlášení je nutná registrace Identity Providera v eduGAIN. Návod k nastavení je vystaven. Otestování proběhlo úspěšné na Univerzitě Karlově v Praze.

Nový člen federace eduID.cz - UBO AV ČR

28.1.2015

Ústav biologie obratlovů Akademie věd České republiky úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Nový člen federace eduID.cz - HIU AV ČR

19.1.2015

Historický ústav Akademie věd České republiky úspěšně dokončil registraci metadat Identity Providera a stal se plnohodnotným členem eduID.cz.

Last modified:: 2019/12/16 10:38