cs:members

Členové

Poskytovatelé identit (IdP)

Akademie múzických umění v Praze
Identity Provider pro zaměstnance a studenty Akademie múzických umění v Praze.

Archeologický ústav AV ČR, Brno
Identity Provider pro zaměstnance IARB AV ČR.

Archeologický ústav AV ČR, Praha
Identity Provider pro zaměstnance ARÚP AV ČR.

Astronomický ústav Akademie věd České Republiky
Identity Provider pro zaměstnance Astronomického ústavu Akademie věd České Republiky.

BBMRI-ERIC
Identity Provider BBMRI-ERIC.

Biofyzikální ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance BFÚ AV ČR.

Biologické centrum AV ČR, AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance BC AV ČR.

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Identity Provider pro zaměstnance BTÚ AV ČR.

Botanický ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance BÚ AV ČR.

CESNET
Identity Provider pro zaměstnance CESNETu.

Česká zemědělská univerzita v Praze
Identity Provider pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze.

České vysoké učení technické v Praze
Identity Provider pro ČVUT v Praze.

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Identity Provider pro zaměstnance EÚ AV ČR.

Fakultní nemocnice Brno
Identity Provider pro zaměstnance Fakultní nemocnice Brno.

Fakultní Nemocnice Hradec Králové
FNHK Identity Provider (IdP) je služba poskytovaná uživatelům Fakultní Nemocnice Hradec Králové.

Fakultní nemocnice Ostrava
Identity Provider pro zaměstnance Fakultní nemocnice Ostrava.

Fakultní nemocnice Plzeň
Identity Provider pro zaměstnance Fakultní nemocnice Plzeň.

Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
Identity Provider pro zaměstnance Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně.

Filosofický ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance FLU AV ČR.

Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Identity Provider pro zaměstnance FZÚ AV ČR.

Fyziologický ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance FGÚ AV ČR.

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Identity Provider pro zaměstnance GFÚ AV ČR.

Geologický ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance GLÚ AV ČR.

Historický ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance HÚ AV ČR.

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Identity Provider pro zaměstnance a studenty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Identity Provider pro JČU v Českých Budějovicích.

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.

Knihovna AV ČR, v. v. i.
Identity Provider pro registrované čtenáře Knihovny AV ČR, v. v. i.

Knihovna Eduarda Petišky
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Knihovny Eduarda Petišky.

Knihovna Jana Drdy
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Knihovna Jana Drdy.

Knihovna města Hradce Králové
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Knihovny města Hradce Králové.

Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Knihovny Petra Bezruče v Opavě.

Knihovna Třinec
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Knihovny Třinec.

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Krajská knihovna Karlovy Vary
Identity Provider pro čtenáře z Krajské knihovny Karlovy Vary.

Krajská knihovna v Pardubicích
Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Krajské knihovny v Pardubicích.

Krajská knihovna Vysočiny
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Krajské knihovny Vysočiny.

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Identity Provider pro zaměstnance KNTB ve Zlíně.

Krajská vědecká knihovna Liberec
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Krajské vědecké knihovny Liberec.

Kraj Vysočina (NT1)
Prostředí pro doménu NT1.

Masarykova univerzita
Identity Provider pro MU.

Masarykův ústav a archiv AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance MUA AV ČR.

Matematický ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance MÚ AV ČR.

Mendelova univerzita v Brně
Poskytovatel identity Mendelovy univerzity v Brně.

Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny a informačního centra Hradec nad Moravicí.

Městská knihovna Břeclav
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Břeclav.

Městská knihovna Česká Třebová
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Česká Třebová.

Městská knihovna Hodonín
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Hodonín.

Městská knihovna Chodov
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Chodov.

Městská knihovna Kutná Hora
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Kutná Hora.

Městská knihovna Mariánské Lázně
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Mariánské Lázně.

Městská knihovna Pelhřimov
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Pelhřimov.

Městská knihovna Písek
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Písek.

Městská knihovna Tábor
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Tábor.

Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Ústí nad Orlicí.

Městská knihovna v Českém Krumlově
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny v Českém Krumlově.

Městská knihovna v Milevsku
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny v Milevsku.

Městská knihovna v Praze
Identity Provider pro registrované uživatele Městské knihovny v Praze.

Městská knihovna v Přerově
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny v Přerově.

Městská knihovna Znojmo
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Městské knihovny Znojmo.

Mikrobiologický ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance MBÚ AV ČR.

mojeID
Poskytovatel identity mojeID.

Moravská zemská knihovna
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Moravské zemské knihovny.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Národní knihovna České republiky
Identity provider pro zaměstnance Národní knihovnu České republiky.

Národní lékařská knihovna - Medvik
Identity Provider pro uživatele systému Medvik.

Národní muzeum
Identity Provider pro zaměstnance Národního muzea.

Národní technická knihovna
Identity Provider pro Národní technickou knihovnu v Praze.

National film archive Prague
Identity provider of digital curators of NFA.

Nemocnice Jihlava, p.o.
Identity Provider pro zaměstnance Nemocnice Jihlava, p.o.

Nemocnice Třebíč, p.o.
Identity Provider pro zaměstnance Nemocnice Třebíč, p.o.

Orientální ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance OU AV ČR.

Ostravská univerzita
Identity Provider pro Ostravskou univerzitu.

Pedagogická knihovna J. A. Komenského
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Pedagogické knihovny J. A. Komenského.

Psychologický ústav Akademie věd České republiky
Identity Provider pro zaměstnance PSÚ AV ČR.

Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO)
Poskytovatel identit (IdP) pro pracovníky výzkumného centra RECAMO v Brně.

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

Slezská univerzita v Opavě
Identity Provider pro zaměstnance a studenty Slezské univerzity v Opavě.

Slovanský ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance SLÚ AV ČR.

Sociologický ústav AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance SOÚ AV ČR.

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Identity Provider pro zaměstnance SÚRO.

Středisko společných činností AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance SSČ AV ČR.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

ŠKODA AUTO Vysoká škola
Poskytovatel identit pro zaměstnance ŠKODA AUTO Vysoká škola.

Technická univerzita v Liberci
Identity Provider pro Technickou univerzitu v Liberci.

Univerzita Hradec Králové
Identity Provider pro Univerzitu Hradec Králové.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Identity Provider pro zaměstnance UJAK.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Identity Provider pro UJEP v Ústí nad Labem.

Univerzita Karlova
Identity Provider pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy.

Univerzita Obrany
Identity provider Univerzity Obrany.

Univerzita Palackého v Olomouci
Identity Provider pro zaměstnance Univerzity Palackého v Olomouci.

Univerzita Pardubice
Identity Provider pro Univerzitu Pardubice.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Identity Provider pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.

Ústav anorganické chemie AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance UACH AV ČR.

Ústav archeologické památkové péče Brno
Poskytovatel identit pro zaměstnance Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Ústav biologie obratlovců AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚBO AV ČR.

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i
Identity Provider pro zaměstnance ÚDU AV ČR.

Ústav experimentální botaniky AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance UEB AV ČR.

Ústav experimentální medicíny AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚEM AV ČR.

Ústav fotoniky a elektroniky, Akademie věd ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚFE AV ČR.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
Identity Provider pro zaměstnance ÚFCH JH AV ČR.

Ústav fyziky atmosféry AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚFA AV ČR.

Ústav fyziky materiálů AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚFM AV ČR.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚFP AV ČR.

Ústav geoniky AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚGN AV ČR.

Ústav chemických procesů AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚCHP AV ČR.

Ústav informatiky AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance UI AV ČR.

Ústav jaderné fyziky AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚJF AV ČR.

Ústav mezinárodních vztahů
Identity Provider pro zaměstnance a čtenáře knihovny Ústavu mezinárodních vztahů.

Ústav molekulární genetiky AV ČR
Poskytovatel identity pro zaměstnance ÚMG AV ČR.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚOCHB AV ČR.

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Identity Provider pro zaměstnance ÚJČ AV ČR.

Ústav přístrojové techniky AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚPT AV ČR.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance USMH.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚTAM AV ČR.

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚTIA AV ČR.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Identity Provider pro zaměstnance ÚVGZ AV ČR.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Identity Provider pro zaměstnance ÚŽFG AV ČR.

UVN Praha
Identity Provider pro zaměstnance UVN.

Vědecká knihovna v Olomouci
Identity Provider pro čtenáře a zaměstance Vědecké knihovny v Olomouci.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Identity Provider pro zaměstnance a studenty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Identity Provider pro zaměstnance a studenty VŠB-TUO.

Vysoká škola ekonomická v Praze
Poskytovatel identit (IdP) pro Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Vysoká škola chemicko-technologická Praze
Identity Provider pro zaměstnance a studenty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Identity Provider pro zaměstnance VSPJ.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Identity Provider pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.

Vysoké učení technické v Brně
Identity Provider pro zaměstnance a studenty Vysokého učení technického v Brně.

Výzkumný ústav potravinářský Praha
Identity Provider pro zaměstnance Výzkumného ústavu potravinářského Praha.

Západočeská univerzita v Plzni
Identity Provider pro studenty a zaměstance Západočeské univerzity v Plzni.

Zlínský kraj
Identity Provider pro zaměstnance Zlínského kraje.

Poskytovatelé služeb (SP)

eduGAIN - vybrané služby

 • ACM - Digital Library - Veškerý obsah nabízený v rámci ACM
 • Annual Reviews - Veškerý obsah nabízený v rámci Annual Reviews
 • BMJ Journals - Elektronické časopisy BMJ
 • Brill - Elektronické časopisy a knihy Brill
 • Cambridge Core - Elektronické časopisy a knihy Cambridge University Press
 • Clarivate Analytics - Web Of Science - Veškerý obsah nabízený na platformě ISI Web Of Knowledge - databáze Web Of Science, Journal Citations Reports, Current Contents Connect, k citační manažer EndNode Web
 • De Gruyter - Elektronické časopisy a knihy De Gruyter
 • EBSCO - EBSCOhost - Elektronické časopisy a knihy EBSCO na platformě EBSCOhost - databáze Academic Search Complete, Business Source Complete, EconLit, PsycARTICLES, SPORTDiscus a další databáze. Aplikace pro iOS a pro Android
 • Elgar - Elgaronline - Elektronické časopisy, knihy, referenční příručky Edward Elgar na platformě Elgaronline
 • Elsevier - Science Direct, Scopus - Elektronické časopisy a knihy Elsevier v rámci platforem Science Direct a Scopus
 • Emerald - Elektronické časopisy a knihy Emerald na platformě Emerald Insight
 • Gale - Encyklopedia Gale Virtual Reference Library
 • GeoScienceWorld - Elektronické časopisy a knihy
 • Harvard University Press - Loeb Classical Library - Databáze primárních textů pro řecká a latinská studia
 • HeinOnline - Databáze právních informací William S. Hein & Co.
 • IEEE - Xplore - Elektronické časopisy IEEE na platformě Xplore
 • IOP - Elektronické časopisy a knihy na platformě IOPscience
 • JSTOR - Plné texty článků a služby nabízené JSTOR
 • Karger - Elektronické časopisy a knihy na platformě Karger.com
 • Morgan & Claypool Publishers - Přednášky Morgan & Claypool Publishers na platformě Atypon
 • NEJM - The New England Journal of Medicine
 • OECD - iLibrary - e-knihy, studie a statistiky
 • OpenAIRE - Agregátor open access obsahu z evropských repozitářů a e-časopisů
 • Oxford University Press - Elektronické časopisy, knihy, slovníky - Oxford English Dictionary, Oxford Journals, Oxford Medicine Online, Oxford Music Online, Oxford Scholarship Online, Oxford Reference
 • Ovid - OvidSP - Veškerý obsah nabízený Ovid na platformě OvidSP - Biological Abstracts, EMBASE, Zoological Record a další databáze
 • Red Clara - Portál projektu MAGIC
 • Proquest Central - Veškerý obsah nabízený Proquest na platformě Central
 • Proquest Refworks - Referenční manažer RefWorks od Proquest
 • Sage Journals - Elektronické časopisy Sage
 • SpringerLink - Elektronické časopisy a knihy Springer
 • Springer Nature - E-časopisy na platformě Nature.com
 • Taylor & Francis Online - Elektronické časopisy a knihy Taylor & Francis
 • Wiley - Online Library - Elektronické časopisy a knihy Wiley
 • RE:EP - REFEDS public metadata registry
 • SWITCH AAI Atribute Viewer - Přehled atributů poskytovaných IdP
 • SWITCH Interfederation Atribute Test - Test splnění IdP eduGAIN Code of Conduct
 • Terena Service - testovací SP TERENA
 • Thieme - Elektronické knihy Thieme
 • Turnitin - Systém pro prevenci plagiátů
 • ZEDHIA - Databáze historických událostí

Univerzita Karlova

Service Provideři na Univerzitě Karlově přístupné nyní pouze pro studenty UK, zaměstnance UK a zaměstnance společných pracovišť AV ČR a UK.

Poslední úprava:: 2019/02/18 14:30