cs:tech:sources:proquest

Nastavení federativní autentizace u ProQuest

Konfigurace

Institucionální přihlášení je aktivováno na požádání na adresy podpory email.technicalsupport@proquest.com. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera.

Nastavení institucionální přihlášení je možné upravovat v ProQuest Administrator Module modulu na adrese: http://admin.proquest.com

ProQuest SP má entity ID https://shibboleth-sp.prod.proquest.com/shibboleth .

Nastavení platí pro ProQuest One, ProQuest Central, Screen Studies Collection, Library and Information Science Abstracts (LISA)‎, Dissertations & Theses.

ProQuest vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Používané atributy

Proquest používá hodnoty atributů eduPersonTargetedID, eduPersonPrincipalName, eduPersonScopedAffiliation, eduPersonEntitlement, displayName, cn, sn, givenName, mail, o.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici u ProQuest institucionální přihlášení na úvodní stránce: http://search.proquest.com/, adresa WAYF je: https://www.proquest.com/athenslogin.

Platforma využívá Open Athens Discovery Service/WAYF.

Wayfless odkazy

Proquest podporuje WAYFless odkazy. WAYFless odkazy si můžete vygenerovat pomocí Proquest Administrator Module. V ProQuest Administrator Module si v sekci User Interface, Create a ProQuest Login URL - http://admin.proquest.com/customlink - vytvoříte URL pro přímý přístup a pomocí návodu si jej upravíte na WAYFless odkaz.

Příklady WAYFless odkazů:

Moravská zemská knihovna, ProQuest Central
http://search.proquest.com/shibboleth?accountid=12552

Národní technická knihovna, ProQuest Central
https://search.proquest.com/central?accountid=119841

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, ProQuest Central
https://search.proquest.com/shibboleth?accountid=45527

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ProQuest Central
https://search.proquest.com/pqcentral?accountid=15518

Stávající omezení

  • Názvy organizací se zobrazují bez diakritiky, ve vícejazyčném prostředí platformy nelze názvy organizací nelze uvádět vícejazyčně, pouze v jednom jazyce.
  • Pro personalizaci je nutné vytvořit lokální účet My Reasearch, který není propojen s institucionálním účtem.
Last modified:: 2022/02/14 07:49