cs:tech:sources:proquest

Nastavení autentizace a autorizace u Proquest

Konfigurace

Institucionální přihlášení je aktivováno na požádání na adresy podpory email.technicalsupport@proquest.com a ebooksupport@proquest.com. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera.

Nastavení institucionální přihlášení je možné upravovat v Proquest Administrator Module modulu na adrese: http://admin.proquest.com

Podrobnosti k nastavení jsou uvedeny na: https://support.proquest.com/#articledetail?id=kA140000000CmgJCAS

Proquest SP má entity ID https://shibboleth-sp.prod.proquest.com/shibboleth .

Nastavení pro Proquest Central, ProQuest Ebook Central, Screen Studies Collection, Library and Information Science Abstracts (LISA)‎, Dissertations & Theses.

Proquest vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Používané atributy

Proquest používá hodnoty atributů eduPersonTargetedID, eduPersonPrincipalName, eduPersonPersistentID eduPersonScopedAffiliation.

Podrobnosti použití atributů jsou uvedeny na stránce podpory.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici u Proquest institucionální přihlášení na adrese: http://search.proquest.com/pqcentral/shibbolethlogin

Resp. u Ebook Central je to adresa obdobná jako byla u ebrary: https://ebookcentral.proquest.com/lib/[kod_instituce], kde kod_instituce je kód Vaší instituce nebo části instituce nastavený od ProQuest v Ebook Central. Např. https://ebookcentral.proquest.com/lib/cvut

Platforma využívá vlastní Discovery Service/WAYF.

Wayfless odkazy

Proquest podporuje WAYFless odkazy. WAYFless odkazy si můžete vygenerovat pomocí Proquest Administrator Module a návodu na stránce: http://support.proquest.com/apex/homepage?id=kA0400000004JMDCA2 . V Proquest Proquest Administrator Module si v sekci User Interface, Create a ProQuest Login URL - http://admin.proquest.com/customlink - vytvoříte URL pro přímý přístup a pomocí návodu si jej upravíte na WAYFless odkaz.

Při uvedení parametru accountid se při přímém přístupu přihlašování přeskakuje. Například WAYFless link na úvodní stránku Proquest pro MZK:

http://search.proquest.com/?accountid=12552

Stávající omezení

  • Proquest nepodporuje vícenásobné afiliace v rámci organizace.
Poslední úprava:: 2018/12/12 06:49