cs:tech:sources:jstor

Nastavení federativní autentizace u JSTOR

Konfigurace

Federativní autentizaci je možné aktivovat žádostí na podporu JSTOR - support@jstor.org. V žádosti uveďte entity ID Vašeho Identity Providera. Podrobnosti k aktivaci jsou uvedeny na stránce podpory.

Service Provider JSTOR má entity ID https://shibbolethsp.jstor.org/shibboleth.

JSTOR vyžadují registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Používané atributy

JSTOR používá atributy eduPersonEntitlement, eduPersonScopedAffiliation, eduPersonTargetedID a mail.

Standardně oprávnění uživatelé podle licence musí mít nastavenu hodnotu atributu eduPersonEntitlement na urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms. Při předplatném různých kolekcí pro různé součásti organizace je nutné nastavení autorizace podle hodnot v atributu eduPersonEntitlement dohodnout s podporou JSTOR.

Bližší podrobnosti k použití atributů jsou uvedeny na stránkách podpory JSTOR.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici autentizaci u JSTOR na adrese: https://www.jstor.org/action/showLogin.

V rámci platformy je k dispozici logout.

Platforma využívá vlastní Discovery Service/WAYF.

Wayfless odkazy

Stávající omezení

  • JSTOR nepodporují certificate rollover. Během certificate rollover u Identity Providera je potřeba počítat s výpadkem institucionálního přihlášení u JSTOR.
  • JSTOR nepodporuje jednotné přihlášení účtem z domovské organizace. Pro personalizaci lze použít přihlášení účtem Google.
Last modified:: 2021/09/02 14:53