cs:tech:sources:jstor

Nastavení autentizace a autorizace u JSTOR

Konfigurace

Federativní autentizaci je možné aktivovat žádostí na podporu JSTOR - support@jstor.org. V žádosti uveďte entity ID Vašeho Identity Providera. Podrobnosti k aktivaci jsou uvedeny na stránce podpory. JSTOR vyžaduje registraci Identity Providera v eduGAIN.

Service Provider JSTOR má entity ID https://shibboleth2sp.jstor.org/shibboleth. SP podporuje SAML 2.0 i SAML 1.0.

Atributy používané pro autentizaci

Pro autorizaci JSTOR používá eduPersonEntitlement. Oprávnění uživatelé podle licence musí mít nastavenu hodnotu atributu na urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms. Při předplatném různých kolekcí pro různé součásti organizace je nutné nastavení autorizace podle hodnot v atributu eduPersonEntitlement dohodnout s podporou JSTOR.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici autentizaci u JSTOR na adrese: https://www.jstor.org/action/showLogin.

Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány.

V rámci platformy je k dispozici logout.

Platforma využívá vlastní Discovery Service/WAYF.

Wayfless odkazy

WAYFless odkazy jsou uvedeny ve WAYF JSTOR.

Stávající omezení

  • JSTOR nepodporují certificate rollover. Během certificate rollover u Identity Providera je potřeba počítat s výpadkem institucionálního přihlášení u JSTOR.
  • JSTOR nepodporuje jednotné přihlášení účtem z domovské organizace.
Poslední úprava: 2017/09/20 14:02