cs:tech:sources:pablikado

Nastavení federativní autentizace u Pablikado

Konfigurace

Federativní autentizace je aktivována v rámci nákupu e-knih nebo e-časopisů technickou podporou Pablikado.

Vyžívané atributy

Pro autorizaci a perzonalizaci Pablikado využívá atributy eduPersonTargetedID, unstructuredName, eduPersonScopedAffliation, eduPersonEntitlement, ou, givenName, sn nebo cn, mail.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici federativní autentizaci u Pablikado ve webovém portálu a v aplikaci pro Android.

Platforma využívá vlastní Discovery Service/WAYF.

Wayfless odkazy

WAYFless odkaz na požádání dodá technická podpora Pablikado.

Příklad WAYFless odkazu pro Univerzitu Karlovu:

https://www.citacepro.com/?instituce=UK&pablikado
Last modified:: 2019/01/28 11:50