cs:tech:sources:pablikado

Nastavení federativní autentizace u Pablikado

Konfigurace

Federativní autentizace je aktivována v rámci nákupu e-knih nebo e-časopisů technickou podporou Pablikado.

Vyžívané atributy

Pro autorizaci a perzonalizaci Pablikado využívá atributy eduPersonTargetedID, unstructuredName, eduPersonScopedAffliation, eduPersonEntitlement, ou, givenName, sn nebo cn, mail.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici federativní autentizaci u Pablikado ve webovém portálu a v aplikaci pro Android.

Platforma využívá vlastní Discovery Service/WAYF.

Wayfless odkazy

WAYFless odkaz na požádání dodá technická podpora Pablikado.

Příklady WAYFless odkazů:

Univerzitu Karlova
https://www.citacepro.com/?instituce=UK&pablikado

Národní technická knihovna
https://www.citacepro.com/?instituce=NTK&pablikado

Last modified:: 2019/11/18 09:52