cs:tech:attributes:unstructuredname

unstructuredName

Definice

Unikátní identifikátor uživatele, který se nikdy nezmění a nikdy nepoužije pro jiného uživatele.

Hodnota tohoto atributu se u uživatelů OPRAVDU NIKDY nesmí změnit ani přiřadit jinému uživateli!

Kódování

  • SAML2: urn:oid:1.2.840.113549.1.9.2

Příklad

89645

Poznámka

S výhodou lze hodnotu tohoto atributu použít pro generování atributu eduPersonUniqueId, nicméně pak smí obsahovat pouze alfanumerické znaky (a-z, A-Z, 0-9).

Hodnota smí obsahovat pouze malá a velká písmena bez diakritiky a číslice!

Last modified:: 2022/02/17 14:30