cs:tech:attributes:displayname

displayName

Definice

Jméno uživatele, které se má zobrazit v aplikacích např. v seznamu uživatelů. Dle RFC2798 se jedná o “preferované jméno osoby zobrazené v seznamech”.

Narozdíl od atributu cn se jedná o jednohodnotový (single-value) atribut a musí mít tedy pouze jednu hodnotu!

Kódování

  • SAML2: urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241

Implementace

Atribut může (a ve většině případů je to asi vhodné) být implementován jako kombinace křestního jména (givenname) a příjmení (sn).

Atribut displayName můžete implementovat podobně jako atribut cn, k němuž najdete dokumentaci v tipech pro Shibboleth IdP.

Příklad

Kryštof Šáteček

Last modified:: 2021/09/22 10:34