cs:tech:socialidps

Social IdPs

Obecný popis a technické záležitosti

Federace Social IdPs je federace vyhrazená pro IdP sociálních sítí, obsahuje tzv. Social IdP bridge, který přemosťuje spojení mezi Vaší službou a poskytovateli sociálních identit. Vaše služba nemusí implementovat napojení na jednotlivé poskytovatele, ale místo toho využije Social IdP bridge, který má jednotné rozhraní.

Metadata federace
https://metadata.eduid.cz/entities/socialidps

Podpisový certifikát
https://www.eduid.cz/docs/eduid/metadata/metadata.eduid.cz.crt.pem

Součástí federace jsou následující IdP (SAML gateways):

Federaci a IdP ve federaci spravuje CESNET.

Konfigurace SP

Služba je registrovaná v eduID.cz

Na straně služby je třeba přidat metadata federace Social IdPs nebo jednotlivých IdP sociálních sítí.

Na straně IdP sociálních sítí není třeba dělat žádné změny. Jednotlivé IdP sociálních sítí přebírají metadata SP z federace eduID.cz.

Služba není registrovaná v eduID.cz

Na straně služby je třeba přidat metadata federace Social IdPs nebo jednotlivých IdP sociálních sítí.

Dále je třeba požádat o přidání metadat SP k danému IdP požadované sociální sítě na adrese: login@cesnet.cz

Využití vlastního WAYF

V případě využití vlastního WAYF je nutné na daný WAYF přidat jednotlivé IdP sociálních sítí, které chce služba využívat.

Využití WAYF/DS eduID.cz

V případě využití WAYF/DS eduID.cz je třeba vytvořit filtr pomocí generátoru filtrů pro WAYF/DS eduID.cz zahrnující IdP sociálních sítí, které chce služba využívat.

Použití hodnoty filtru pro WAYF/DS eduID.cz je popsáno v návodu k WAYF/DS pro správce SP

Logout

Logout lze provést pouze ze Social IdP bridge, logout neni propagován na poskytovatele sociálních identit. Nelze tedy uživatele odhlásit úplně, vždy zůstane přihlášen ke svému poskytovateli sociálních identit.

Last modified:: 2019/01/02 11:09