cs:tech:attributes:cn

cn

Definice

Celé jméno včetně diakritiky (bez akademických titulů!) v pořadí křestní jméno (jména) a příjmení.

Narozdíl od atributu displayName se jedná o vícehodnotový (multi-value) atribut a může mít tedy více hodnot, i když to důrazně NEDOPORUČUJEME.

Kódování

  • SAML2: urn:oid:2.5.4.3

Implementace

Popis implementace atributu cn najdete v tipech pro Shibboleth IdP.

Příklad

Kryštof Šáteček

Last modified:: 2021/09/22 10:34