cs:tech:attributes:cn

cn

Definice

Celé jméno včetně diakritiky a bez akademických titulů v pořadí křestní jméno (jména) a příjmení.

Narozdíl od atributu displayName se jedná o vícehodnotový (multi-value) atribut a může mít tedy více hodnot.

Kódování

  • SAML1: urn:mace:dir:attribute-def:cn
  • SAML2: urn:oid:2.5.4.3

Implementace

Popis implementace atributu cn najdete v tipech pro Shibboleth IdP.

Příklad

Kryštof Šáteček

Last modified:: 2020/01/16 12:25