cs:tech:userfiltering

Filtrování uživatelů na straně Shibboleth SP

Chcete-li omezit přístup uživatelů ke zdrojům pomocí Shibboleth SP, máte možnost to udělat prostřednictvím logiky implementované ve vaší aplikaci, anebo pomocí filtru přímo v Shibboleth SP. První cesta nabízí větší flexibilitu a také komfort pro uživatele, kterého můžete přesně informovat, proč mu byl přístup odepřen. Druhá cesta je podstatně jednodušší k implementaci a v řadě případů jediná možná s ohledem na nemožnost zásahů do provozované aplikace. V obou případech se vám může hodit mít k dispozici entity atributy.

Definice entity atributů

Entity atributy jsou uvedeny v metadatech. V případě eduID.cz se jedná o kategorie IdP a několik dalších. Tyto atributy lze v Shibboleth SP mapovat stejně jako uživatelské atributy (ty o uživateli vydává IdP). K jejich použití je potřeba v shibboleth2.xml nastavit prefix pro atributy z metadat u elementu ApplicationDefaults (nebo případně ApplicationOverride) takto:

<ApplicationDefaults entityID="https://example.org/shibboleth/"
  metadataAttributePrefix="md_">

Řekněme, že v metadatech máme u dané entity definován následující atribut:

<mdattr:EntityAttributes>
  <saml:Attribute Name="http://macedir.org/entity-category" 
          NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
    <saml:AttributeValue>http://eduid.cz/uri/idp-group/library</saml:AttributeValue>
  </saml:Attribute>
</mdattr:EntityAttributes>

Pak můžeme v attribute-map.xml definovat mapování atributů, bude vypadat takto:

<Attribute name="http://macedir.org/entity-category" id="entityCategory" />

Ve výsledku se nám hodnota výše uvedeného atributu uloží do proměnné md_entityCategory. Pokud máme zdrojové kódy aplikace SP ve svých rukou, je implementace potřebné logiky pro řízení přistupu také na nás. V opačném případě je možné využít funkcionalitu Shibboleth SP.

Jak je hodnota proměnné předána aplikaci, si můžete prohlédnout na testovacím SP https://attributes.eduid.cz/.

Kontrola přístupu pomocí Shibboleth SP

Pravidla pro řízení přístupu mohou být komplexní a jsou detailně popsána v dokumentaci.

Základem je v Apache definovat, ke kterému místu (/limit/access) chceme omezit přistup a kde jsou pravidla definující oprávnění k onomu místu (/path/to/ac.xml).

Pro Apache řady 2.2.x je konfigurace následující:

<Directory /limit/access>
  AuthType       shibboleth
  ShibRequestSetting  requireSession 1
  ShibAccessControl   /path/to/ac.xml 
</Directory>

Pokud používáte Apache řady 2.4.x, ShibAccessControl </cesta/k/pravidlum.xml> je nutné změnit na Require shib-plugin </cesta/k/pravidlum.xml>:

<Directory /limit/access>
  AuthType        shibboleth
  ShibRequestSetting   requireSession 1
  require shib-plugin  /path/to/ac.xml 
</Directory>

Include filtr

V dokumentu popisujícím kategorie entit v eduID.cz je uveden příklad include filtru, který výčtem uvádí, jaké typy uživatelů a z kterých kategorií IdP akceptujeme jako členy Research & Education komunity. Důrazně doporučujeme při potřebě filtrování uživatelů použít tento typ filtru. Filtr je v pseudojazyce popsán takto:

(idp_category='university' and ((affiliate='employee') or (affiliate='faculty') or (affiliate='member') or (affiliate='student') or (affiliate='staff'))) or
(idp_category='avcr' and (affiliate='member')) or
(idp_category='library' and (affiliate='employee')) or
(idp_category='hospital' and (affiliate='employee')) or
(idp_category='other' and (affiliate='employee'))

Implementace pro Shibboleth SP vypadá takto (obsah souboru /path/to/ac.xml):

<AccessControl type="edu.internet2.middleware.shibboleth.sp.provider.XMLAccessControl">
 <OR>
  <AND>
    <Rule require="md_entityCategory">http://eduid.cz/uri/idp-group/university</Rule>
    <OR>
	 <RuleRegex require="affiliation">^employee@.+\.cz$</RuleRegex>
	 <RuleRegex require="affiliation">^faculty@.+\.cz$</RuleRegex>
	 <RuleRegex require="affiliation">^member@.+\.cz$</RuleRegex>
	 <RuleRegex require="affiliation">^student@.+\.cz$</RuleRegex>
	 <RuleRegex require="affiliation">^staff@.+\.cz$</RuleRegex>
    </OR>
  </AND>
  <AND>
    <Rule require="md_entityCategory">http://eduid.cz/uri/idp-group/avcr</Rule>
    <RuleRegex require="affiliation">^member@.+\.cz$</RuleRegex>  
  </AND>
  <AND>
    <Rule require="md_entityCategory">http://eduid.cz/uri/idp-group/library</Rule>
    <RuleRegex require="affiliation">^employee@.+\.cz$</RuleRegex>
  </AND>
  <AND>
    <Rule require="md_entityCategory">http://eduid.cz/uri/idp-group/hospital</Rule>
    <RuleRegex require="affiliation">^employee@.+\.cz$</RuleRegex>  
  </AND>
  <AND>
    <Rule require="md_entityCategory">http://eduid.cz/uri/idp-group/other</Rule>
    <OR>
	 <RuleRegex require="affiliation">^employee@.+\.cz$</RuleRegex>  
	 <RuleRegex require="affiliation">^member@.+\.cz$</RuleRegex>  
    </OR>
  </AND>
 </OR>
</AccessControl>

Pokud potřebujete jakýkoliv jiný filtr, neměl by pro Vás být problém si filtr s pomocí dokumentace sestavit. Nebudete-li si vědět rady, můžete se na nás s konkrétním dotazem obrátit – připojíte-li nějakou část kódu, bude Vám to přičteno k dobru. :-)

Exclude filtr

Alternativou k include je exclude filtr, který není prostou inverzí include filtru. Neřeší uživatele, kteří mají současně typ affiliate a employee, a dále neřeší vznik nové kategorie IdP. V takovém případě mají přistup všichni uživatelé z nově vzniklé kategorie. Proto nedoporučujeme použít tento typ filtrování, pokud si nejste jisti všemi vedlejšími účinky jeho nasazení.

not (
 (affiliation=='alum') or
 (idp_category=='library' and (not affiliation=='employee'))
)

Implementace pro Shibboleth SP vypadá takto (obsah souboru /path/to/ac.xml):

<AccessControl type="edu.internet2.middleware.shibboleth.sp.provider.XMLAccessControl">
 <NOT>
  <OR>
   <RuleRegex require="affiliation">^alumn@.+\.cz$</RuleRegex>
   <AND>   
    <Rule require="md_entityCategory">http://eduid.cz/uri/idp-group/library</Rule>
    <NOT>
     <RuleRegex require="affiliation">^employee@.+\.cz$</RuleRegex>  
    </NOT>
   </AND>   
  </OR>
 </NOT> 
</AccessControl>

Zpracování odmítnutí přístupu

V základní konfiguraci Shibboleth SP je uživatel informován pomocí klasického chybového hlášení 403 - přístup odepřen.

Administrátor má malé možnosti ladění bez spolupráce s uživatelem. Shibboleth SP neloguje hodnoty atributů ani v nejvyšším debug režimu. Apache do logu zaznamená pouze informaci o odepření přístupu k dokumentu:

2001:718:1:6::1:1 - uid@cesnet.cz [29/Sep/2014:16:19:46 +0200] "GET /ac2/ HTTP/1.1" 403 235

Připravili jsme jednoduchou stránku pro uživatelsky přívětivější informování o odmítnutí přístupu. K dispozici je také jednoduchý skript, který administrátorům pomůže s laděním přístupových práv. Tyto materiály jsou včetně podrobnějších informací k dispozici v repozitáři CESNETu na GitHubu.

Nejprve je nutno výše uvedený repozitář naklonovat, případně si stáhnout odpovídající stránky accessError.html a accessError.php. Pak je potřeba říci Shibbolethu, jakou stránku má zobrazit, pokud při přístupu k nějakému zdroji dojde k odmítnutí uživatele z důvodu nedostatečných práv. To se nastavuje pomocí atributu access elementu <Errors> v konfiguračním souboru shibboleth2.xml následujícím způsobem:

<Errors supportContact="admin@example.cz"
  logoLocation="/shibboleth-sp/logo.jpg"
  styleSheet="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css"
  access="/path/to/accessError.html"
  ...
/>

Ve stránce accessError.html je potřeba se odkázat na skript, který provádí diagnostiku problému. V našem uvedeném případě je to adresa /my-app/diagnose, kterou nakonfigurujeme v Apachi následovně:

<Location /my-app/diagnose>
  AuthType       shibboleth
  ShibRequestSetting  requireSession 1
  require        valid-user
</Location>

Je-li uživateli zamítnut přístup ke zdroji z důvodu nedostatečného oprávnění, je mu zobrazena stránka accessError.html.

Z té se může po kliknutí na tlačítko „Diagnose“ dostat na stránku (skript), který zaloguje proměnné prostředí ($_SERVER) do definovaného souboru (ve výchozím nastavení /tmp/shib-access-error.log). Danému problému je také vygenerováno identifikační číslo, které se zobrazí uživateli.

Pomocí tohoto identifikátoru se správce dané aplikace může podívat na zalogované proměnné prostředí. Porovnáním atributů z logu a těch, které jsou vyžadovány aplikací (ac.xml viz výše) lze určit, kde je problém.

Diagnostická stránka a skript jsou pouze jakýsi návod, jak postupovat. Rozhodně nedoporučujeme, aby byly nasazeny bez bližšího prozkoumání, jelikož je potřeba provést ruční nastavení některých proměnných jako např. umístění logu s proměnnými prostředí nebo e-mailové adresy správce!

Last modified:: 2022/02/22 12:00