cs:tech:attributes:edupersonscopedaffiliation

eduPersonScopedAffiliation

Grafické schéma atributu eduPersonAffiliation

Definice

Popisuje vztah(y) osoby k organizaci včetně domény organizace, např. example.org.

U každého uživatele může být použito více hodnot. Některé hodnoty se řetězí (vizte obrázek vpravo): member@example.org + student@example.org, member@example.org + employee@example.org + faculty@example.org nebo member@example.org + employee@example.org + staff@example.org.

Podrobné informace na stránkách komunity Internet2.

Kódování

  • SAML2: urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9

Povolené hodnoty

Část vlevo od znaku „@“ může mít jednu z hodnot povolených pro atribut eduPersonAffiliation, tedy affiliate, alum, employee, faculty, library-walk-in, member, staff, student. Pravá strana má shodnou hodnotu s pravou stranou atributu eduPersonPrincipalName, tedy název administrativní domény.

Význam hodnot

  • affiliate – uživatel nemající právní vztah s organizací (smlouva o zaměstnání, studium)
  • alum – absolvent
  • employee – každý zaměstnanec
  • faculty – učící zaměstnanec (učitel, akademický pracovník, vědec)
  • library-walk-in – neregistrovaný čtenář nacházející se fyzicky v knihovně/kampusu
  • member – každý s právním vztahem k organizaci (zaměstnanci, studenti, členové)
  • staff – neučící zaměstnanec (sekretářky, techničtí pracovníci apod.)
  • student – student (prezenční i kombinované studium, zahraniční studenti, doktorandi, studenti celoživotního vzdělávání)

Příklad

Grafické znázornění atributů pro (učícího) zaměstnance

Učící zaměstnanec tedy bude mít přiděleny hodnoty member@example.org, employee@example.org a faculty@example.org, vizte obrázek vpravo.

Doktorand bude mít přiděleny hodnoty member@example.org a student@example.org. Pokud však bude mít úvazek na katedře/fakultě, na jehož základě bude spravovat např. počítačovou síť nebo laboratoř, bude mít navíc ještě hodnoty employee@example.org a staff@example.org. Podobně by mu přibyla kombinace employee@example.org a faculty@example.org, pokud by na základě úvazku vyučoval.

Emeritní profesor či jakýkoliv jiný externí spolupracovník katedry, fakulty, univerzity nebo výzkumné organizace, který nemá žádnou smlouvu s dotyčnou organizací, by měl mít přidělenu pouze hodnotu affiliate@example.org.

Last modified:: 2021/09/22 10:35