cs:tech:attributes:edupersonscopedaffiliation

eduPersonScopedAffiliation

Definice

Popisuje vztah(y) osoby k organizaci.

U každého uživatele může být použito více hodnot.

Podrobné informace na stránkách komunity Internet2.

Kódování

  • SAML1: urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonScopedAffiliation
  • SAML2: urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9

Povolené hodnoty

Část vlevo od znaku „@“ může mít jednu z hodnot povolených pro atribut eduPersonAffiliation. Pravá strana má shodnou hodnotu s pravou stranou atributu eduPersonPrincipalName, tedy název administrativní domény.

Význam hodnot

  • affiliate – uživatel nemající právní vztah s organizací (smlouva o zaměstnání, studium)
  • alum – absolvent
  • employee – každý zaměstnanec
  • faculty – učící zaměstnanec (učitel, akademický pracovník, vědec)
  • library-walk-in – neregistrovaný čtenář nacházející se fyzicky v knihovně/kampusu
  • member – každý s právním vztahem k organizaci (zaměstnanci, studenti, členové)
  • staff – neučící zaměstnanec (sekretářky, techničtí pracovníci apod.)
  • student – student (prezenční i kombinované studium, zahraniční studenti, doktorandi, studenti celoživotního vzdělávání)

Příklad

member@organizace.cz, employee@organizace.cz, staff@organizace.cz

Poslední úprava:: 2017/02/10 07:02