cs:tech:metaman

MetaMan

Webová aplikace MetaMan (zkratka pro Metadata Manager) je určena pro správu metadat federace eduID.cz a dalších zejména interních federací jednotlivých organizací.

Přihlášení do aplikace je možné jakoukoliv identitou z federace eduID.cz a to na adrese https://metaman.eduid.cz.

Obecné informace

Každá federace má svého správce, který schvaluje registrace nových entit do federace. Žadatel o registraci federace se po jejím schválení stává automaticky správcem a správcovská práva může předat dalším uživatelům, kteří se někdy přihlásili do aplikace MetaMan.

Také každá entita má svého správce, kterým je registrátor dané entity. V případě, že entita již existuje a nemá žádného správce, je možné požádat administrátory MetaMana na adrese info@eduid.cz o přidělení práv. Tento požadavek bude samozřejmě odpovědným způsobem prověřen a v případě potřeby bude nutné zařídit jmenování administrativním kontaktem anebo technickým kontaktem.

Správce existující entity může provést aktualizaci metadat vložením nových metadat. Budou-li tato metadata technicky validní, budou vložena do federace a během několika minut se vygenerují nová metadata federace. V případě, že metadata nebudou validní, vypíše aplikace informaci popisující problém a ve federaci zůstanou samozřejmě metadata stávající.

Registrace nové federace

Pokud potřebujete pro svou organizaci vlastní interní federaci, kde budou jen interní služby a poskytovatel identit organizace, můžete si zažádat o vytvoření vlastní federace.

Získáte tím správu metadat jednotlivých entit ve webové aplikaci, generování metadat federace včetně digitálního podpisu a vystavení metadat federace na stejném serveru, kde jsou metadata federace eduID.cz. Jelikož se k podpisu bude používat stejný klíč, bude i konfigurace na Vaší straně velice triviální. Téměř stejný blok, jako používáte pro metadata eduID.cz, použijete pro svou interní federaci pouze s rozdílnou URL adresou metadat, kterou si přečtete v aplikaci MetaMan.

V případě, že chcete zaregistrovat interní federaci, postupujte následujícím způsobem:

 1. V záhlaví zvolte odkaz „Federace“ (Federations).
 2. Pod záhlavím klikněte na tlačítko „Přidat“ (Add).
 3. Vyplňte název, popis, zdůvodnění a odešlete žádost.
 4. O vyřízení žádosti budete informováni e-mailovou zprávou.

Registrace nové entity

Registrace entit je možná pouze do již existujících a schválených federací, postup je následující:

 1. V záhlaví zvolte odkaz „Entity“ (Entities).
 2. Pod záhlavím klikněte na tlačítko „Přidat“ (Add).
 3. Metadata entity vložte jako soubor anebo vložte přímo XML entity.
 4. V menu „Federace“ (Federations) zvolte federaci, kam chcete entitu přidat.
 5. Zadejte zdůvodnění.
 6. O vyřízení žádosti budete informování e-mailovou zprávou.

Aby bylo možné podat žádost o registraci entity, musí být metadata dané entity validní, jinak dojde automaticky k odmítnutí registrační žádosti, která se tak vůbec nedostane ke schválení administrátorem federace.

Kategorie entit Research & Scholarship pro služby (poskytovatele služeb) vyžaduje provedení kontrol správcem federace eduID.cz, proto tuto kategorii nedostane nově registrovaná služba automaticky, i když budete mít její definici v metadatech. Doporučuji tedy do žádosti uvést i požadavek na zařazení do R&S. Po přijetí entity do federace provedeme odpovídající kontroly a v případě akceptovatelné žádosti členství v R&S přiřadíme.

Je nutné vzít v úvahu, že žádosti je možné akceptovat POUZE od administrativního nebo technického kontaktu za danou organizaci.

Aktualizace stávající entity

Aktualizace metadat entity není o nic složitější než registrace entity. Předpokladem pro aktualizaci metadat jsou správcovská práva k entitě a validita nových metadat.

 1. V záhlaví zvolte odkaz „Entity“ (Entities).
 2. Vyhledejte entitu a klikněte na ni.
 3. Klikněte na tlačítko „Upravit“ (Edit).
 4. Metadata entity vložte jako soubor anebo vložte přímo XML entity.
 5. Odešlete žádost.

Členství v eduGAINu

Členství v eduGAINu se již nedefinuje v rámci metadat entity, ale zaškrtávacím políčkem v aplikaci MetaMan po schválení entity do eduID.cz. Pro změnu členství v eduGAINu musíte mít samozřejmě správcovská práva k entitě.

 1. V záhlaví zvolte odkaz „Entity“ (Entities).
 2. Vyhledejte entitu a klikněte na ni.
 3. Nastavte zaškrtávací políčko „Členství v eduGAINu“ (eduGAIN membership) na požadovanou volbu.

Předání práv k entitě nebo federaci

Máte-li správcovská práva k entitě (nebo federaci) a chcete je předat někomu jinému, kdo se již někdy do MetaMana přihlásil, můžete to provést následujícím způsobem:

 1. V záhlaví vyberete „Entity“ (Entities) anebo „Federace“ (Federations).
 2. Vyhledejte a vyberete entitu (federaci).
 3. Zvolte tlačítko „Správci“ (Operators).
 4. Ve vyhledávacím poli najděte odpovídajícího uživatele, zaškrtněte políčko vlevo od jeho jména, a klikněte na tlačítko „Přidat správce“ (Add operators).
 5. Nový správce o získaných právech bude automaticky informován e-mailem stejně jako ostatní stávající správci dané entity (federace).
Last modified:: 2023/03/01 16:31