cs:tech:metadata-preparation

Metadata

Umístění federačních metadat

V technických detailech federace jsou zveřejněné adresy, kde se publikují aktuální federační metadata.

Jak vytvořit metadata pro IdP/SP

Shibboleth SP 2.x

Shibboleth SP 2.x vystavuje svoje metadata založené na aktuální konfiguraci na speciální adrese (handleru), typicky:

https://HOSTNAME/Shibboleth.sso/Metadata

Víc informací najdete v dokumentaci. Takto vygenerovaná metadata ovšem neobsahují kontaktní údaje. Tyto údaje můžete vyplnit dodatečně (viz příklad) anebo použít template (viz dokumentaci výše).

Shibboleth IdP 2.x

Shibboleth IdP v aktuální verzi 2.4.0 vystavuje svá metadata na následující URL adrese:

https://HOSTNAME/idp/shibboleth

Během instalace IdP instalační skript vygeneruje metadata a umístí je do souboru metadata/idp-metadata.xml. Tato metadata je však potřeba doplnit např. o kontaktní údaje. Metadata je pak potřeba udržovat v aktuální podobě, např. pokud se mění certifikát atd.

Stahování metadat federace

:!: Adresa, na které jsou publikována federační metadata, najdete na stránce s technickými detaily.

Shibboleth 2.x

Shibboleth ve verzi 2.x již obsahuje nástroje na automatické stahování, kontrolu a údržbu federačních metadat.

Shibboleth IdP 2.x

Nastavení metadat se provádí v konfiguračním souboru conf/relying-party.xml pomocí elementu MetadataProvider. Bežně se používá typ ChainingMetadataProvider obsahujici jeden nebo více elementu typu FileBackedHTTPMetadataProvider (takové je implicitní nastavení):

<!-- MetadataProvider the combining other MetadataProviders -->
<MetadataProvider id="ShibbolethMetadata" xsi:type="ChainingMetadataProvider" 
         xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:metadata">
 
  <MetadataProvider id="eduid-metadata" xsi:type="FileBackedHTTPMetadataProvider" 
           xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:metadata" 
           metadataURL="https://metadata.eduid.cz/entities/eduid+sp"
           backingFile="/opt/shibboleth-idp/metadata/backup/eduid-metadata.xml"
           maxRefreshDelay="PT30M">
     <!-- MetadataFilter elements [..] -->
  </MetadataProvider>
 
</MetadataProvider>

:!: Оd verze 2.2 je možné flexibilním způsobem řídit jak často se mají aktualizovat metadata a co dělat v případě, že se aktualizace neprovede. V příkladu výše používáme pouze atribut maxRefreshDelay, který určuje maximální dobu v sekundách, po které se mají metadata udržovat v cachi. Hodnota tohoto atributů (stejně jako i ostatní atributy vyjadřující časovou délku od verze 2.2) se zapisuje v notaci XML duration, takže například hodnota PT30M odpovídá 30 minutám. Popis všech atributů najdete v dokumentaci.

Ke každemu MetadataProvider elementu je možné nastavit příslušné MetadataFilter elementy, které dodatečně oveřují a modifikují metadata.

:!: Doporučujeme u federačních metadat ověřovat elektronický podpis.

Podrobné informace najdete v oficiální dokumentaci.

Shibboleth SP 2.x

V konfiguračním souboru shibboleth2.xml je potřeba nastavit příslušný MetadataProvider element. Syntaxe se poněkud liší od stejnojmenného elementu v případě IdP. Běžně se do jednoho elementu typu Chaining umístí jeden nebo víc elementů typu XML s nastavením stahování vzdáleného souboru metadat:

<!-- Chains together all your metadata sources. -->
<MetadataProvider type="Chaining">
  <MetadataProvider type="XML" uri="https://metadata.eduid.cz/entities/eduid+idp"
           backingFilePath="/opt/shibboleth-sp/var/run/shibboleth/backup_eduid-metadata.xml" 
           reloadInterval="1800">
 
    <!-- MetadataFilter elements [..] -->
  </MetadataProvider>
</MetadataProvider>

Podobně jako v případě IdP je možné ke každému elementu MetadataProvider specifikovat MetadataFilter elementy.

:!: Doporučujeme u federačních metadat ověřovat elektronický podpis.

Poslední úprava: 2017/02/10 07:02