cs:tech:metadata-preparation

Příprava metadata

Jak připravit metadata IdP anebo SP je popsáno v odpovídajících návodech:

Výsledná metadata jsou pak k dispozici v závislosti na entitě:

  • IdP: https://HOSTNAME/idp/shibboleth
  • SP: https://HOSTNAME/Shibboleth.sso/Metadata
Last modified:: 2019/12/13 22:30