cs:tech:metadata-preparation

Příprava metadata

Jak připravit metadata IdP anebo SP je popsáno v odpovídajících návodech:

Výsledná metadata jsou pak k dispozici v závislosti na entitě:

  • Shibboleth IdP: https://HOSTNAME/idp/shibboleth
  • Shibboleth SP: https://HOSTNAME/Shibboleth.sso/Metadata
  • SimpleSAMLphp: https://HOSTNAME/simplesaml/module.php/core/frontpage_federation.php
Last modified:: 2022/03/22 09:41