cs:tech:attributes:mojeidvalidated

mojeID validated

Definice

Příznak “validace”, tj. zda-li byl uživatel daného účtu ověřen či nikoliv.

Bližší informace naleznete v dokumentaci na stránkách mojeID.

Atribut je dostupný jen pro definované služby. O jeho dostupnosti pro svou službu se můžete informovat na adrese info@eduid.cz.

Kódování

  • SAML2: http://specs.nic.cz/attr/contact/valid

Vizte dokumentace mojeID.

Příklad

True

Last modified:: 2021/01/25 17:16