cs:tech:attributes:edupersonprincipalname

eduPersonPrincipalName

Definice

Jednoznačný identifikátor osoby v rámci federace.

Má tvar „uživatelské_jméno@doména“. Doménou se rozumí administrativní doména domovské organizace osoby. Znak „@“ tvoří oddělovač dvou částí identifikátoru. Část vlevo od oddělovače tvoří identifikátor v rámci domény, pravá část potom označuje doménu.

Podrobné informace na stránkách komunity Internet2.

Kódování

  • SAML2: urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6

Příklad

satecek@example.org

Poznámka

Atribut může mít stejnou hodnotu jako e-mailová adresa, ale jedná se o něco zcela jiného.

Last modified:: 2021/09/22 10:34