cs:tech:sp

Service Provider (SP)

Přestože je možné jako poskytovatele služby (Service Provider, SP) ve federaci použít více různých technologií od různých dodavatelů, důrazně doporučujeme použít Shibboleth SP případně SimpleSAMLphp. S ostatními technologiemi buď nemáme žádné zkušenosti a nebudeme vám moci s největší pravděpodobností poradit, anebo jsou zkušenosti negativní a technologii bychom vám nedoporučovali.

Chcete-li se držet doporučení, vybírejte z následujících technologií v uvedeném pořadí:

Last modified:: 2019/12/16 09:57