cs:tech:attributes:ou

Table of Contents

ou

Definice

Označení organizační složky v rámci organizace.

Kódování

  • SAML1: urn:mace:dir:attribute-def:ou
  • SAML2: urn:oid:2.5.4.11

Příklad

Oddělení síťové identity

Last modified:: 2017/02/10 07:02