cs:tech:attributes:interrupted-student

Studenti s přerušeným studiem

Jste-li správcem služby, k níž nijak neomezujete žádné skupině uživatelů přístup, a nevadí vám, že vaši službu mohou využívat i studenti s přerušeným studiem, není třeba nic dělat.

Pouze pokud přístup k vaší službě nějak omezujete a chcete svou službu uživatelům s přerušeným studiem zpřístupnit nebo znepřístupnit, jsou pro vás níže uvedené informace důležité.

Studenti, kteří přeruší studium, mnohdy stále potřebují přístup ke zdrojům poskytovaných univerzitou, případně jinou organizací ve federaci eduID.cz. Musí mít však jiné hodnoty atributů (zejména eduPersonAffiliation a eduPersonScopedAffiliation), aby byli rozeznatelní od ostatních řádných studentů prezenčního anebo kombinovaného studia a byla dodržena pravidla federace.

Chce-li nějaká služba, aby byla dostupná i pro studenty s přerušeným studiem, pak, filtruje-li uživatele, musí tuto skupinu uživatelů explicitně povolit.

Řádní studenti (denní či kombinované studium) mají s univerzitou právní vztah, tudíž mají mít v atributu affiliation hodnoty member a student. Student s přerušeným studiem však přerušením studia právní vztah ztratil, a tedy tam tyto hodnoty mít nesmí. Místo toho by měl mít v atributu affiliation pouze hodnotu affiliate.

Aby však bylo možné na některých službách (informační systém univerzity, webové rozhraní e-mailu nebo kalendáře atd.) studentům s přerušeným studiem povolit přístup a zároveň odlišit tyto studenty od externích spolupracovníků univerzity, fakulty anebo katedry, kteří také nemají žádný právní vztah s organizací (mají hodnotu affiliate v atributu affiliation), je velice vhodné studentům s přerušeným studiem přidat do atributu entitlement hodnotu „urn:mace:eduid.cz:affiliation:interrupted-student“.

Hodnoty atributu affiliation:

  • řádný student: member + student
  • student s přerušeným studiem: affiliate

Hodnoty atributu entitlement:

  • řádný student: – (nic není potřeba) –
  • student s přerušeným studiem: urn:mace:eduid.cz:affiliation:interrupted-student

Tímto je zajištěno následující:

  1. shoda s pravidly federace eduID.cz,
  2. odlišitelnost řádných studentů od studentů s přerušeným studiem,
  3. korektní způsob povolení přístupu ke službám studentům s přerušeným studiem.

Ne všechny služby omezují přístup uživatelům na základě postavení v organizaci (student, zaměstnanec, učitel, …) pomocí hodnot v atributu affiliation. Pokud však služba (např. z licenčních a jiných důvodů) toto omezení potřebuje udělat, toto třídění uživatelů správcům oné služby velice pomůže.

Last modified:: 2020/03/24 14:08