cs:tech:join

Realizace připojení

Technická realizace připojení do federace eduID.cz je možná až po jmenování administrativních (a případně i technických) kontaktů. Je také nutné splnit jeden z následujících požadavků na správu uživatelů v rámci organizace, tedy mít:

 • buď adresářový server s uživatelskými informacemi:
  • LDAP (preferované řešení),
  • Microsoft Active Directory (podporované řešení),
 • anebo databázový server s uživatelskými informacemi:
  • MySQL (nedoporučované, ale podporované řešení).

Adresářový (případně databázový) server s uživatelskými informacemi musí obsahovat platné údaje a aktivní mohou být pouze platné účty, případně musíte zařídit, že neaktivní uživatelé budou označeni tak, aby byli poznat. K tomuto vás zavazuje federační politika.

V případě, že nemáte ani jedno z výše uvedeného, doporučujeme zvolit open-source řešení s LDAP serverem – s touto variantou vám můžeme co nejvíce pomoci. Naopak ukládat uživatelské údaje do databáze MySQL sice podporujeme, ale silně nedoporučujeme.

Samotná realizace je možná dvěma způsoby:

 • vlastní infrastruktura,
 • hostovaná infrastruktura od sdružení CESNET.

Vlastní infrastruktura

Máte-li vlastní IT personál, nejvhodnější řešení je zprovoznit si vlastní infrastrukturu.

Pro provoz vlastní infrastruktury budete potřebovat nainstalovat a nakonfigurovat vlastního poskytovatele identity (Identity Provider, IdP). Své IdP musíte napojit na adresářovou službu jako LDAP nebo Microsoft Active Directory (anebo MySQL databázi s uživatelskými údaji), což je jediná prerekvizita pro zprovoznění IdP. Veškerá dokumentace k instalaci i konfiguraci IdP je k dispozici na našem webu.

V případě nutnosti můžete požádat o radu s konkrétním problémem na e-mailové adrese eduid-admin@eduid.cz.

Hostovaná infrastruktura

Nemáte-li vlastní IT personál, můžete využít infrastruktury hostované sdružením CESNET.

Pro infrastrukturu spravovanou sdružením CESNET je potřeba, abyste kromě výše uvedeného adresářového serveru (LDAP nebo AD), dodali následující:

 • URL adresu adresářového serveru (SSL!),
  • servisní účet pouze pro čtení,
  • baseDN pro hledání uživatelů,
  • testovací účet pro naše techniky (affiliation: affiliate),
  • přístup stačí z IP adres, které Vám sdělíme po vytvoření virtuálního serveru u nás,
 • SSL certifikát (pro web server),
 • logo organizace.

V adresářovém serveru musíte mít u svých uživatelů následující atributy, které musí být přístupné pro čtení výše vyžadovaným servisním účtem s přístupem pouze pro čtení:

 • uid – identifikátor uživatele (např. přihlašovací jméno),
 • mailověřené e-mailové adresy uživatele,
 • cn – jméno a příjmení uživatele bez titulů a včetně diakritiky (např. Kryštof Šáteček),
 • commonNameASCII – jméno a příjmení uživatele bez titulů bez diakritiky (např. Krystof Satecek) – tento atribut umíme vygenerovat na základě givenName a sn níže,
 • givenName – křestní jméno včetně diakritiky (Kryštof),
 • sn – příjmení včetně diakritiky (Šáteček),
 • eduPersonScopedAffiliation – vztah osoby k organizaci (je nutné poznat, kdo je zaměstnanec),
 • unstructuredName – unikátní konstantní uživatelský identifikátor, který nebude nikdy přiřazen nikomu jinému,
 • eduPersonEntitlement – řízení přístupových práv ke službám.

Cena

Službu hostovaného IdP zatím poskytujeme zdarma na dobu 12 měsíců. Následně je vysoce pravděpodobné, že služba bude zpoplatněna.

Služba zahrnuje:

 • instalaci, konfiguraci a správu operačního systému,
 • instalaci, konfiguraci a správu IdP,
 • základní zabezpečení (firewall, …).

Služba nezahrnuje rezervaci výkonu pro IdP na naší virtualizační platformě.

Vyžadujete-li, aby server běžel u vás, za určitých okolností je to možné. V takovém případě požadujeme následující:

 • vyhrazený fyzický nebo virtuální server,
 • 64bitový Debian GNU/Linux v poslední verzi,
 • CPU: 2 vyhrazená jádra,
 • RAM: 4 GB,
 • HDD: 30 GB.
Poslední úprava: 2017/06/16 07:23