cs:tech:categories:eduidcz

Kategorie entit v eduID.cz

Poskytovatelé identit a někteří poskytovatelé služeb jsou řazeni do kategorií entit. Ty lze používat při řízení přístupu ke zdrojům na SP anebo k (ne)uvolňování určitých atributů na straně IdP.

Příslušnost entity k nějaké kategorii je uvedena v metadatech eduID.cz jako entity atribut.

Kategorie IdP

Poskytovatelé identit, kteří jsou součástí eduID.cz, jsou rozděleni do několika kategorií, které odrážejí, o jaký typ organizace se primárně jedná. Kategorie entit jsou přiřazovány operátorem federace a jsou uvedeny níže. Je snahou, aby každá organizace byla právě v jedné kategorii.

Veřejné a soukromé univerzity registrované v eduID.cz
eduPersonAffiliation nabývá hodnot: alum, affiliate, employee, faculty, member, student, staff

označení: http://eduid.cz/uri/idp-group/university

Ústavy Akademie věd České Republiky registrované v eduID.cz
eduPersonAffiliation nabývá hodnot: employee, member

označení: http://eduid.cz/uri/idp-group/avcr

Knihovny registrované v eduID.cz
eduPersonAffiliation nabývá hodnot: affiliate, employee, member

označení: http://eduid.cz/uri/idp-group/library

Nemocnice registrované v eduID.cz
eduPersonAffiliation nabývá hodnot: employee (ověřit), member

označení: http://eduid.cz/uri/idp-group/hospital

Ostatní organizace registrované v eduID.cz
eduPersonAffiliation nabývá hodnot: affiliate, employee, member

označení: http://eduid.cz/uri/idp-group/other

Podtržené hodnoty eduPersonAffiliation označují uživatele, kteří spadají do Reseach & Educaction (R&E) komunity.

Jako první příklad uvádíme filtr, který výčtem specifikuje uživatele, kteří mají mít k službě přístup. Takto napsaný filtr je sice relativně dlouhý, ale snadno pochopitelný a při zavedení nové kategorie instituce se uživatelé z oné nové instituce ke službám nedostanou dříve, než se o tom správce služby rozhodne.

(idp_category='university' and ((affiliate='employee') or (affiliate='faculty') or (affiliate='member') or (affiliate='student') or (affiliate='staff'))) or
(idp_category='avcr' and (affiliate='member')) or
(idp_category='library' and (affiliate='employee')) or
(idp_category='hospital' and (affiliate='employee')) or
(idp_category='other' and ((affiliate='employee') or (affiliate='member')))

Alternativní exclude filtr by mohl vypadat např. takto:

not (
 (affiliation=='alum') or
 (idp_category=='library' and (not affiliation=='employee'))
)

Konkrétní implementaci obou filtrů pro Shibboleth SP nabízíme v samostatném dokumentu. Příspěvky v podobě příkladů pro jiné implementace SP uvítáme a rádi uveřejníme.

Kategorie SP i IdP

Kromě označení IdP, ke kterému typu organizace patří, je v eduID.cz několik dalších kategorií sloužících k označení entit příslušejících k projektům. Takovéto označení může mít smysl, když skupina SP potřebuje navíc nějaké atributy, které nejsou běžně ve federaci k dispozici. Označení pak usnadní vyjednávání s jednotlivými IdP.

MEFANET (MEdical FAculties NETwork) je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských i nelékařských zdravotnických fakult ČR a SR při rozvoji výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií.

označení: http://eduid.cz/uri/group/mefanet


Příklad označení entity v metadatech

Níže uvedený fragment XML ukazuje, jak je v metadatech eduID.cz vyznačeno, že IdP Českého vysokého učení technického v Praze spadá do kategorie univerzita.

<md:EntityDescriptor entityID="https://idp2.civ.cvut.cz/idp/shibboleth">
 <md:Extensions>
  <mdattr:EntityAttributes>
   <saml:Attribute Name="http://macedir.org/entity-category"
    NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
    <saml:AttributeValue>http://eduid.cz/uri/idp-group/university</saml:AttributeValue>
   </saml:Attribute>
  </mdattr:EntityAttributes>
 </md:Extensions>
 <!-- následují dodatečná metadata entity -->

Entity atribut lze používat podobně jako atribut, který o uživateli pošle IdP. Konkrétní implementaci pro Shibboleth SP nabízíme v samostatném dokumentu.

Last modified:: 2019/04/01 21:40