cs:tech:categories:coco

Code of Conduct

Do kategorie Code of Conduct mohou být zařazeny SP, kteří se zaváží k ochraně osobních údajů uživatelů podle legislativy EU. Zařazení do kategorie provádí služba v metadatech SP, zařazení podléhá ověření správcem národní federace. IdP podporující kategorii Code of Conduct uvolňují SP z této kategorie skupinu atributů, kterou SP definují v metadatech.

Deklarací podpory kategorie Code of Conduct IdP musí poskytovat SP zařazené v kategorii Code of Conduct atributy požadované SP v metadatech bez dalšího administrativního jednání. SP deklarující podporu Code of Conduct musí mít v metadatech uvedený odkaz na privacy policy dokument.

Mezi SP, které deklarují podporu kategorie Code of Conduct, patří například SP CLARIN, IdP-SP proxy ELIXIR, IdP-SP proxy CEITEC nebo SP CESNET NERD - Network Entity Reputation Database.

Příklad uvedení podpory pro Code of Conduct a požadovaných atributů v metadatech SP

<EntityDescriptor xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" entityID="..."> 
 <Extensions>
  <EntityAttributes xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:metadata:attribute"> 
    <Attribute xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion”
     Name="http://macedir.org/entity-category" 
     NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"> 
     <AttributeValue>http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1</AttributeValue>
    </Attribute> 
   </EntityAttributes>
  </Extensions> 
  <SPSSODescriptor>
   <Extensions>
    <UIInfo xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:metadata:ui">
      <DisplayName xml:lang="cs">NERD - Network Entity Reputation Database</DisplayName>
      <DisplayName xml:lang="en">NERD - Network Entity Reputation Database</DisplayName>
      <Description xml:lang="cs">Databáze známých škodlivých IP adres a jiných entit, 
                   založená na datech ze systému Warden a mnoha dalších 
                   zdrojů.</Description>
      <Description xml:lang="en">Database of known malicious IP addresses and other entities, 
                   based on data from Warden and many other sources.</Description> 
      <PrivacyStatementURL xml:lang="en">https://nerd.cesnet.cz/privacy-policy.html</PrivacyStatementURL>
    </UIInfo>
   </Extensions>
   ...
   <AttributeConsumingService>
   ...
    <RequestedAttribute 
      FriendlyName="displayName" 
      Name="urn:oid:2.16.840.1.113730.3.1.241" 
      NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" 
      isRequired="false"/>
    <RequestedAttribute 
      FriendlyName="cn" 
      Name="urn:oid:2.5.4.3" 
      NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" 
      isRequired="false"/>  
    <RequestedAttribute 
      FriendlyName="sn" 
      Name="urn:oid:2.5.4.4" 
      NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" 
      isRequired="false"/>
    <RequestedAttribute 
      FriendlyName="givenName" 
      Name="urn:oid:2.5.4.42" 
      NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" 
      isRequired="false"/>  
    <RequestedAttribute
      FriendlyName="eduPersonPrincipalName" 
      Name="urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6" 
      NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" 
      isRequired="true"/>
    <RequestedAttribute
      FriendlyName="mail"
      Name="urn:oid:0.9.2342.19200300.100.1.3" 
      NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri" 
      isRequired="false"/>
   </AttributeConsumingService> 
  </SPSSODescriptor>
  ...
</EntityDescriptor>

Příklad uvedení podpory pro Code of Conduct a požadovaných atributů v metadatech IdP

<EntityDescriptor entityID="...">
  <Extensions>
   <EntityAttributes xmlns:mdattr="urn:oasis:names:tc:SAML:metadata:attribute">
     <Attribute 
         xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" 
         NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"
         Name="http://macedir.org/entity-category-support">
       <AttributeValue>http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1</saml:AttributeValue>
    </Attribute>
   </EntityAttributes>
   ... 
   </Extensions>
   ... 

Dokumentace, nástroje

Poslední úprava:: 2018/03/27 12:06