cs:tech:categories:anonymous-access

Anonymous Access

Kategorie entit Anonymous Access slouží ke zjednodušení předávání uživatelských informací (atributů) důvěryhodným službám. Kategorie je vhodná pro služby, které neposkytují personalizované funkce.

Výhody tato kategorie nabízí jak poskytovatelům identit, tak poskytovatelům služeb:

Poskytovatelé identit

Jako poskytovatel identity jistě nechcete omezovat své uživatele, ale zároveň musíte zajistit, že uživatelská data (atributy) zůstanou v bezpečí. Podpora kategorie Anonymous Access vám přináší závazek uvolňovat atributy z definovaného seznamu bez dodatečného administrativního zásahu tak, aby se mohli uživatelé bez problému přihlásit.

Poskytovatelé služeb

Jako poskytovatel služeb jistě nechcete dohadovat s jednotlivými poskytovateli identit vydávání uživatelských atributů. Členství v této kategorii vám zajistí automatické uvolňování sady uživatelských atributů, se kterými by si vaše služba měla vystačit. Zavazujete se, že získané atributy nepoužijete k žádnému jinému účelu než pro poskytnutí služby.

Seznam uvolňovaných uživatelských atributů:

  • zařazení uživatele v rámci organizace (afiliace),
  • domovská organizace uživatele.

Bližší informace naleznete na anglické stránce od REFEDS.

Last modified:: 2023/08/22 11:37