cs:tech:categories:pseudonymous-access

Pseudonymous Access

Kategorie entit Pseudonymous Access slouží ke zjednodušení předávání uživatelských informací (atributů) důvěryhodným službám. Kategorie je vhodná pro služby, které poskytují personalizované funkce s volitelným doplněním osobních údajů uživatelem na straně služby.

Výhody tato kategorie nabízí jak poskytovatelům identit, tak poskytovatelům služeb:

Poskytovatelé identit

Jako poskytovatel identity jistě nechcete omezovat své uživatele, ale zároveň musíte zajistit, že uživatelská data (atributy) zůstanou v bezpečí. Podpora kategorie Pseudonymous Access vám přináší závazek uvolňovat atributy z definovaného seznamu bez dodatečného administrativního zásahu tak, aby se mohli uživatelé bez problému přihlásit.

Poskytovatelé služeb

Jako poskytovatel služeb jistě nechcete dohadovat s jednotlivými poskytovateli identit vydávání uživatelských atributů. Členství v této kategorii vám zajistí automatické uvolňování sady uživatelských atributů, se kterými by si vaše služba měla vystačit. Zavazujete se, že získané atributy nepoužijete k žádnému jinému účelu než pro poskytnutí služby.

Seznam uvolňovaných uživatelských atributů

  • uživatelský identifikátor,
  • zařazení uživatele v rámci organizace (afiliace),
  • domovská organizace uživatele,
  • úroveň ověření uživatele.

Bližší informace naleznete na anglické stránce od REFEDS.

Last modified:: 2023/08/22 11:38