cs:tech:categories:sirtfi

Sirtfi

Security Incident Response Trust Framework for Federated Identity, zkratkou označované jako Sirtfi, si klade za cíl koordinovat komunikaci mezi organizacemi za účelem řešení bezpečnostních incidentů v rámci federací identit. Tento bezpečnostní rámec se skládá ze seznamu tvrzení, které o sobě může organizace prohlásit, aby získala označení Sirtfi. Na Sirtfi wiki se nachází podrobná dokumentace.

Existuje on-line kurz vysvětlující, jak se může součástí Sirtfi stát poskytovatel identit (IdP) nebo poskytovatel služeb (SP).

Oficiální dokumentace v angličtině se nachází na adrese https://refeds.org/sirtfi a chcete-li se stát součástí této kategorie entit, je vaší povinností si originální dokumentaci prostudovat. Zde se nachází pouze nejdůležitější informace, které se Sirtfi týkají.

Žadatel o členství potvrzuje, že plně pochopil zde uvedenou i odkazovanou dokumentaci a že je členství této entity v souladu s požadavky.

V případě nedodržení požadavků bude entita z této kategorie odebrána a opětovné zařazení nebude umožněno.


1. Kontrola požadavků

Projděte si požadavky Sirtfi v1.0 a ověřte, zda splňujete všechny body, čili [OS1-OS6], [IR1-IR6], [TR1-TR2] a [PR1-PR2].

Splňujete-li všechny body, vaše organizace je kompatibilní se Sirtfi, pokud přidáte bezpečnostní kontakt do metadat a zároveň vyjádříte v metadatech podporu pro Sirtfi.

2. Bezpečnostní kontakt

V metadatech své entity uveďte bezpečnostní kontakt dle Sirtfi certification v1.0 a to pomocí přidání níže uvedené části kódu.

Existuje návod pro pomoc s výběrem bezpečnostního kontaktu.

<EntityDescriptor>
 
 <!-- metadata -->
 
 <ContactPerson xmlns:remd="http://refeds.org/metadata" contactType="other"
         remd:contactType="http://refeds.org/metadata/contactType/security">
  <GivenName>EXAMPLE-CERTS</GivenName>
  <EmailAddress>mailto:certs@example.org</EmailAddress>
 </ContactPerson>
 
</EntityDescriptor>

3. Zařazení do kategorie Sirtfi

Uveďte v metadatech, že dodržujete Sirtfi pomocí elementu <EntityAttribute> s následujícím bloek kódu.

<EntityDescriptor>
 <Extensions>
  <EntityAttributes xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:metadata:attribute">
   <Attribute xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
           NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"
           Name="urn:oasis:names:tc:SAML:attribute:assurance-certification">
    <AttributeValue>https://refeds.org/sirtfi</AttributeValue>
   </Attribute>
  </EntityAttributes>
 </Extensions>
 
 <!-- metadata -->
 
</EntityDescriptor>

Aktualizaci metadat proveďte buď pomocí aplikace MetaMan, nebo odesláním v příloze e-mailu na adresu info@eduid.cz. E-mail musí být poslán odpovědnou osobou (tzv. administrativním nebo technickým kontaktem) a digitálně podepsán osobním certifikátem.

Své případné konkrétní otázky směřujte na e-mailovou adresu info@eduid.cz.

Last modified:: 2024/05/30 10:28