cs:tech:categories:esi

European Student Identifier

Jedná se o novou kategorii entit určenou zejména pro potřeby organizací zapojených do programu Erasmus+ pro studium na zahraničních školách. GÉANT připravil MyAcademicID IAM, aby pomohl studentům a jejich organizacím s přístupem ke službám tzv. European Student Card Initiative.

Jeden z požadavků programu Erasmus+ je uvolňování identifikátoru ESI (posílán v atributu schacPersonalUniqueCode), který je možné kontrolovaně uvolňovat právě na základě této kategorie entit ESI.

Detailní popis této kategorie entit je na wiki sdružení GÉANT.

Výše uvedená stránka uvádí pravidla, která je nutná splnit, aby služba mohla o zařazení do této kategorie entit požádat.

Stejně tak tam jsou uvedeny ukázky, jak do metadat služby přidat podporu pro tuto kategorii entit a zároveň jak může dát IdP najevo, že danou kategorii entit podporuje a co to znamená.

Last modified:: 2021/11/15 15:54