cs:tech:categories:personalized-access

Personalized Access

Kategorie entit Personalized Access slouží ke zjednodušení předávání uživatelských informací (atributů) důvěryhodným službám. Kategorie je vhodná pro služby, které poskytují personalizované funkce na základě převzetí osobních údajů uživatele z domovské organizace.

Výhody tato kategorie nabízí jak poskytovatelům identit, tak poskytovatelům služeb:

Poskytovatelé identit

Jako poskytovatel identity jistě nechcete omezovat své uživatele, ale zároveň musíte zajistit, že uživatelská data (atributy) zůstanou v bezpečí. Podpora kategorie Personalized Access vám přináší závazek uvolňovat atributy z definovaného seznamu bez dodatečného administrativního zásahu tak, aby se mohli uživatelé bez problému přihlásit.

Poskytovatelé služeb

Jako poskytovatel služeb jistě nechcete dohadovat s jednotlivými poskytovateli identit vydávání uživatelských atributů. Členství v této kategorii vám zajistí automatické uvolňování sady uživatelských atributů, se kterými by si vaše služba měla vystačit. Zavazujete se, že získané atributy nepoužijete k žádnému jinému účelu než pro poskytnutí služby.

Seznam uvolňovaných uživatelských atributů

  • křestní jméno,
  • příjmení,
  • e-mailová adresa,
  • uživatelský identifikátor,
  • zařazení uživatele v rámci organizace (afiliace),
  • domovská organizace uživatele,
  • úroveň ověření uživatele.

Bližší informace naleznete na anglické stránce od REFEDS.

Last modified:: 2023/08/22 11:39