cs:join-admin-contact

Jmenování administrativního kontaktu

Jmenované osoby souhlasí s dodržováním politiky federace eduID.cz.

Pro jmenování administrativního kontaktu organizace v rámci federace je potřeba vyplnit jmenovací formulář doc nebo pdf, nechat ho podepsat VŠEMI zástupci a podepsat statutárním zástupcem organizace.

Pokud je dokument plně podepsaný elektronicky (pouze kvalifikovanými nebo TCS certifikáty), zašlete ho na adresu info@eduid.cz.

Pokud je dokument v papírové podobě, zašlete ho poštou na adresu:

CESNET, z. s. p. o.
Zikova 4
160 00 Praha 6
Czech Republic

Osoby jmenované jako administrativní a/nebo technický kontakt musí mít osobní certifikát vydaný od CESNET CA4, TCS, případně kvalifikovaný certifikát s řádně vyplněnou příslušností k organizaci. Pokud jej nemají, nebudou moci registrovat metadata IdP ani SP ve federaci, ani delegovat tato oprávnění na další osoby.

Novým jmenováním administrativních kontaktů zaniká platnost předešlého jmenování.

Poslední úprava:: 2020/03/31 17:50