cs:join-admin-contact

Jmenování administrativního kontaktu

Pro jmenování administrativního kontaktu organizace v rámci federace je potřeba vyplnit jmenovací formulář doc, nechat ho orazítkovat a podepsat statutárním zástupcem organizace a zaslat ho na adresu:

eduID.cz admin
CESNET, z. s. p. o.
Zikova 4
160 00 Praha 6
Czech Republic

Osoby jmenované jako administrativní kontakt musí mít osobní certifikát vydaný CESNET CA3, případně kvalifikovaným certifikátem s řádně vyplněnou příslušností k organizaci. Pokud jej nemají, nebudou moci v budoucnu podpisovat metadata IdP, SP, ani delegovat tato oprávnění na další osoby.

Novým jmenování administrativních kontaktů zaniká platnost předešlého jmenování.

Poslední úprava: 2017/06/21 21:52