cs:join-tech-contact

Jmenování technických kontaktů

Technické kontakty jmenuje administrativní kontakt v e-mailu zaslaném na e-mailovou adresu eduid-admin@eduid.cz, ve kterém jsou vyjmenované osoby a příslušná oprávnění. E-mail musí být podepsán osobním digitálním certifikátem administrativního kontaktu.

Akceptujeme digitální certifikáty od CESNET CA3, TCS, případně jiné důvěryhodné a předem dohodnuté certifikační autority, kde je z certifikátu patrná příslušnost k dané organizaci.

Příklad

V případě, že využíváte služeb hostované infrastruktury pro provoz vašeho IdP, můžete použít následující text:

Dobrý den,

potvrzuji, že Jan Oppolzer, identifikovaný certifikátem na jméno

CN=Jan Oppolzer 1747,O=CESNET,C=CZ,DC=tcs,DC=terena,DC=org

a Jan Tomášek, identifikovaný certifikátem na jméno

CN=Jan Tomasek 1318,O=CESNET,C=CZ,DC=tcs,DC=terena,DC=org

vydaným TERENA eScience Personal CA 3, je oprávněn žádat registrace anebo změny metadat IdP za organizaci EXAMPLE provozovaných v doménách:

example.org
example.net

Kryštof Šáteček,
administrativní kontakt za EXAMPLE

Má-li technický kontakt provádět správu služby, v textu výše uveďte, že je oprávněn žádat registrace anebo změny metadat SP, nikoliv IdP.

Poslední úprava:: 2017/11/09 09:44