cs:join-tech-contact

Jmenování technického kontaktu

Osoba označená jako administrativní kontakt, smí jmenovat jinou osobu jako tzv. technický kontakt a to v e-mailu zaslaném na e-mailovou adresu eduid-admin@eduid.cz, ve kterém jsou vyjmenované osoby a příslušná oprávnění. E-mail musí být podepsán osobním digitálním certifikátem administrativního kontaktu.

Akceptujeme kvalifikované certifikáty, certifikáty TCS a CESNET CA4. Z certifikátu musí být patrná příslušnost k dané organizaci.

Osoby jmenované jako technický kontakt musí mít osobní certifikát vydaný od CESNET CA4, TCS, případně kvalifikovaný certifikát s řádně vyplněnou příslušností k organizaci. Pokud jej nemají, nebudou moci registrovat metadata IdP ani SP ve federaci.

Příklad

V případě, že využíváte služeb hostované infrastruktury pro provoz vašeho IdP, můžete použít následující text:

Má-li technický kontakt provádět správu služby, v textu níže uveďte, že je oprávněn žádat registrace anebo změny metadat SP, nikoliv IdP.

Dobrý den,

potvrzuji, že Jan Oppolzer, identifikovaný certifikátem na jméno

CN=Jan Oppolzer 1747,O=CESNET,C=CZ,DC=tcs,DC=terena,DC=org

a Jan Tomášek, identifikovaný certifikátem na jméno

CN=Jan Tomasek 1318,O=CESNET,C=CZ,DC=tcs,DC=terena,DC=org

vydaným TERENA eScience Personal CA 3, je oprávněn žádat registrace anebo změny metadat IdP za organizaci EXAMPLE provozovaných v doménách:

example.org
example.net

Kryštof Šáteček,
administrativní kontakt za EXAMPLE

Poslední úprava:: 2020/03/31 17:52