cs:tech:sp:shibboleth:advanced

Pokročilý návod k Shibboleth SP

Tato stránka popisuje pokročilou konfiguraci Shibboleth SP, která je sice pro drtivou většinu služeb zcela zbytečná, ale své uplatnění v ojedinělých případech najde.

Více domén pro jednu službu

Má-li být služba dostupná pod více doménovými jmény – platí i pro adresu s „www“ a bez „www“ před doménou – lze toho docílit pohým přidáním odpovídajících elementů <AssertionConsumerService> do metadat služby v rámci federace.

V základním návodu je popsána úprava elementu <Handler> týkajícího se metadat:

<Handler type="MetadataGenerator" Location="/Metadata" signing="false" template="metadata-template.xml"/>

Následující úpravou v souboru metadata-template.xml zajistíme, že služba bude dostupná na doménách www.example.org, www.example.com a www.example.net pouhým doplněním odpovídajících elementů <AssertionConsumerService>:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<md:EntityDescriptor xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">
 
  <md:SPSSODescriptor>
 
    <!-- Další endpointy pro alternativní DNS jména -->
    <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
      Location="https://www.example.org/Shibboleth.sso/SAML2/POST" index="1"/>
 
    <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
      Location="https://www.example.com/Shibboleth.sso/SAML2/POST" index="2"/>
 
    <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
      Location="https://www.example.net/Shibboleth.sso/SAML2/POST" index="3"/>
 
  </md:SPSSODescriptor>
 
</md:EntityDescriptor>

Samozřejmostí je, že všechny uvedené domény musí být pomocí DNS záznamů směrovány na jeden a ten samý server, kde Shibboleth SP provozujeme.

Více služeb pod jedním Shibboleth démonem (jedno entityID)

Chceme-li provozovat pod jedním Shibboleth démonem (proces/služba shibd) více služeb na různých doménách v rámci federace, je to možné. Tato možnost se hodí například pro situace, kdy chceme hostovat více instancí nějaké služby na jednom (fyzickém nebo virtuálním) serveru. Typickou záležitostí je tzv. DokuWiki farming, kdy máme jeden operační systém, jednu instalaci DokuWiki, ale několik různých instancí s vlastním vzhledem, stránkami, použitými rozšířeními atd.

Konfiguraci vysvětlím na následujícím příkladu: Máme virtuální server na doméně blackhole.example.org s doménovými aliasy blackhole1.example.org a blackhole2.example.org.

V konfiguračním souboru /etc/shibboleth/shibboleth2.xml přidáme metadatovou šablonu přidáním template=„metadata-template.xml“:

<Handler type="MetadataGenerator" Location="/Metadata" signing="false" template="metadata-template.xml"/>

V šabloně /etc/shibboleth/metadata-template.xml pak uvedeme následující:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<md:EntityDescriptor xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">
 
 <md:SPSSODescriptor>
 
  <md:Extensions>
   <!-- UIInfo -->
    <mdui:UIInfo xmlns:mdui="urn:oasis:names:tc:SAML:metadata:ui">
    <mdui:DisplayName xml:lang="en">Black Hole</mdui:DisplayName>
    <mdui:DisplayName xml:lang="cs">Černá díra</mdui:DisplayName>
    <mdui:Description xml:lang="en">Black Hole -- testing Shibboleth SP</mdui:Description>
    <mdui:Description xml:lang="cs">Černá díra -- testovací Shibboleth SP</mdui:Description>
    <mdui:InformationURL xml:lang="en">https://blackhole.example.org/en</mdui:InformationURL>
    <mdui:InformationURL xml:lang="cs">https://blackhole.example.org/cs</mdui:InformationURL>
    <mdui:Logo height="128" width="128">https://blackhole.example.org/logo.png</mdui:Logo>
   </mdui:UIInfo>
  </md:Extensions>
 
  <!-- ------------------------- -->
  <!-- alternative DNS hostnames -->
  <!-- ------------------------- -->
 
  <!-- blackhole1.example.org -->
  <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" Location="https://blackhole1.example.org/Shibboleth.sso/SAML2/POST" index="1"/>
  <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST-SimpleSign" Location="https://blackhole1.example.org/Shibboleth.sso/SAML2/POST-SimpleSign" index="2"/>
  <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Artifact" Location="https://blackhole1.example.org/Shibboleth.sso/SAML2/Artifact" index="3"/>
  <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:PAOS" Location="https://blackhole1.example.org/Shibboleth.sso/SAML2/ECP" index="4"/>
  <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:profiles:browser-post" Location="https://blackhole1.example.org/Shibboleth.sso/SAML/POST" index="5"/>
  <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:profiles:artifact-01" Location="https://blackhole1.example.org/Shibboleth.sso/SAML/Artifact" index="6"/>
 
  <!-- blackhole2.example.org -->
  <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" Location="https://blackhole2.example.org/Shibboleth.sso/SAML2/POST" index="7"/>
  <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST-SimpleSign" Location="https://blackhole2.example.org/Shibboleth.sso/SAML2/POST-SimpleSign" index="8"/>
  <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Artifact" Location="https://blackhole2.example.org/Shibboleth.sso/SAML2/Artifact" index="9"/>
  <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:PAOS" Location="https://blackhole2.example.org/Shibboleth.sso/SAML2/ECP" index="10"/>
  <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:profiles:browser-post" Location="https://blackhole2.example.org/Shibboleth.sso/SAML/POST" index="11"/>
  <md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:profiles:artifact-01" Location="https://blackhole2.example.org/Shibboleth.sso/SAML/Artifact" index="12"/>
 
 </md:SPSSODescriptor>
 
 <md:Organization>
  <md:OrganizationName xml:lang="en">EXAMPLE, a. l. e.</md:OrganizationName>
  <md:OrganizationName xml:lang="cs">EXAMPLE, z. s. p. o.</md:OrganizationName>
  <md:OrganizationDisplayName xml:lang="en">EXAMPLE</md:OrganizationDisplayName>
  <md:OrganizationDisplayName xml:lang="cs">EXAMPLE</md:OrganizationDisplayName>
  <md:OrganizationURL xml:lang="en">http://www.example.org/</md:OrganizationURL>
  <md:OrganizationURL xml:lang="cs">http://www.example.net/</md:OrganizationURL>
 </md:Organization>
 
 <md:ContactPerson contactType="technical">
  <md:GivenName>John</md:GivenName>
  <md:SurName>Doe</md:SurName>
  <md:EmailAddress>mailto:john.doe@example.org</md:EmailAddress>
 </md:ContactPerson>
 
</md:EntityDescriptor>

Stačí pak v Apachi definovat pro zbývající doménová jména (blackhole1.example.org a blackhole2.example.org) konfiguraci, aktivovat ji a restartovat Apache. Je třeba nezapomenout na aktualizaci metadat ve federaci.

Na všech doménách pak bude k dispozici samostatné přihlašování pomocí Shibbolethu. Služby budou v rámci federace vystupovat pod jedním entityID, avšak všechny služby budou mít samostatné přihlášení (/Shibboleth.sso/Login), sezení (/Shibboleth.sso/Session) atd.

Více služeb pod jedním Shibboleth démonem (více entityID)

Chceme-li provozovat pod jedním Shibboleth démonem (proces/služba shibd) více služeb na stejné doméně v rámci federace, avšak s rozlišnými entityID, je to možné. Hodí se to např. pro situace, kdy chceme hostovat více instancí nějaké služby na jednom (fyzickém nebo virtuálním) serveru. Typickou záležitostí je jedna služba pro produkční federaci eduID.cz a testovací federaci czTestFed s různými metadaty a entityID.

Konfiguraci vysvětlím na následujícím příkladu: Máme virtuální server blackhole.example.org a pro produkční federaci má služba entityID https://blackhole.example.org/shibboleth, zatímco pro testovací je to https://blackhole.example.org/shibboleth/cztestfed.

V konfiguračním souboru /etc/shibboleth/shibboleth2.xml nakonfigurujeme vše pro federaci eduID.cz podle návodu a následně provedeme tyto úpravy:

<SPConfig ...>
 
 <ApplicationDefaults ...>
 
  <!-- czTestFed -->
  <ApplicationOverride id="cztestfed" entityID="https://blackhole.example.org/shibboleth/cztestfed">
 
   <Sessions lifetime="28800" timeout="3600" relayState="ss:mem"
    checkAddress="false" handlerSSL="true" cookieProps="https"
    handlerURL="/cztestfed/Shibboleth.sso">
 
    <SSO discoveryProtocol="SAMLDS" discovery="https://ds.eduid.cz/wayf-cztestfed/">
     SAML2
    </SSO>
 
   </Sessions>
 
   <MetadataProvider type="XML" validate="true"
    url="https://metadata.eduid.cz/entities/cztestfed"
    backingFilePath="cztestfed.xml" maxRefreshDelay="900">
 
    <MetadataFilter type="RequireValidUntil" maxValidityInterval="2419200"/>
    <MetadataFilter type="Signature" certificate="metadata.eduid.cz.crt.pem" verifyBackup="false"/>
 
    <DiscoveryFilter type="Blacklist" matcher="EntityAttributes" trimTags="true" 
      attributeName="http://macedir.org/entity-category"
      attributeNameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"
      attributeValue="http://refeds.org/category/hide-from-discovery" />
   </MetadataProvider>
 
  </ApplicationOverride>
 
 </ApplicationDefaults>
 
</SPConfig>

V konfiguraci Apache pak přidáme novou lokaci:

<VirtualHost *:443>
 ServerName    blackhole.example.org
 # ...
 
 <Location /cztestfed/>
  AuthType      shibboleth
  Require      shibboleth
  ShibRequestSetting applicationId cztestfed
 </Location>
</VirtualHost>

Nyní restartujeme Shibboleth a Apache:

systemctl restart shibd
systemctl restart apache2

Na adrese https://blackhole.example.org/Shibboleth.sso/Metadata nalezneme metadata pro produkční federaci a na adrese https://blackhole.example.org/cztestfed/Shibboleth.sso/Metadata nalezneme metadata pro testovací federaci czTestFed. Stačí tedy metadata zaregistrovat do odpovídajících federací a vše je hotovo.

Služba běžící v našem případě výše s jiným entityID nemusí být součástí jiné federace. V případě, že byste potřebovali v tomto ohledu radu, pište na info@eduid.cz.

Vyžadování atributů

Pokud máme službu, která vyžaduje určité atributy bez nichž nebude fungovat (v tomto příkladě uniqueId, mail a cn), můžeme jejich vyžadování zanést do konfigurace. Pokud se následně přihlásí uživatel, jehož IdP vyžadované atributy neuvolnilo, můžeme mu zobrazit uživatelsky přívětivou webovou stránku s informacemi, které atributy chybí, a koho případně kontaktovat.

<SPConfig ...>
 
 <ApplicationDefaults
  entityID="https://sp.example.org/shibboleth"
  REMOTE_USER="uniqueID"
  sessionHook="/Shibboleth.sso/AttrChecker"
  metadataAttributePrefix="Meta-">
 
  <Sessions ...>
 
   <Handler
    type="AttributeChecker"
    Location="/AttrChecker"
    template="attrChecker.html"
    attributes="uniqueId mail cn"
    flushSession="true" />
 
  </Sessions>
 
  <AttributeExtractor
   type="Metadata"
   DisplayName="displayName"
   InformationURL="informationURL">
 
    <ContactPerson
     id="Technical-Contact"
     contactType="technical"
     formatter="$EmailAddress"/>
 
  </AttributeExtractor>
 
 </ApplicationDefaults>
 
</SPConfig>

Pro <Handler> je možné použít i jiný zápis, který umožňuje specifičtější pravidla a používání logických AND a/nebo OR. Bližší informace naleznete v dokumentaci.

Dále je nutné do souboru attrChecker.html (na vhodné místo samozřejmě) přidat seznam atributů, které byly vyžadovány, ale služba je od IdP neobdržela – v tomto případě byly vyžadovány atributy uniqueId, mail a cn. Stránku attrChecker.html můžete samozřejmě libovolně upravit a to včetně kaskádových stylů, aby vzhled zapadal do vzhledu služby.

<p>
Your identity provider (<a href="<shibmlp Meta-informationURL/>"><shibmlp Meta-displayName/></a>) didn't release sufficient user information. These are the missing attributes:
</p>
 
<ul>
<shibmlpifnot uniqueId><li>uniqueId</li></shibmlpifnot>
<shibmlpifnot mail><li>mail</li></shibmlpifnot>
<shibmlpifnot cn><li>cn</li></shibmlpifnot>
<shibmlpifnot cn><li>givenName</li></shibmlpifnot>
<shibmlpifnot cn><li>sn</li></shibmlpifnot>
</ul>
 
<p>
You can contact the IdP's administrator at the following <a href="mailto:<shibmlp Meta-Technical-Contact/>?subject=Missing%20attributes&body=Hello,%0A%0AThe%20application%20at%20SPECIFY_APPLICATION_URL%20requires%20user%27s%20eduPersonUniqueId%2C%20cn%20and%20mail%20attributes%20available%20in%20order%20to%20allow%20the%20user%20to%20log%20in.">email address</a>.
</p>
Last modified:: 2020/01/16 14:30