cs:tech:idp:shibboleth

Shibboleth IdP

Na této stránce se nachází návod, jak do linuxové distribuce Debian nainstalovat Shibboleth IdP. Před instalací musíme zprovoznit Jetty.

Podpora pro Shibboleth IdP řady 3 bude ukončena k 31. 12. 2020. Tento návod se tedy týká již nové řady 4.

Dne 12. 5. 2020 byl návod rozšířen o úpravy konfiguračního souboru metadata-providers.xml pro využívání primárně AES-GCM šifrování před starým AES-CBC.

V případě potíží nebo nejasností se neváhejte obrátit na info@eduid.cz.


Instalace

Zdrojové kódy stáhneme ze stránky projektu a umístíme do adresáře /opt anebo pomocí programu wget následujícím způsobem. Nezapomeneme ověřit SHA256 otisk a GPG podpis.

# Stažení zdrojového kódu Shibboleth IdP
wget -P /opt \
   https://shibboleth.net/downloads/identity-provider/4.0.1/shibboleth-identity-provider-4.0.1.tar.gz \
   https://shibboleth.net/downloads/identity-provider/4.0.1/shibboleth-identity-provider-4.0.1.tar.gz.asc \
   https://shibboleth.net/downloads/identity-provider/4.0.1/shibboleth-identity-provider-4.0.1.tar.gz.sha256
 
# Přepnutí do adresáře /opt
cd /opt
 
# Kontrola SHA256 otisku
sha256sum -c shibboleth-identity-provider-4.0.1.tar.gz.sha256
 
# Kontrola GPG podpisu
gpg --verify shibboleth-identity-provider-4.0.1.tar.gz.asc

Nyní přistoupíme k samotné instalaci.

# Instalace Shibboleth IdP
tar -xzf shibboleth-identity-provider-4.0.1.tar.gz
cd shibboleth-identity-provider-4.0.1/
./bin/install.sh

Po spuštění instalačního skriptu:

 1. potvrdíme zdrojový instalační adresář,
 2. potvrdíme cílový instalační adresář,
 3. vyplníme hostname serveru (pokud není vyplněn správně),
 4. vložíme opakovaně dvě hesla (Backchannel PKCS12 Password a Cookie Encryption Key Password), která si předem vygenerujeme pomocí příkazu openssl rand -hex 20,
 5. potvrdíme entityID,
 6. zadáme scope organizace (pokud není vyplněn správně).

Zde je vyobrazen průběh instalačního skriptu install.sh.

Buildfile: /opt/shibboleth-identity-provider-4.0.1/bin/build.xml
 
install:
Source (Distribution) Directory (press <enter> to accept default): [/opt/shibboleth-identity-provider-4.0.1] ?
 
Installation Directory: [/opt/shibboleth-idp] ?
 
INFO [net.shibboleth.idp.installer.V4Install:151] - New Install. Version: 4.0.1
Host Name: [idp.example.org] ?
 
INFO [net.shibboleth.idp.installer.V4Install:549] - Creating idp-signing, CN = idp.example.org URI = https://idp.example.org/idp/shibboleth, keySize=3072
INFO [net.shibboleth.idp.installer.V4Install:549] - Creating idp-encryption, CN = idp.example.org URI = https://idp.example.org/idp/shibboleth, keySize=3072
Backchannel PKCS12 Password:
Re-enter password:
INFO [net.shibboleth.idp.installer.V4Install:592] - Creating backchannel keystore, CN = idp.example.org URI = https://idp.example.org/idp/shibboleth, keySize=3072
Cookie Encryption Key Password:
Re-enter password:
INFO [net.shibboleth.idp.installer.V4Install:633] - Creating backchannel keystore, CN = idp.example.org URI = https://idp.example.org/idp/shibboleth, keySize=3072
INFO [net.shibboleth.utilities.java.support.security.BasicKeystoreKeyStrategyTool:166] - No existing versioning property, initializing...
SAML EntityID: [https://idp.example.org/idp/shibboleth] ?
 
Attribute Scope: [example.org] ?
 
INFO [net.shibboleth.idp.installer.V4Install:433] - Creating Metadata to /opt/shibboleth-idp/metadata/idp-metadata.xml
INFO [net.shibboleth.idp.installer.BuildWar:71] - Rebuilding /opt/shibboleth-idp/war/idp.war, Version 4.0.1
INFO [net.shibboleth.idp.installer.BuildWar:80] - Initial populate from /opt/shibboleth-idp/dist/webapp to /opt/shibboleth-idp/webpapp.tmp
INFO [net.shibboleth.idp.installer.BuildWar:89] - Overlay from /opt/shibboleth-idp/edit-webapp to /opt/shibboleth-idp/webpapp.tmp
INFO [net.shibboleth.idp.installer.BuildWar:94] - Creating war file /opt/shibboleth-idp/war/idp.war
 
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 37 seconds

Tím je instalace hotová a zbývá tedy IdP ještě nakonfigurovat.

Konfigurace

Konfigurace může být dost různorodá a vše závisí na tom, zda-li chcete IdP používat pouze pro přístup ke službám federace anebo se rozhodnete používat ho i pro přístup k vašim interním službám.

Zde uvedená ukázka konfigurace slouží jako naprostý základ.

idp.properties

V souboru /opt/shibboleth-idp/conf/idp.properties nastavíme podporu pro ukládání souhlasů s vydáváním uživatelských informací (atributů) do databáze. Dále zde máme možnost ovlivnit, zda se budou používat cookies anebo lokální úložiště HTML („HTML Local Storage“). A v neposlední řadě zde můžeme ovlivnit výchozí šifrovací algoritmus pro šifrování XML.

IdP řady 2 uměla využívat pouze cookies. IdP řady 3 přinesla možnost používání lokálního úložiště, ale tato volba byla standardně vypnuta. V IdP řady 4 je tato volba standardně zapnuta, takže pokud instalujete novou verzi (myšleno neaktualizujete stávající IdP V3 na novou verzi), bude povoleno použití lokálního úložiště, pokud ho prohlížeč podporuje.

Chcete-li zachovat chování jako v předchozích verzích IdP, musíte volbu idp.storage.htmlLocalStorage nastavit na hodnotu false.

Bližší informace naleznete v oficiální dokumentaci.

Od Shibboleth IdP 4.0.0 se jako výchozí šifrovací algoritmus pro šifrování XML používá AES-GCM.

Starší verze IdP používaly AES-CBC. Nový algoritmus AES-GCM podporují aktuální operační systémy, na kterých je provozována aktuální verze Shibboleth SP. Nicméně ostatní implementace SAML protokolu, např. SimpleSAMLphp a další, tento protokol nepodporují a nebudou tedy fungovat.

Existuje více způsobů, jak k tomuto problému přistoupit v závislosti na potřebách konkrétního IdP. Ten nejvhodnější je samozřejmě tlačit na ostatní služby (a jimi používané implementace), aby podporu pro nový algoritmus zařadili. Nejjednodušší způsob je zakomentovat volbu idp.encryption.config, ale správné řešení naleznete v dokumentaci po jejím přečtení a pochopení.

# Otevřeme konfigurační soubor idp.properties
vim /opt/shibboleth-idp/conf/idp.properties

Nastavíme idp.consent.StorageService na hodnotu shibboleth.JPAStorageService a případně i idp.storage.htmlLocalStorage na false. V případě, že potřebujeme, aby IdP komunikovalo i se službami nepodporující šifrovací algoritmus AES-GCM, můžeme po přečtení a pochopení dokumentace zakomentovat idp.encryption.config, pokud opravdu chceme vypnout a zakázat nový způsob bezpečného šifrování:

idp.consent.StorageService = shibboleth.JPAStorageService
idp.storage.htmlLocalStorage = false
#idp.encryption.config=shibboleth.EncryptionConfiguration.GCM

ldap.properties

V souboru /opt/shibboleth-idp/conf/ldap.properties se nastavuje konektor do LDAP serveru, pomocí něhož budeme získávat uživatelské atributy.

# Otevřeme konfigurační soubor ldap.properties
vim /opt/shibboleth-idp/conf/ldap.properties

Důležité jsou především následující volby:

idp.authn.LDAP.authenticator   = bindSearchAuthenticator
idp.authn.LDAP.ldapURL      = ldaps://ldap.example.org:636
idp.authn.LDAP.useStartTLS    = false
idp.authn.LDAP.sslConfig     = certificateTrust
idp.authn.LDAP.trustCertificates = %{idp.home}/credentials/ldap-server.crt
idp.authn.LDAP.baseDN      = ou=people,dc=example,dc=org
idp.authn.LDAP.subtreeSearch   = true
idp.authn.LDAP.bindDN      = uid=shibboleth,ou=users,dc=example,dc=org
idp.ldaptive.provider      = org.ldaptive.provider.unboundid.UnboundIDProvider

První konfigurační parametr idp.authn.LDAP.authenticator určuje, jak se bude přistupovat k LDAP serveru. Výchozí (zakomentovaná) hodnota je anonSearchAuthenticator, takže se k LDAPu přistupuje anonymně. Pokud však chcete, aby se dotazování LDAP serveru provádělo až po přihlášení, je potřeba nastavit volbu na hodnotu bindSearchAuthenticator.

Volba idp.authn.LDAP.ldapURL určuje, ke kterému LDAP serveru se bude Shibboleth připojovat. Ve výše uvedeném příkladu se připojuje pomocí zabezpečeného SSL (ldaps://) na stadardním portu 636.

Poznámka k ldapURL: V ldapURL nesmíme uvést koncové lomítko, např. ldaps://ldap.example.org:636/, jinak nebude Shibboleth fungovat a v logu najdeme java.lang.NumberFormatException: For input string: „636/“.

Konfigurační volba idp.authn.LDAP.useStartTLS určuje, jestli budeme používat StartTLS. Následující volba idp.authn.LDAP.trustCertificates udává cestu ke kořenovému certifikátu CA, která vydala SSL certifikát pro LDAP server ldap.example.org. Je nutné nezapomenout nakopírovat tento soubor na odpovídající místo!

Volba idp.authn.LDAP.baseDN určuje tzv. „base DN“ v LDAPu. Volby idp.authn.LDAP.bindDN určuje uživatelské jméno, které se použije při přístupu k LDAP serveru pro získání uživatelských atributů.

Volba na posledním řádku (idp.ldaptive.provider) je důležitá pro fungování LDAPu při použití vyšší verze Javy než 8 (náš případ). Bez přidání této volby se Shibboleth IdP k LDAPu nepřípojí! Bližší informace naleznete v oficiální dokumentaci.

secrets.properties

V souboru /opt/shibboleth-idp/credentials/secrets.properties, který nově existuje v Shibboleth IdP od verze 4.0.0, nastavíme heslo k LDAP serveru a sůl pro persistentní NameID identifikátor / atribut eduPersonTargetedID, kterou si vygenerujeme.

# Vygenerování soli
openssl rand -base64 36
 
# Otevřeme konfigurační soubor secrets.properties
vim /opt/shibboleth-idp/credentials/secrets.properties

Volba idp.authn.LDAP.bindDNCredential obsahuje heslo, které se použije při přístupu k LDAPu. Heslo je pro uživatelský účet definovaný v idp.authn.LDAP.bindDN v /opt/shibboleth-idp/conf/ldap.properties souboru. Volba idp.persistentId.salt definuje sůl pro persistentní NameID identifikátor, kterou jsme si právě vygenerovali.

idp.authn.LDAP.bindDNCredential = ___NEJAKE_HESLO___
idp.persistentId.salt = ___NEJAKA_SUL___

metadata-providers.xml

V konfiguračním souboru /opt/shibboleth-idp/conf/metadata-providers.xml se nastavují zdroje metadat. V následujícím příkladu je jako zdroj metadat použita federace eduID.cz i mezinárodní federace eduGAIN. Metadata se stáhnou a lokálně uloží.

# Otevřeme konfigurační soubor metadata-providers.xml
vim /opt/shibboleth-idp/conf/metadata-providers.xml
<!-- eduID.cz -->
<MetadataProvider
  id="eduidcz"
  xsi:type="FileBackedHTTPMetadataProvider"
  backingFile="%{idp.home}/metadata/eduidcz.xml"
  metadataURL="https://metadata.eduid.cz/entities/eduid+sp"
  maxRefreshDelay="PT30M">
 
  <MetadataFilter
    xsi:type="SignatureValidation"
    requireSignedRoot="true"
    certificateFile="%{idp.home}/credentials/metadata.eduid.cz.crt.pem" />
 
  <MetadataFilter
    xsi:type="RequiredValidUntil"
    maxValidityInterval="P30D" />
 
</MetadataProvider>
 
<!-- eduGAIN -->
<MetadataProvider
  id="edugain"
  xsi:type="FileBackedHTTPMetadataProvider"
  backingFile="%{idp.home}/metadata/edugain.xml"
  metadataURL="https://metadata.eduid.cz/entities/edugain+sp"
  maxRefreshDelay="PT30M">
 
  <MetadataFilter
    xsi:type="SignatureValidation"
    requireSignedRoot="true"
    certificateFile="%{idp.home}/credentials/metadata.eduid.cz.crt.pem" />
 
  <MetadataFilter
    xsi:type="RequiredValidUntil"
    maxValidityInterval="P30D" />
 
</MetadataProvider>

Blok kódu výše, tedy element <MetadataProvider> se všemi atributy a potomky, je nutné umístit do elementu <MetadataProvider> v konfiguračním souboru metadata-providers.xml! Sice to působí podivně, ale bez toho nebude XML dokument validní a konfigurace nebude fungovat.

Pokud by vás zajímal význam atributů v elementu <MetadataProvider>, naleznete vše v oficiální dokumentaci. Vše okolo <MetadataFilter> elementu naleznete také v oficiální dokumentaci.

Pokud jsme se v sekci idp.properties správně rozhodli využívat primárně nový bezpečnější způsob šifrování pomocí AES-GCM, je velice vhodné vytvořit sekci pro služby, které toto šifrování nepodporují a povolit u nich starší způsob šifrování pomocí AES-CBC, jinak nebude možné se k nim přihlásit.

Níže uvedený seznam výjimek (složený z entityID služeb podporujících pouze AES-CBC) zajistí, že IdP bude primárně používat nové šifrování a staré pouze pro vyjmenované služby. Seznam níže uvedených služeb by měl být kompletní. Pokud byste narazili na problém, oznamte ho, prosím, na info@eduid.cz.

Jelikož je z kapacitních důvodů velice komplikované otestovat podporu pro AES-GCM, tak pro eduGAIN je zvolen jiný přístup. Primárně se používá AES-CBC, pokud služba v metadatech sama neuvádí podporu pro AES-GCM. Bližší vysvětlení je nad rámec tohoto návodu, proto je zde uvedeno pouze aktuálně nejvhodnější řešení k 12. 5. 2020.

<!-- eduID.cz -->
<MetadataProvider
  id="eduidcz"
  xsi:type="FileBackedHTTPMetadataProvider"
  backingFile="%{idp.home}/metadata/eduidcz.xml"
  metadataURL="https://metadata.eduid.cz/entities/eduid+sp"
  maxRefreshDelay="PT30M">
 
  <MetadataFilter
    xsi:type="SignatureValidation"
    requireSignedRoot="true"
    certificateFile="%{idp.home}/credentials/metadata.eduid.cz.crt.pem" />
 
  <MetadataFilter
    xsi:type="RequiredValidUntil"
    maxValidityInterval="P30D" />
 
  <MetadataFilter
    xsi:type="Algorithm">
 
    <md:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc" />
    <Entity>ccm.net.cvut.cz</Entity>
    <Entity>http://fastwiki.vutbr.cz/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/fastwiki</Entity>
    <Entity>http://www.stawiki.cz/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/stawiki</Entity>
    <Entity>https://adfs-4t.w2lan.cesnet.cz/adfs/services/trust</Entity>
    <Entity>https://adm.hostel.eduid.cz/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://auth.eidas.cesnet.cz/sp</Entity>
    <Entity>https://auth.services.bmj.com/auth</Entity>
    <Entity>https://camelot.lf2.cuni.cz/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://cawi.fsv.cuni.cz/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp</Entity>
    <Entity>https://collector-metacentrum.liberouter.org/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/collector</Entity>
    <Entity>https://cz-online.aliveplatform.com/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/cz-online.aliveplatform.com</Entity>
    <Entity>https://devnull.cesnet.cz/simplesamlphp</Entity>
    <Entity>https://digi.law.muni.cz</Entity>
    <Entity>https://digitool.is.cuni.cz/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://dspace.vsb.cz/sp/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://dspace2.zcu.cz/dspace</Entity>
    <Entity>https://edu.ista.tacr.cz/ISTA</Entity>
    <Entity>https://fedra.cesnet-ca.cz/</Entity>
    <Entity>https://fedra.cesnet-ca.cz/force</Entity>
    <Entity>https://fedra2.cesnet.cz/sp</Entity>
    <Entity>https://filesender.cesnet.cz/saml/sp</Entity>
    <Entity>https://gc3.cesnet.cz/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://index.bbmri.cz/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://iptel.cesnet.cz/shibboleth/cesnet-internal/sp</Entity>
    <Entity>https://iptelix.cesnet.cz/</Entity>
    <Entity>https://ista.tacr.cz/ISTA</Entity>
    <Entity>https://itmulti.cz/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/portal4</Entity>
    <Entity>https://journals.bmj.com/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://login.bbmri-eric.eu/proxy/</Entity>
    <Entity>https://login.ceitec.cz/proxy/</Entity>
    <Entity>https://login.elixir-czech.org/proxy/</Entity>
    <Entity>https://login.ezproxy.is.cuni.cz/sp/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://login.ezproxy.uochb.cas.cz:2443/sp/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://login.ezproxy.vscht.cz/sp/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://mefanet-motol.cuni.cz/sp/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://meta.cesnet.cz/sp/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://mooc.cuni.cz/sp/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://nfsmon.ics.muni.cz/</Entity>
    <Entity>https://odevzdej.cz/shibboleth/</Entity>
    <Entity>https://onlineca.cesnet-ca.cz/</Entity>
    <Entity>https://onlineca.cesnet-ca.cz/force</Entity>
    <Entity>https://orca.ruk.cuni.cz/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://pentest.cesnet.cz/sp/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://portal.lf3.cuni.cz/shibboleth/sp</Entity>
    <Entity>https://postudium.cz/auth/saml2/sp/metadata.php</Entity>
    <Entity>https://proxy.lifescienceid.org/metadata/backend.xml</Entity>
    <Entity>https://repozitar.cz/shibboleth/</Entity>
    <Entity>https://saint.cesnet.cz/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://seth.ics.muni.cz/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://shib-test.cup.cam.ac.uk/shibboleth-sp</Entity>
    <Entity>https://shibmon.eduid.cz/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://sip.cesnet.cz/sp/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://sip.cesnet.cz/sp/shibboleth/cesnet</Entity>
    <Entity>https://softweco.cz/shibboleth-sp</Entity>
    <Entity>https://su-dev.fit.vutbr.cz/kis</Entity>
    <Entity>https://su-int.fit.vutbr.cz/kis</Entity>
    <Entity>https://tcs-dev.cesnet.cz/simplesaml/</Entity>
    <Entity>https://tcs.cesnet.cz/simplesaml/</Entity>
    <Entity>https://teleinform.cz/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/portal1</Entity>
    <Entity>https://telekomunikace-tit.cz/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/portal3</Entity>
    <Entity>https://test.ista.tacr.cz/ISTA</Entity>
    <Entity>https://thalamoss-data.ics.muni.cz/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://theses.cz/shibboleth/</Entity>
    <Entity>https://vnweb.hwwilsonweb.com/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://vut-vsb.cz/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/portal2</Entity>
    <Entity>https://vvvd.vsb.cz/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://wikisofia.cz/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://www.bookport.cz/</Entity>
    <Entity>https://www.cistbrno.cz/</Entity>
    <Entity>https://www.citacepro.com/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/eduid-sp</Entity>
    <Entity>https://www.eunis.cz/simplesamlphp/module.php/saml/sp/metadata.php/eunis</Entity>
    <Entity>https://www.jib.cz/shibboleth</Entity>
    <Entity>https://www.levna-knihovna.cz/simplesamlphp/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp</Entity>
    <Entity>https://www.liberouter.org/simplesamlphp/module.php/saml/sp/metadata.php/liberouter</Entity>
    <Entity>https://www.mecenat.eu/sp</Entity>
    <Entity>https://www.vutbr.cz/SSO/saml2/sp</Entity>
    <Entity>https://xploreuat.ieee.org/shibboleth-sp</Entity>
 
  </MetadataFilter>
 
</MetadataProvider>
 
<!-- eduGAIN -->
<MetadataProvider
  id="edugain"
  xsi:type="FileBackedHTTPMetadataProvider"
  backingFile="%{idp.home}/metadata/edugain.xml"
  metadataURL="https://metadata.eduid.cz/entities/edugain+sp"
  maxRefreshDelay="PT30M">
 
  <MetadataFilter
    xsi:type="SignatureValidation"
    requireSignedRoot="true"
    certificateFile="%{idp.home}/credentials/metadata.eduid.cz.crt.pem" />
 
  <MetadataFilter
    xsi:type="RequiredValidUntil"
    maxValidityInterval="P30D" />
 
  <MetadataFilter
    xsi:type="Algorithm">
 
    <md:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc"/>
    <ConditionRef>shibboleth.Conditions.TRUE</ConditionRef>
 
  </MetadataFilter>
 
</MetadataProvider>

Metadata federací eduID.cz i eduGAIN jsou podepsána. Důrazně doporučujeme tedy jejich autenticitu ověřovat pomocí kontroly podpisu! Veřejný klíč je k dispozici na adrese https://www.eduid.cz/docs/eduid/metadata/metadata.eduid.cz.crt.pem. Stáhněte ho a uložte do adresáře /opt/shibboleth-idp/credentials.

# Stažení veřejného klíče metadata.eduid.cz.crt.pem
wget -P /opt/shibboleth-idp/credentials \
  https://www.eduid.cz/docs/eduid/metadata/metadata.eduid.cz.crt.pem

attribute-resolver.xml

Chcete-li si konfigurační soubor /opt/shibboleth-idp/conf/attribute-resolver.xml nakonfigurovat od začátku a naprosto sami, využijte k tomu soubor /opt/shibboleth-idp/conf/attribute-resolver-ldap.xml, který v sobě zahrnuje i konektor do LDAP serveru.

Doporučuji však usnadnit si práci a vyjít z připraveného souboru na adrese https://www.eduid.cz/shibboleth-idp/attribute-resolver.xml. Atributy naleznete v dokumentaci. Podle tohoto seznamu si attribute-resolver.xml upravte.

Návod v následujících krocích předpokládá, že jste použili připravenou šablonu!

Navíc se předpokládá, že pro generování persistentního NameID identifikátoru používáte atribut uid. Tento SAML atribut nesmí mít v attribute-resolver.xml XML atribut dependencyOnly=„true“, jinak nebude pro generování persistentního NameID k dispozici a persistentní NameID se nevygeneruje.

Některé služby bez persistentního NameID nebudou fungovat!

# Stažení attribute-resolver.xml
wget -O /opt/shibboleth-idp/conf/attribute-resolver.xml \
  https://www.eduid.cz/shibboleth-idp/attribute-resolver.xml

Potřebujete-li si definovat své atributy, pak bližší informace ke konfiguraci naleznete v oficiální dokumentaci.

attribute-filter.xml

Mít definované atributy z předchozího kroku nestačí. Ještě je potřeba nadefinovat, které atributy budeme vydávat a komu je budeme vydávat. To se nastavuje v konfiguračním souboru /opt/shibboleth-idp/conf/attribute-filter.xml.

Z důvodu zjednodušení doporučujeme uvolňovat atributy dle našeho doporučení na adrese https://www.eduid.cz/shibboleth-idp/attribute-filter.xml.

Filtr uvolňuje atributy podle kategorií entit Research & Scholarship, Code of Conduct a dále do federací eduID.cz a eduGAIN.

wget -O /opt/shibboleth-idp/conf/attribute-filter.xml \
  https://www.eduid.cz/shibboleth-idp/attribute-filter.xml

Chcete-li si nastavit uvolňování atributů dle svého, tak bližší informace naleznete v oficiální dokumentaci.

idp-metadata.xml

Soubor /opt/shibboleth-idp/metadata/idp-metadata.xml obsahuje metadata IdP, která je potřeba po instalaci doplnit o další informace jako například element <UIInfo>, který se zapisuje do „rozšíření“ (element <Extensions>), např. za <Scope>:

# Otevřeme konfigurační soubor idp-metadata.xml
vim /opt/shibboleth-idp/metadata/idp-metadata.xml
<Extensions>
  <shibmd:Scope regexp="false">example.org</shibmd:Scope>
  <mdui:UIInfo>
    <mdui:DisplayName xml:lang="en">EXAMPLE</mdui:DisplayName>
    <mdui:DisplayName xml:lang="cs">EXAMPLE</mdui:DisplayName>
    <mdui:Description xml:lang="en">EXAMPLE's Identity Provider.</mdui:Description>
    <mdui:Description xml:lang="cs">Poskytovatel identity pro EXAMPLE.</mdui:Description>
    <mdui:InformationURL xml:lang="en">http://www.example.org/en/</mdui:InformationURL>
    <mdui:InformationURL xml:lang="cs">http://www.example.org/cs/</mdui:InformationURL>
    <mdui:Logo height="200" width="200">https://img.example.org/logo-200.gif</mdui:Logo>
  </mdui:UIInfo>
</Extensions>

Dále je nutno doplnit název organizace v elementu <Organization> (patří do elementu <EntityDescriptor> za element </AttributeAuthorityDescriptor>):

<Organization>
  <OrganizationName xml:lang="en">EXAMPLE, a. l. e.</OrganizationName>
  <OrganizationName xml:lang="cs">EXAMPLE, z. s. p. o.</OrganizationName>
  <OrganizationDisplayName xml:lang="en">EXAMPLE</OrganizationDisplayName>
  <OrganizationDisplayName xml:lang="cs">EXAMPLE</OrganizationDisplayName>
  <OrganizationURL xml:lang="en">http://www.example.org/en/</OrganizationURL>
  <OrganizationURL xml:lang="cs">http://www.example.org/cs/</OrganizationURL>
</Organization>

Chybět nesmí ani kontaktní osoby v elementu <ContactPerson> (opět v elementu <EntityDescriptor> za element <Organization>):

<ContactPerson contactType="technical">
  <GivenName>Kryštof</GivenName>
  <SurName>Šáteček</SurName>
  <EmailAddress>mailto:krystof.satecek@example.org</EmailAddress>
</ContactPerson>

V metadatech ještě doplníme podporu pro persistentní identifikátor.

Do elementu <IDPSSODescriptor> přidáme element <NameIDFormat> před elementy <SingleSignOnService> těsně před ukončovacím elementem </IDPSSODescriptor> následovně:

<IDPSSODescriptor>
  <!-- Zde se nachází již vygenerovaná metadata -->
 
  <!-- ———————————————————————————— -->
  <!-- Následujcíí element doplníme -->
  <!-- ———————————————————————————— -->
  <NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent</NameIDFormat>
 
  <!-- Tyto elementy jsou v již metadatech -->
  <SingleSignOnService Binding="urn:mace:shibboleth:1.0:profiles:AuthnRequest" Location="..."/>
  <SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST" req-attr:supportsRequestedAttributes="true" Location="..."/>
  <SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect" req-attr:supportsRequestedAttributes="true" Location="..."/>
  <SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST-SimpleSign" req-attr:supportsRequestedAttributes="true" Location="..."/>
</IDPSSODescriptor>

eduGAIN

Kromě služeb ve federaci eduID.cz je možné zpřístupnit uživatelům i služby mezinárodní federace eduGAIN. K tomu je potřeba, aby bylo IdP exportováno do metadat eduGAINu, což se zajistí následující úpravou souboru /opt/shibboleth-idp/metadata/idp-metadata.xml.

Pozor! Následující kód je třeba umístit přesně tímto způsobem! Nejprve je element <EntityDescriptor>, pak následuje element <Extensions> a v něm jsou elementy <RepublishRequest> a <RepublishTarget>! Nepatří tedy do elementu <Extensions> umístěného v elementu <IDPSSODescriptor>!

<EntityDescriptor>
 
  <Extensions>
 
    <!-- eduGAIN -->
    <eduidmd:RepublishRequest xmlns:eduidmd="http://eduid.cz/schema/metadata/1.0">
      <eduidmd:RepublishTarget>http://edugain.org/</eduidmd:RepublishTarget>
    </eduidmd:RepublishRequest>
 
    <!--                   -->
    <!-- Zde následují element Scope a UIInfo -->
    <!--                   -->
 
  </Extensions>
 
  <IDPSSODescriptor>
 
    <!-- Metadata entity -->
 
  </IDPSSODescriptor>
 
</EntityDescriptor>

global.xml

Nyní je potřeba v souboru global.xml definovat některé „<bean>y“. Tato konfigurace zajistí správnou konektivitu na MariaDB databázi pro ukládání persistentních identifikátorů a zároveň pro ukládání souhlasů s vydáváním atributů (tzv. uApprove).

# Úpravy v konfiguračním souboru global.xml
vim /opt/shibboleth-idp/conf/global.xml

V prvním bloku kódu nahradíme _SILNE_HESLO_ heslem pro uživatele shibboleth k databázi shibboleth.

<bean id="shibboleth.MySQLDataSource"
  class="org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource"
  p:driverClassName="org.mariadb.jdbc.Driver"
  p:url="jdbc:mysql://localhost:3306/shibboleth"
  p:username="shibboleth"
  p:password="___SILNE_HESLO___" />
 
<bean id="shibboleth.JPAStorageService"
  class="org.opensaml.storage.impl.JPAStorageService"
  p:cleanupInterval="%{idp.storage.cleanupInterval:PT10M}"
  c:factory-ref="shibboleth.JPAStorageService.entityManagerFactory" />
 
<bean id="shibboleth.JPAStorageService.entityManagerFactory"
  class="org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean">
  <property name="packagesToScan" value="org.opensaml.storage.impl"/>
  <property name="dataSource" ref="shibboleth.MySQLDataSource"/>
  <property name="jpaVendorAdapter" ref="shibboleth.JPAStorageService.JPAVendorAdapter"/>
  <property name="jpaDialect">
    <bean class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaDialect" />
  </property>
</bean>
 
<bean id="shibboleth.JPAStorageService.JPAVendorAdapter"
  class="org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter"
  p:generateDdl="true"
  p:database="MYSQL"
  p:databasePlatform="org.hibernate.dialect.MariaDBDialect" />

saml-nameid.properties

Dále musíme provést úpravy v konfiguračním souboru saml-nameid.properties.

# Úpravy v konfiguračním souboru saml-nameid.properties
vim /opt/shibboleth-idp/conf/saml-nameid.properties

Zde definujeme odkazy na výše definované „<bean>y“, dále atribut, který se bude pro výpočet persistentního identifikátoru používat (uid).

idp.persistentId.sourceAttribute = uid
# Nové IdP (BASE32)
idp.persistentId.encoding = BASE32
# Migrované IdP (BASE64)
#idp.persistentId.encoding = BASE64
idp.persistentId.generator = shibboleth.StoredPersistentIdGenerator
idp.persistentId.dataSource = shibboleth.MySQLDataSource

saml-nameid.xml

Podpora persistentních identifikátorů je ještě potřeba zapnout v konfiguračním souboru saml-nameid.xml.

# Úpravy v konfiguračním souboru saml-nameid.xml
vim /opt/shibboleth-idp/conf/saml-nameid.xml

Stačí odkomentovat následující řádek, který je ve výchozí konfiguraci po instalaci IdP zakomentovaný.

<ref bean="shibboleth.SAML2PersistentGenerator" />

subject-c14n.xml

Teď ještě zbývá úprava v souboru subject-c14n.xml.

# Úpravy v konfiguračním souboru subject-c14n.xml
vim /opt/shibboleth-idp/conf/c14n/subject-c14n.xml

Odkomentujeme tedy následující řádek:

<ref bean="c14n/SAML2Persistent" />

Spuštění

Nyní, když máme IdP nakonfigurováno, opravíme práva v adresáři /opt/shibboleth-idp:

# Úprava práv
chown jetty /opt/shibboleth-idp/{logs,metadata}
chgrp -R jetty /opt/shibboleth-idp/{conf,credentials}
chmod -R g+r /opt/shibboleth-idp/conf
chmod 750 /opt/shibboleth-idp/credentials
chmod 640 /opt/shibboleth-idp/credentials/*

V systemd musíme Jetty povolit přístup pro zápis do adresářů s logy a metadaty.

# Úprava služby jetty9 v systemd
systemctl edit jetty9

Nastavení práv pro záspis do adresářů /opt/shibboleth-idp/{logs,metadata}:

[Service]
ReadWritePaths=/opt/shibboleth-idp/logs/
ReadWritePaths=/opt/shibboleth-idp/metadata/

Zbývá jen znovu načíst konfiguraci pro službu Jetty a tu následně restartovat:

# Restart Jetty
systemctl daemon-reload
systemctl restart jetty9

Nyní, jakmile Jetty po chvilce nastartuje, můžeme vyzkoušet, zda IdP v pořádku běží:

# Zobrazení stavu IdP
/opt/shibboleth-idp/bin/status.sh

Pokud IdP korektně běží, uvidíte následující:

### Operating Environment Information
operating_system: Linux
operating_system_version: 4.19.0-8-amd64
operating_system_architecture: amd64
jdk_version: 11.0.7
available_cores: 1
used_memory: 505 MB
maximum_memory: 1500 MB

### Identity Provider Information
idp_version: 4.0.1
start_time: 2020-06-03T17:28:39.512Z
current_time: 2020-06-04T09:21:47.240070Z
uptime: 57187728 ms

service: shibboleth.LoggingService
last successful reload attempt: 2020-06-03T17:28:11.253801Z
last reload attempt: 2020-06-03T17:28:11.253801Z

service: shibboleth.AttributeFilterService
last successful reload attempt: 2020-06-03T17:28:14.883468Z
last reload attempt: 2020-06-03T17:28:14.883468Z

service: shibboleth.AttributeResolverService
last successful reload attempt: 2020-06-03T17:28:15.229718Z
last reload attempt: 2020-06-03T17:28:15.229718Z

	No Data Connector has ever failed

service: shibboleth.AttributeRegistryService
last successful reload attempt: 2020-06-03T17:28:17.917614Z
last reload attempt: 2020-06-03T17:28:17.917614Z

service: shibboleth.NameIdentifierGenerationService
last successful reload attempt: 2020-06-03T17:28:18.367397Z
last reload attempt: 2020-06-03T17:28:18.367397Z

service: shibboleth.RelyingPartyResolverService
last successful reload attempt: 2020-06-03T17:28:18.586550Z
last reload attempt: 2020-06-03T17:28:18.586550Z

service: shibboleth.MetadataResolverService
last successful reload attempt: 2020-06-03T17:28:19.312703Z
last reload attempt: 2020-06-03T17:28:19.312703Z

	metadata source: ShibbolethMetadata
	last refresh attempt: 2020-06-04T09:13:56.861811Z
	last successful refresh: 2020-06-04T09:13:56.861811Z
	last update: 2020-06-04T09:13:56.861811Z

	metadata source: eduidcz
	last refresh attempt: 2020-06-04T09:13:27.057546Z
	last successful refresh: 2020-06-04T09:13:27.057546Z
	last update: 2020-06-03T21:58:26.568748Z
	root validUntil: 2020-06-30T23:53:01Z

	metadata source: edugain
	last refresh attempt: 2020-06-04T09:13:56.861811Z
	last successful refresh: 2020-06-04T09:13:56.861811Z
	last update: 2020-06-04T09:13:56.861811Z
	root validUntil: 2020-07-01T11:03:02Z

service: shibboleth.ReloadableAccessControlService
last successful reload attempt: 2020-06-03T17:28:29.661225Z
last reload attempt: 2020-06-03T17:28:29.661225Z

service: shibboleth.ReloadableCASServiceRegistry
last successful reload attempt: 2020-06-03T17:28:29.738837Z
last reload attempt: 2020-06-03T17:28:29.738837Z

service: shibboleth.ManagedBeanService
last successful reload attempt: 2020-06-03T17:28:29.795208Z
last reload attempt: 2020-06-03T17:28:29.795208Z

Tipy

Na stránce Pokročilá konfigurace Shibboleth IdP naleznete některé zajímavé konfigurační tipy, které by vás mohly zajímat, proto se na stránku určitě podívejte.

Vzhled

Výchozí přihlašovací stránka vypadá následujícím způsobem:

Výchozí vzhled přihlašovací stránky.

Její vzhled je možno upravit do vzhledu podobnému stránkám naší organizace. Veškeré úpravy se provádí v adresáři /opt/shibboleth-idp/edit-webapp/, jehož obsah se při aktualizaci Shibboleth IdP, narozdíl od adresáře /opt/shibboleth-idp/webapp/, nepřepisuje.

Po úpravách v adresáři /opt/shibboleth-idp/edit-webapp/ je nutné přegenerovat idp.war. Po zadání následujících příkazů je třeba potvrdit cílový adresář s instalací Shibboleth IdP.

# Přegenerování idp.war
cd /opt/shibboleth-idp
./bin/build.sh
# Průběh generování nového idp.war
Installation Directory: [/opt/shibboleth-idp]
 
Rebuilding /opt/shibboleth-idp/war/idp.war ...
...done
 
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 3 seconds

Pak je ještě nutné restartovat Jetty:

# Restart Jetty
systemctl restart jetty9

Publikace metadat

Máme-li nainstalován Shibboleth IdP, můžeme pokračovat publikací metadat.

Last modified:: 2020/10/07 14:11