cs:tech:metadata-contacts

Kontaktní údaje v metadatech

Metadata IdP i SP musí obsahovat informace o organizaci provozující komponentu a minimálně jeden technický kontakt, který je za komponentu odpovědný. Tyto údaje jde do metadat doplnit ručně, ale je mnohem prozíravější nastavit je přímo v IdP nebo SP tak, aby se metadata vygenerovala včetně těchto informací.

Postup konfigurace metadat je uveden přímo v naší instalační dokumentaci pro Shibboleth IdP, Shibboleth SP i SimpleSAMLphp.

Další informace o obsahu elementu Organization naleznete v profilu metadat eduID.cz. Věnuje také pozornost rozšíření MDUI dokumentovanému tamtéž.

Příklad:

<EntityDescriptor
 xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
 entityID="https://idp.example.org/idp/shibboleth">
 
 <!-- metadata entity -->
 
 <Organization xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">
  <OrganizationName xml:lang="en">Organization</OrganizationName>
  <OrganizationName xml:lang="cs">Organizace</OrganizationName>
  <OrganizationDisplayName xml:lang="en">Identity Provider for Organization employees.</OrganizationDisplayName>
  <OrganizationDisplayName xml:lang="cs">Poskytovatel identity pro zaměstnance Organizace.</OrganizationDisplayName>
  <OrganizationURL xml:lang="en">http://www.example.org/en</OrganizationURL>
  <OrganizationURL xml:lang="cs">http://www.example.org/cs</OrganizationURL>
 </Organization>
 
 <ContactPerson xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" contactType="technical">
  <GivenName>Jan</GivenName>
  <SurName>Novák</SurName>
  <EmailAddress>mailto:jan.novak@example.org</EmailAddress>
 </ContactPerson>
 
</EntityDescriptor>
Last modified:: 2018/08/24 12:15