cs:tech:metadata-contacts

Kontaktní údaje v metadatech

Metadata IdP i SP musí obsahovat informace o organizaci provozující komponentu a minimálně jeden technický kontakt, který je za komponentu odpovědný.

Doplnění těchto údajů se liší dle entity (IdP nebo SP) a je popsáno v odpovídající dokumentaci:

Last modified:: 2019/12/31 11:57