cs:tech:metadata-sig-verification

Ověřování metadat

Federační metadata jsou podepsána digitálním certifikátem a je důležité na straně IdP a SP tento podpis ověřovat! K tomu potřebujeme stáhnout ověřovací certifikát, který najdeme na stránce s technickými detaily.

Konfigurace ověřování metadat se liší dle entity (IdP nebo SP) a je popsáno v odpovídající dokumentaci:

Last modified:: 2020/04/02 10:54