cs:users

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:users [2009/04/30 16:09]
ec@cesnet.cz Eva Cvrková
cs:users [2017/02/10 07:02]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Pro uživatele ====== 
  
-===== Federace identit ===== 
- 
-Studenti a akademičtí pracovníci z různých škol a organizací často přistupují k externím zdrojům a aplikacím. Pro přístup k nim zpravidla potřebují přihlašovací údaje, nejčastěji uživatelské jméno a heslo. Pro každou aplikaci pak uživatel musí pamatovat jiné přihlašovací údaje. ​ 
- 
-[[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Federated_identity|Federace identit]] umožňuje uživatelům z různých organizací přistupovat k externím zdrojům s využitím svých "​domovských"​ přihlašovacích údajů. Uživatelé si pak pamatují pouze jedno heslo. Samotné přihlášení (zadávání přihlašovacích údajů uživatelem) probíhá pouze na přihlašovacím serveru domovské organizace a citlivé údaje jsou ve větším bezpečí. 
-===== Přihlášení ===== 
- 
-Pokud aplikace podporuje přihlášení prostřednictvím federace eduID.cz, najdete na přihlašovací stránce možnost Přihlášení nebo Login prostřednictvím eduID.cz. Příkladem takové aplikace může být [[https://​obelix.cesnet.cz/​|Adobe Connect]] provozovaná sdružením [[http://​www.cesnet.cz/​|CESNET]]. Po kliknutí na přihlašovací tlačítko budete přesměrováni na stránku, kde z nabídky zvolíte svou domovskou organizaci. Poté budete přesměrováni k přihlašovací stránce Vaší domovské organizace, kde zadáte přihlašovací údaje platné v rámci Vaší organizace. 
- 
-===== Odhlášení ===== 
- 
-Implementace odhlášení se může u různých aplikací lišit. Z aplikace se můžete typicky odhlásit kliknutím na odkaz Odhlásit nebo Logout. Některé aplikace nemusí odhlášení vůbec implementovat. 
- 
-Odhlášení z aplikace neznamená odhlášení z kontextu federace eduID.cz. Je možné, že po určitou dobu bude možné přihlásit se do aplikace bez nutnosti autentizace (zadávání uživatelského jména a hesla). Proto, pokud k Vašemu počítači mají přístup i jiní lidé, doporučujeme pro jistotu ukončit prohlížeč. Tímto dosáhnete jistého odhlášení ze věch aplikací, které jste navštívili v rámci federace eduID.cz. 
- 
- 
-===== Kam se obracet v případě problémů ===== 
- 
-V případě problémů s přihlášením se obraťte na IT oddělení Vaší domovské organizace. ​ 
- 
-Seznam organizací připojených v eduID.cz najdete na stránce [[..:​members:​index|Členové]]. 
- 
-Pokud máte problém s identifikací své domovské organizace, můžete kontaktovat [[..:​contact:​index|podporu eduID.cz]]. 
Poslední úprava:: 2017/02/10 07:02