cs:tech:sources:wok

Nastavení autentizace a autorizace u Web Of Science

Konfigurace

Instutucionální přihlašování je možné aktivovat prostřednictvím formuláře: http://science.thomsonreuters.com/info/shibbolethsetup/

U platformy Web Of Science (WOS) je provozovaný Shibboleth SP verze 2. WOS vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Service Provider má entity ID https://sp.tshhosting.com/shibboleth.

Atributy používané pro autentizaci

Pro autorizaci a identifikaci uživatele používá WOS hodnoty atributů eduPersonScopedAffiliation, eduPersonEntitlement, eduPersonTargetedID.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici autentizaci u WOK prostřednictvím Shibboleth na adrese: http://sub3.webofknowledge.com/error/Error?Domain=webofknowledge.com&Error=ShibbolethAuth nebo na standardní úvodní adrese: http://www.webofknowledge.com/ (Podmínkou je, samozřejmě, IdP Vaší instituce připojený v eduID.cz.).

Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány.

V rámci platformy je k dispozici logout.

Platforma využívá Discovery Service/WAYF federace.

Institucionální přihlášení je dostupné u služeb Web of Science a EndNote Web.

Wayfless odkazy

WOS podporuje WAYFless odkazy. Vzorové odkazy jsou:

Web Of Science:
http://www.webofknowledge.com/?auth=ShibbolethIdPForm&entityID=https%3A%2F%2Fshibbo.tul.cz%2Fidp%2Fshibboleth
&target=https%253A%252F%252Fwww.webofknowledge.com%252F%253FDestApp%253DWOS&ShibFederation=CzechFederation
&DestApp=WOS


EndNote Web:
http://www.webofknowledge.com/?auth=ShibbolethIdPForm&entityID=https%3A%2F%2Fshibbo.tul.cz%2Fidp%2Fshibboleth
&target=https%253A%252F%252Fwww.webofknowledge.com%252F%253Fproduct%253DENW%2526enwreturnurl%253D
https%25253A%25252F%25252Fwww.myendnoteweb.com%25252FEndNoteWeb.html&ShibFederation=CzechFederation
&product=ENW&enwreturnurl=https%3A%2F%2Fwww.myendnoteweb.com%2FEndNoteWeb.html

Vzorové odkazy jsou platné pro Technickou Univerzitu v Liberci. Pro Vaši organizaci nahraďtě hodnotu v parametru entityID názvem Entity ID Vašeho IdP v rámci eduID.cz. Název musí být uveden ve formátu URL encoded, jak ukazují příklady pro TUL:

https://shibbo.tul.cz/idp/shibboleth -> https%3A%2F%2Fshibbo.tul.cz%2Fidp%2Fshibboleth

V případě potíží můžete kontaktovat podporu Thomson Reuters na e-mailové adrese websupp@thomsonreuters.com

Stávající omezení

  • Pro personalizaci je nutné provést extra registraci, WOS nepodporuje jednotné přihlášení.
  • WOS nepodporuje IdP certificate rollout.
Poslední úprava: 2017/04/10 06:10