cs:tech:sources:wok

Nastavení federativní autentizace u Web Of Science

Konfigurace

Institucionální přihlašování je možné aktivovat prostřednictvím formuláře: https://support.clarivate.com/ScientificandAcademicResearch/s/shibbolethform?language=en_US

WOS vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Service Provider má entity ID: https://sp.tshhosting.com/shibboleth

Používané atributy

WOS používá hodnoty atributů eduPersonScopedAffiliation, eduPersonEntitlement, eduPersonTargetedID.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici institucionální přihlášení u WOS na adrese: http://sub3.webofknowledge.com/error/Error?Domain=webofknowledge.com&Error=ShibbolethAuth nebo na standardní úvodní adrese: http://www.webofknowledge.com/

V rámci platformy je k dispozici logout.

Platforma využívá Discovery Service/WAYF federace.

Institucionální přihlášení je dostupné u služeb Web of Science a EndNote Web.

Wayfless odkazy

WOS podporuje WAYFless odkazy.

Příklad WAYFless odkazů:

Knihovna Akademie věd ČR
http://www.webofknowledge.com/?auth=ShibbolethIdPForm&entityID=https://idp.lib.cas.cz/idp/shibboleth&target=https%253A%252F%252Fwww.webofknowledge.com%252F%253FDestApp%253DWOS&ShibFederation=CzechFederation&DestApp=WOS

Univerzita Karlova
http://www.webofknowledge.com/?auth=ShibbolethIdPForm&entityID=https://cas.cuni.cz/idp/shibboleth&target=https%253A%252F%252Fwww.webofknowledge.com%252F%253FDestApp%253DWOS&ShibFederation=CzechFederation&DestApp=WOS

NTK
http://www.webofknowledge.com/?auth=ShibbolethIdPForm&entityID=https://shibboleth.techlib.cz/idp/shibboleth&target=https%253A%252F%252Fwww.webofknowledge.com%252F%253FDestApp%253DWOS&ShibFederation=CzechFederation&DestApp=WOS

VŠCHT
http://www.webofknowledge.com/?auth=ShibbolethIdPForm&entityID=https://wsso.vscht.cz/idp/shibboleth&target=https%253A%252F%252Fwww.webofknowledge.com%252F%253FDestApp%253DWOS&ShibFederation=CzechFederation&DestApp=WOS

ÚOCHB
http://www.webofknowledge.com/?auth=ShibbolethIdPForm&entityID=https://marisa.uochb.cas.cz/simplesaml/saml2/idp/metadata.php&target=https%253A%252F%252Fwww.webofknowledge.com%252F%253FDestApp%253DWOS&ShibFederation=CzechFederation&DestApp=WOS

VŠ Prigo
http://www.webofknowledge.com/?auth=ShibbolethIdPForm&entityID=https://eduid.prigo.cz/idp/shibboleth&target=https%253A%252F%252Fwww.webofknowledge.com%252F%253FDestApp%253DWOS&ShibFederation=CzechFederation&DestApp=WOS

Pro Vaši organizaci nahraďtě hodnotu v parametru entityID hodnotou Entity ID Vašeho IdP.

Stávající omezení

  • Pro personalizaci je nutné provést extra registraci, WOS nepodporuje jednotné přihlášení.
  • WOS nepodporuje IdP certificate rollout.
  • WOS nedetekují přímý přístup, při přístupu přes WAYFless odkaz je přihlášení vyžadováno i při přímém přístupu.
Last modified:: 2021/10/11 10:01