cs:tech:sources:tandfebooks

Nastavení federativní autentizace u Taylor & Francis eBooks

Konfigurace

Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz vyřizuje CzechELib (info@czechelib.cz) ve spolupráci s českou podporou Alexander Taylor & Francis (czechelib@aip.cz).

Service Provider Taylor & Francis Online má entity ID https://api.taylorandfrancis.com/.

Taylor & Francis eBooks vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Používané atributy

Taylor & Francis eBooks používá eduPersonEntitlement, eduPersonScopedAffiliation, eduPersonTargetedID, eduPersonAffiliation, eduPersonPrincipalName, displayName, givenName, surname, email.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Taylor & Francis eBooks institucionální přihlášení ve webovém rozhranní.

Taylor & Francis eBooks používá vlastní WAYF/DS.

K dispozici je logout.

Wayfless odkazy

Příklady WAYFless odkazů:

Univerzita Karlova:

https://www.taylorfrancis.com/start-session?idp=https://cas.cuni.cz/idp/shibboleth&
redirectUri=https://www.taylorfrancis.com

Masarykova Univerzita

https://www.taylorfrancis.com/start-session?idp=https://idp2.ics.muni.cz/idp/shibboleth&
redirectUri=https://www.taylorfrancis.com

Stávající omezení

  • Po přihlášení se nezobrazí název organizace uživatele.
  • Taylor&Francis nepodporují doporučení FIM4L a Seamless Access pro přehledné přihlašování a standardizované předávání atributů.
Last modified:: 2020/06/04 13:09