cs:tech:sources:proquestebookcentral

Nastavení federativní autentizace u Proquest Ebook Central

Konfigurace

Institucionální přihlášení je aktivováno na požádání na adresy podpory support@ebrary.com. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera.

Nastavení institucionální přihlášení je možné upravovat v Proquest Administrator Module modulu na adrese: http://admin.proquest.com

Podrobnosti k nastavení jsou uvedeny na: https://support.proquest.com/#articledetail?id=kA140000000CmgJCAS

Proquest Ebook Central používá dva SP. Pro dřívější zákazníky EBL je to SP s entity ID https://sp.eblib.com/Shibboleth. Pro všechny ostatní zákazníky je to pak SP s entity ID https://sp.ebrary.com/shibboleth.

Proquest vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Používané atributy

Proquest Ebook Central používá hodnoty atributů eduPersonTargetedID nebo eduPersonPrincipalName nebo eduPersonPersistentID a pak eduPersonScopedAffiliation.

Podrobnosti použití atributů jsou uvedeny na stránce podpory.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici u Proquest Ebook Central institucionální přihlášení na adrese https://ebookcentral.proquest.com/lib/[kod_instituce], kde kod_instituce je kód Vaší instituce nebo části instituce nastavený od ProQuest v Ebook Central. Např. https://ebookcentral.proquest.com/lib/cvut

Wayfless odkazy

U Proquest Ebook Central je adresa WAYFless linku stejná jako adresa pro přímý přístup.

Příklad WAYFless linku na úvodní stránku Proquest Central pro NTK:

https://ebookcentral.proquest.com/lib/techlib-ebooks/

Stávající omezení

  • Proquest nepodporuje vícenásobné afiliace v rámci organizace.
Last modified:: 2019/10/15 12:30