cs:tech:sources:oxfordjournals:en:index

Nastavení autentizace a autorizace u Oxford Journals

Konfigurace

Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresy podpory onlinecustomerservices@oup.com. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera.

Oxford University Press vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Oxford Journals institucionální přihlášení ve webovém rozhranní.

Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány.

Přihlášení pro členy eduID.cz je dispozici přes lokání WAYF/DS.

Last modified:: 2017/02/10 07:02