cs:tech:sources:oxfordjournals

Nastavení federativní autentizace u Oxford Journals

Konfigurace

Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání na adresu podpory onlinecustomerservices@oup.com. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera.

Oxford University Press vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Oxford Journals institucionální přihlášení ve webovém rozhranní.

Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány.

Přihlášení pro členy eduID.cz je dispozici přes lokání WAYF.

Wayfless odkazy

WAYFless URL jsou uvaděné v lokálním WAYF.

Příklady:

Univerzita Karlova

https://shibboleth2sp.sams2.oup.com/Shibboleth.sso/Login?
entityID=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fidp%2Fshibboleth&
target=https%3A%2F%2Fshibboleth2sp.sams2.oup.com/shib%3F
dest=https%3A%2F%2Facademic.oup.com%2FSHIBBOLETH?dest=%2Fjournals

Stávající omezení

  • Identitu z institucionálního přihlášení Oxford Journals nepoužívá pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu.
  • V Oxford Journals WAYF v angličtině jsou uváděny česká názvy organizací, nikoli anglické.
Last modified:: 2019/04/12 12:00