cs:tech:sources:oxfordjournals

Nastavení federativní autentizace u Oxford Journals

Konfigurace

Aktivaci institucionálního přihlášování pro členy eduID.cz a CzechELib vyřizuje CzechELib - info@czechelib.cz.

Aktivaci na požádání vyřizuje také podpora Oxford Journals - onlinecustomerservices@oup.com. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera.

Service Provider OUP má entity ID https://shibboleth2sp.sams2.oup.com/shibboleth.

Oxford University Press (OUP) vyžadují registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Používané atributy

OUP používají eduPersonScopedAffiliation.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u Oxford Journals institucionální přihlášení ve webovém rozhranní.

Oxford Journals používají lokální WAYF.

Oxford Journals podporují propojení institucionálních účtů, je možné zároveň využívat obsah licencovaný na domovské univerzitě, ve veřejných knihovnách i soukromě nakoupený.

Wayfless odkazy

Stávající omezení

  • Federativní autentizace je dostupná pouze pro anonymní přístup, identitu z institucionálního přihlášení Oxford Journals nepoužívá pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu.
Last modified:: 2022/03/09 09:18