cs:tech:sources:metapress

Nastavení federativní autentizace u MetaPress

Konfigurace

Federativní autentizaci je možné aktivovat prostřednictvím e-mailové žádosti na adresu support@metapress.com.

Service Provider má entity ID http://shibboleth.metapress.com/shibboleth-sp

MetaPress vyžadují registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Atributy používané pro autorizaci a personalizaci

Pro autorizaci MetaPress používá entity ID.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaši instituce k dispozici institucionální přihlášení u MetaPress na adrese: http://www.metapress.com/

Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány.

Platforma využívá vlastní Discovery Service/WAYF.

Wayfless odkazy

WAYFless odkazy mají následující strukturu:

http://www.metapress.com/?entityid=[entity ID  ID IdP]

Příklad WAYFless linku pro Univerzitu Karlovu:

http://www.metapress.com/?entityid=https://cas.cuni.cz/idp/shibboleth

WAYFless odkazy na úroveň e-časopisu mají strukturu:

http://www.metapress.com/content/[MetaPress ID e-časopisu]?entityid=[entity ID IdP]

Příklad WAYFless linku pro e-časopis Geography and Economics pro Univerzitu Karlovu:

http://www.metapress.com/content/120747?entityid=https://cas.cuni.cz/idp/shibboleth

Stávající omezení

  • Identitu v rámci institucionálního přihlášení MetaPress nepoužívá pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu.
Last modified:: 2019/01/28 11:43