cs:tech:sources:hein

Nastavení federativní autentizace u HeinOnline

Konfigurace

Institucionální přihlášení pro členy eduID.cz je aktivováno na požádání ve webovém fomuláři. V žádosti o aktivaci uveďte entity ID Vašeho Identity Providera.

HeinOnline vyžaduje registraci Identity Providera organizace v eduGAIN.

Atributy používané pro autentizaci

Pro autorizaci HeinOnline používá entity ID.

Přístup

Po aktivaci mají uživatelé Vaší organizace k dispozici u HeinOnline institucionální přihlášení ve webovém rozhranní.

Všechny dosud používáné metody autentizace - IP adresy, institucionální jméno a heslo, apod. zůstávají nadále zachovány.

Přihlášení pro členy eduID.cz je k dispozici přes lokální WAYF/DS.

Wayfless odkazy

Struktura WAYFless odkazu k HeinOnline je

https://heinonline.org/HOL/oa/login?entityID=[entityID]&submit=Authenticate

Např. pro Univerzitu Karlovu:

https://heinonline.org/HOL/oa/login?entityID=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fidp%2Fshibboleth&submit=Authenticate

Stávající omezení

  • Identitu z institucionálního přihlášení HeinOnline nepoužívá pro personalizované služby. Pro přístup k personalizovaným službám je nutné vytvoření lokálního účtu.
Last modified:: 2019/01/28 11:38